www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Rada zřizuje devět komisí

2019-01-24 09:46:28 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Rada města zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. „V běžných každodenních otázkách je město řízeno radou města, která je sedmičlenná. Těchto sedm lidí nemůže vědět všechno, a proto dává ve většině svých rozhodnutí na názory odborných útvarů a komisí,“ přiblížil potřebu komisí Rady města starosta Jindřich Vařeka.

Foto

Příbramská radnice.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Na volební období 2018-2022 je schváleno celkem devět komisí. Komise se schází dle potřeby a vlastního plánu práce, minimálně však čtyřikrát za rok.

Členy komisí, kterými mohou být zastupitelé, občané i fyzické osoby, byli jmenováni:

Bytová komise – Vladimír Král (předseda), František Jobek, Marta Frýbertová, Jana Valterová, Ladislav Truhlář, František Caithaml a Šárka Schejbalová.

Dopravní komise – Václav Švenda (předseda), Milan Hrudka, Pavel Štanc, Petr Magera, Patrik Švarc, Ladislav Pechar a Josef Bouše.

Komise kulturní, letopisecká a památková – Milan Hrudka (předseda), Petr Kollert, Jana Valterová, Vladimír Král, Jaroslava Stojčetovič, Ladislav Marek a Vladimír Srnka.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport – Jiří Holý (předseda), František Jobek, Jakub Hušek, Jitka Charyparová, Miroslav Peterka, Renáta Vesecká, Antonín Schejbal, Daniel Rosenbaum a Karel Makovec.

Komise pro realizaci majetku města – Martin Buršík (předseda), Petr Rotter, Jan Mára, Aleš Drechsler, Petr Oktábec, Jaroslav Kumhera a Milan Vančát.

Komise pro výchovu a vzdělávání – Vladimír Král (předseda), Zorka Brožíková, Dagmar Kredbová, Radka Štáhlová, Olga Vohradská, Jarmila Potůčková, Bohuslav Burda, Simona Luftová a Tomáš Hlaváč.

Komise Smart city – Roman Mráz (předseda), Vladimír Karpíšek, Jan Schneider, Tomáš Trávníček a Tomáš Podlena.

Komise zdravotní a sociální – František Hauser (předseda), Jan Konvalinka, Monika Ciklerová, Jaroslava Davidová, Jiřina Adamová, Jiří Doležal, Alena Zemková, Dagmar Vaňousová a Simona Luftová.

Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě – Blanka Studničná (předseda), Alena Hlubučková, Tomáš Dvořáček, Martin Melmuk, Viktor Stejskal, Dagmar Vaňousová a Ján Pajtai.


Stručný obsah činnosti komisí

Bytová komise - spolupracuje s Městskou realitní kanceláří při přijímání žádostí a přidělování bytů, dále na prověrkách užívání bytů, vyjadřuje se ve sporných případech k užívání bytů a stížnostem doručeným MěÚ nebo MěRK z oblasti bytové politiky...

Dopravní komise- projednává a posuzuje dopravní situaci na území města, navrhuje možná řešení vzniku nových parkovacích míst a podává náměty k práci městské policie v oblasti parkování a dopravy ve městě…

Komise kulturní, letopisecká a památková – vyjadřuje se k otázkám a k řešení kulturní problematiky města, posuzuje návrhy občanů v oblasti kultury, navrhuje přidělování finančních příspěvků pro oblast kultury, řeší vedení kroniky města, navrhuje pojmenování a přejmenování ulic, věnuje se evidenci, ochraně, využití a rekonstrukci historických objektů a památek…

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport – sleduje sportovní a tělovýchovné aktivity, upozorňuje na nedostatky a navrhuje možná řešení a zlepšení, kontroluje a ovlivňuje přidělování příspěvku na sport a tělovýchovnou činnost…

Komise pro realizaci majetku – vyjadřuje se k žádostem o odprodej nebo pronájem či nákup pozemků a nemovitostí, projednává materiály shromážděné odborem správy majetku pro rozhodnutí rady města a následně zastupitelstva města o způsobu nakládání s majetkem…

Komise pro výchovu a vzdělávání – projednává otázky a podněty, které se týkají činnosti škol a školských zařízení…

Komise Smart city – vyhledává možnosti „chytrých řešení“ využívajících smart technologie pro zlepšování činnosti úřadu, zajišťování ekologického přístupu, zvyšování komfortu života pro občany města Příbram na jeho území.

Komise zdravotní a sociální – zabývá se otázkami problematiky handicapovaných občanů, otázkami týkajícími se sociální a zdravotní péče.

Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě – zabývá se tvorbou a ochranou životního prostředí.


Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka