www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Podivuhodný rytíř příbramský

2014-02-10 09:11:09 | PhDr. Jiří Gutwirth ©

Byl kdys členem městského zastupitelstva a správce městské pokladny advokát rytíř Jeschke, současně správce vdovských a sirotčích důchodů, jmění a dědictví mnoha příbramských rodin, zejména – co muž „sličný, ze vzezření úctyhodný a solidní“ - dam a paní. Jenže jednoho dne zmizel, vypařil se i s mnoha financemi: v té době – hezký balík... Kauza tehdáž daleko překročila hranice okresu: po celém c. k. mocnářství se zpívaly o rytíři Jeschke kramářské písně. Pro dnešek aspoň pár citátů z tehdejšího regionálního tisku.

Foto

Ilustrace k Písni ku památce těch, kteří truchlí ztráty rytíře z Ježků – titulní stránka jedné z kramářských písní oné doby.
(Poskytl PhDr. Jiří Gutwirth)

Středočeský kraj, II/VIII, 28/2, 13. VII. 1913
„Taktedy rytíř Jeschke zmizel a zanechal nám zde neblahou pozůstalost: prázdnou kasu a sta okradených rodin. Zmizel muž, jenž dokázal v obecním zastupitelstvu zle se rozčilovati na veřejný tisk, kterýž poukázal na jeho zištnost, kterou prováděl př. obecní honitbou... musí být zde i pomocnice jeho Má... , Jeschkova maitressa Mary... která s rytířem „po častou noc celičkou“ v jeho kanceláři na propriaci pracovala, která dopisy přijímala a vkladní knížky v zázračné pokladně dirigovala... Na cestě poslední doprovodil jej přítel, panoš a nástroj, jenž každičkého rána přišel mu sděliti všeckny klepy příbramské... Poslední stisknutí ruky přišlo věrnému Prokopovi po čertech draho: celičké jmění přes 30 000 zl. odvezl mu věrný Pepíček sebou v kapse... Svědčí o zločinném padoušství i případ na smrt nemocné restauratérky pí V. a děvčete – sirotka po slečně K. Dobře náš hrdina zmizel: svědčí o tom, že po více než 16 roků nenechal se fotografovati... podobenky za účelem stíhání se nenašly, za to celé tableau nahých mladých holčiček, kteréž rytíř rytířsky miloval...“

Náměstek starosty, člen ředitelstva městské spořitelny, mnohonásobný funkcionář zcela jednoduše udělal to, co mnozí před ním i po něm: vytuneloval co mohl a s penězi zmizel.

„Stání věřitelů za příčinou stanovení definitivního správce konkurzní podstaty... konalo se 11. t. m.... jen z Příbramě dostavilo se 44 postižených, jichž nároky činí daleko přes 360 000 K...“

Správcem konkurzní podstaty zvolen tehdy JUDr. Václav Hartmann (a pětičlenný věřitelský výbor). Úkol: „...smutné bilancování hospodářské katastrofy valné části Příbramska... Smutnější tím víc, že nesvědomitost „nejlepšího finančníka okresu“ pohltila i celý konkurz stavitele Sochovského, kde zase povětšině malí živnostníci a řemeslníci byli připraveni o poslední groš...“ (Malý příklad: obec Příbram koupila z pozůstalosti stavitelovy budovu, jež z valné části sloužila pro báňskou akademii. Jeschke jako právní zástupce obce nezanesl změnu do katastru, avšak sám pobíral nájemné...)

Příbramskou Živnostenskou banku připravil Jeschke o 40 000 K, Městskou spořitelnu Příbram o 85 740 K, pražskou Vinohradskou záložnu o 30 000 K, o větší obnosy i další peněžní ústavy...

Čtyři týdny váhala policie s vydáním zatykače – a když byl 24. dubna 1912 vydán, bylo pozdě: podnikavec i se všemi penězi byl pryč. Nenávratně. Nikdy nenalezen, nedostižen.


PhDr. Jiří Gutwirth ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka