www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Oslava Dne Země na Dobříši

2018-04-24 07:41:13 | Ing. Alena Harmanová ©

V pátek 20. dubna 2018 opět Dobříš slavila Den Země. Každoročně, letos již po desáté, slavíme tento environmentální svátek hlavně úklidem veřejných prostranství a okolí města v celém týdnu, máme svůj Týden Země. Opět se uklízelo. A hodně.

Foto

Oslava Dne Země na Dobříši.
(Foto Město Dobříš)

Také se však oslavovala naše Země. Celý den se mluvilo o životním prostředí ve všech jeho podobách, o ochraně přírody, úklidu a třídění odpadu, ukazovalo se řešení mnoha problémů, s kterými se naše země, náš stát, naše město i domácnosti každého z nás potýkají. Pochopitelně to bylo realizováno nenásilnou formou a zejména pro děti. I dospělý návštěvník hřiště Boženy Němcové si však mohl odnést mnoho informací a ponaučení.

Co tedy bylo k vidění?

Studenti sexty dobříšského Gymnázia Karla Čapka si připravili téma třídění odpadů a předváděli zajímavé chemické pokusy. Mohli jste se zde dozvědět, jak dlouho se v přírodě rozkládá ohryzek jablka, igelitový pytlík, lahev od piva či tužková baterie. Také zde sopka chrlila lávu a létaly rakety.

Vodohospodářská společnost Dobříš nabízela čistou i ochucenou dobříšskou vodu a propagovala tento způsob pitného režimu oproti tahání plastových lahví s nejistým obsahem. Také se na tomto stanovišti vyráběly šperky - kapičky z loga společnosti, prolézalo se velkou kanalizační rourou a chodilo na chůdách.

České ornitologické společnosti, a nejen jí, záleží na tom, aby ptáci v naší krajině i ve městech přežili. Proto se její zástupci vrhli spolu s dětmi do výroby polepek na dobříšské autobusové zastávky. Výzdoby zastávek se ujmou dobříšští skauti a sami budete moci vyhodnotit, jak se jim to povedlo. Pro ptáky pak budou tyto velké skleněné plochy mnohem bezpečnější.

Společnost Colloredo-Mannsfeld ukazovala včelí a rybí hospodaření. Předvedla, že oba tyto živočišné druhy do české přírody nejen patří, ale jsou zde dokonce nezbytné pro udržení rovnováhy. O včelách, úlech, výlovech rybníků či rybí obsádce se zde každý dozvěděl mnoho zajímavého.

Stánek okresního mysliveckého spolku na sebe upozorňoval již z daleka. Jednatel spolku si pro děti připravil zajímavé překvapení. Kromě poutavého vyprávění o myslivosti, chovu a ochraně lesní zvěře či zachování mysliveckých tradic představil trubače v plném ustrojení, který ukázal kouzla lovecké hudby.

Naši akci navštívili i zástupci Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko – technologické, aby ukázali, že na této vysoké škole se nedělá věda pro vědu, ale že všechny poznatky se aplikují do praxe, a že i o skleničce vody si můžeme dlouho a poutavě vyprávět. Mohli jste se dozvědět třeba, že není voda jako voda, proč nemáte pít vodu z lesní studánky, jaký je rozdíl mezi čističkou a čistírnou nebo co se má správně dělat s odpady.

Na Dobříš zavítaly i organizace, zabývající se tříděním odpadu. Byla zde společnost Eko-Kom se svým programem Tonda Obal na cestách, propagující třídění odpadu a společnost Elektrowin s programem Recyklace je legrace, zaměřeném na recyklaci elektrospotřebičů.

Svůj stánek na této akci mělo pochopitelně i město. Děti zde byly zkoušeny z poznávání rostlin i živočichů, byla připravena opičí dráha a zatloukaly se hřebíky do špalků ze stromů, pokácených na Dobříši. Zatloukat hřebíky bavilo každého, malé holčičky v šatičkách i odvážné muže.

Ani to však není všechno, kromě dalších stanovišť s tématem životního prostředí se děti vyřádily na skákacích hradech a nafukovacích atrakcích a za odměnu obdržely malé dárky.

Celý den se náramně vyvedl, čemuž pomohli všichni, kteří pro vás výše popsanou i další nepopsanou zábavu připravili a také počasí, které nám tento dubnový den přineslo plno sluníčka a červencové teploty. Děkuji moc všem spoluorganizátorům a pomocníkům, kteří přispěli k této akci, umožnili dobříšským dětem i dospělým důstojně a kvalitně oslavit Den Země na Dobříši a pomohli propagovat myšlenky ochrany životního prostředí.

Ing. Alena Harmanová,
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš


Ing. Alena Harmanová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka