www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Mají ředitelé škol vždy na dalších šest let pokračovat automaticky?

2018-05-24 10:37:41 | Mgr. Václav Švenda ©

Server pribram.cz publikoval článek s dramatickým titulkem „V tuto chvíli čekají ředitelé na rozsudek“. Předně chci říci, že jsem rád, že se média věnují této problematice, protože školství v Příbrami se týká tisíců dětí a jejich rodičů. Poctivé úvahy o školství jsou velmi důležité, protože ve skutečnosti mluvíme o budoucnosti naší společnosti.

Foto

Mgr. Václav Švenda, příbramský místostarosta za TOP 09.
(Zdroj foto: TOP 09)

V článku se ale objevily některé nepřesnosti, na které je třeba upozornit. V textu se například uvádí, že v roce 2018 končí šestileté funkční období 17 ředitelů základních škol a školských zařízení zřizovaných městem. Ve skutečnosti však byly konkurzy vyhlášeny pouze v pěti ze sedmi základních škol, kterým toto období letos končí, a dva z jejich stávajících ředitelů se navíc sami vzdali své funkce z důvodu odchodu do penze. Ředitelé mateřských škol, základních uměleckých škol a školních jídelen budou pokračovat bez nutnosti absolvovat výběrová řízení.

V článku se dále píše: „Po mnoha letech praxe a poctivě odvedené práce na místě ředitele školy znovu zasílat obálku se svým životopisem, výpisem z Rejstříku trestů, ověřenou kopií o dosaženém vzdělání, dokladu o délce praxe i lékařské potvrzení o zdravotním stavu může vyznívat až jako ponižující.“ Všechny uvedené požadavky jsou běžnou součástí výběrových řízení na manažerské pozice. Město musí požadovat po všech uchazečích naprosto stejné dokumenty, aby byly zajištěny srovnatelné podmínky. Jde o naprostý standard v soukromé i státní sféře. Sami ředitelé a ředitelky jako vedoucí pracovníci, kteří vypisují výběrová řízení na řadu pozic ve svých zařízeních, tyto i jiné součásti přijímacích řízení znají a používají. Ve školství je zcela běžné, že učitelé i vedoucí pracovníci procházejí ze strany různých institucí nebo svých zřizovatelů tzv. evaluacemi, tedy pravidelným hodnocením své práce. To má pomoci zajistit kvalitu, kterou po školách společnost vyžaduje. Slova o ponížení jsou tudíž naprosto neadekvátní.

Dále se v článku píše: „Tento krok má dát příležitost ředitelům základních škol obhájit své vize, někteří ho považují spíše za šikanu. V tuto chvíli ředitelé čekají na vynesení rozsudku o jejich budoucím životě. Má předvolební politika ovlivňovat vzdělání našich dětí?“ Pokud mandáty ředitelů končí v roce, kdy se dějí volby, což je prakticky každý rok, neměli bychom snad vypisovat výběrová řízení na ředitele škol vůbec nikdy? Proč by měli „někteří“ ředitelé považovat standardní postup za šikanu? To je naprostá demagogie svědčící o tom, že politizovat běžné rozhodnutí veřejné správy se snaží naprosto někdo jiný.

Ano, pokud by rada města nevyužila své zákonné možnosti, ředitelé a ředitelky by mohli nadále automaticky pokračovat další šestileté období. Ředitele, i když třeba ztratí motivaci a sklouzne k průměrnosti, však v rámci tohoto období může zřizovatel odvolat pouze v případě závažného porušení povinností stanovených ve školském zákoně. V radě města, která rozhodla jednomyslně o vypsání konkurzů, však převládlo přesvědčení, že na ředitele škol je třeba klást vyšší požadavky, protože základní školy jsou velmi důležitým článkem vzdělávacího systému, vychovávají a připravují na život stovky našich dětí. Na konci svého funkčního období by tak ředitelé měli vždy prokázat, že jsou stále ti nejlepší a že mají dostatečnou chuť, motivaci a vize do dalších šesti let své práce. Pokud bychom sledovali logiku uvedenou v článku, pak by ředitelé měli automaticky pokračovat po neomezeně dlouhou dobu.

Šestileté funkční období ředitelů stanoví zákon a je výsledkem diskuse tvůrců legislativní úpravy se zřizovateli, odbory a zaměstnavateli. Doba šesti let přesahuje běžné volební období komunálních i krajských politiků a čeští ředitelé i učitelé, jak vyplývá z četných diskusí na toto téma, ji obecně považují za rozumný kompromis a nějak výrazně ohroženi se necítí.

Naši současní ředitelé rozhodně nejsou špatní, ale požadavky na pravidelnou šestiletou obhajobu jejich práce a na formulování nových vizí vedou k jejich vyšším výkonům. Domnívám se, že naše děti si pro svou budoucnost zaslouží to nejkvalitnější vzdělání, které mohou garantovat pouze ti nejlepší ředitelé.

Jsem velmi rád, že příbramská média školství zajímá. A také věřím, že tento zájem bude pokračovat i po volbách, ať už dopadnou jakkoliv.

Václav Švenda,
místostarosta Příbrami


Mgr. Václav Švenda ©


Tato diskuse již byla ukončena.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka