www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Lyžařské stopy v Brdech: Běžkaři předkládají Vojenským lesům a statkům návrh pro řešení aktuální situace

2017-01-19 08:49:35 | Město Příbram, Pavlína Svobodová ©

Doposud neexistující plán lyžařských běžeckých stop v CHKO Brdy je příčinou sporů, ke kterým aktuálně dochází v CHKO Brdy. Právě v těchto dnech, kdy jsou sněhové podmínky pro brdské běžkaře naprosto ideální, dochází ke konfliktům mezi aktivitami sportovců a aktivitami souvisejícími s činností Vojenských lesů a statků, s.p. (VLS). Do věci se proto vložilo Město Příbram. Starosta Jindřich Vařeka se v úterý 17. ledna sešel s ředitelem VLS, Divize Hořovice, Petrem Švadlenou a v tuto chvíli se obě strany pokoušejí najít řešení vedoucí ke společné dohodě. Vzápětí byli vyzváni běžkaři, aby předložili seznam tras, které by podle nich neměly být ničeny posypem a těžkou technikou.

Foto

(Zdroj foto: Město Příbram)

O situaci se starosta Vařeka dozvěděl ze sociálních sítí. „Problém mezi sportovci a vlastníkem lesa je přesně důkazem toho, že záležitosti kolem rozvoje Brd je třeba koordinovat. A není to jenom tento jediný případ. Bez toho, aniž bychom měli nějakou platformu, na které bychom mohli efektivně komunikovat, plánovat a řešit problémy, to do budoucna nepůjde,“ uvedl starosta Jindřich Vařeka s tím, že touto platformou je právě vznikající destinační společnost, jejíž vznik Město Příbram iniciovalo.

Na včerejším jednání s ředitelem Petrem Švadlenou starosta problém běžkařů otevřel. Z jednání vyplynulo, že Vojenské lesy a statky souhlasí, aby běžkaři předložili svůj podrobný návrh běžeckých tras pro zbývající letošní lyžařskou sezonu. „Jsme na začátku. Budeme se snažit požadavky běžkařů prosadit, na druhou stranu je však celkem jasné, že musí být respektovány volné páteřní trasy a to nejenom z hlediska činnosti vojenských lesů, ale také z důvodu zajištění povinnosti volného průjezdu Integrovaného záchranného systému,“ upozorňuje starosta.

Návrhy běžkařů jsou již „na stole“ VLS. Milovníci bílé stopy by se tak mohli dočkat zlepšení situace ještě v této sezoně.

Zároveň Jindřich Vařeka zdůrazňuje, že vítá jakoukoliv iniciativu vedoucí k rozvoji brdské turistické destinace. „Nejen běžkaři, turisté či cyklisté, ale všichni ti, kteří Brdy využívají, pokud do vznikající destinační společnosti vstoupí formou sdružení či spolku, jsou vítáni,“ uvedl s tím, že kdo jiný by měl lépe znát potřeby sportovců a turistů, než právě ti, kteří za těmito aktivitami do Brd pravidelně vyrážejí.

V této souvislosti Jindřich Vařeka dále zmiňuje základní dokument vznikající Destinační společnosti Brdy, kterým je tzv. Interpretační plán, dokument vytvořený VLS a Agenturou přírody a krajiny při Ministerstvu životního prostředí ČR. „Ten je prvotním dokumentem, o který je třeba se opírat. Až Destinační společnost Brdy vznikne, okolní obce budou moci koordinovaně projevovat svoji vůli. Na základě již vypracovaného Interpretačního plánu vznikne nový společný plán rozvoje turismu v Brdech, který je třeba vybojovat a na který bude možno čerpat prostředky z kraje a ministerstva pro místní rozvoj,“ vysvětlil na závěr starosta.

Pavlína Svobodová,
tisková mluvčí


Město Příbram, Pavlína Svobodová ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:iris Vloženo: 2017-01-20 14:09:07 IP: 109.72.12.***
Děkuji za odpověď, věřím, že se najdou prostředky na opravu spojovací komunikace, je opravdu nebezpečná.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-20 09:35:04 IP: 193.179.186.***
Jistě že bude mít destinační management možnost čerpat finanční prostředky, ale pouze za předem stanovených podmínek. V první řadě je potřeba zdůraznit, že agentura nebude mít žádnou rozhodovací pravomoc. Bude moci pouze navrhovat, a to v souladu s platnými právními předpisy. Schválení nebo rozhodování o projektech bude v dikci orgánů státní správy. Např. v oblasti stavebního práva, kdy bude projekt podmíněn souhlasem nebo rozhodnutím stavebního či jiného správního úřadu, nebude moci podat ani ten návrh. Takže polopaticky - každý projekt o finační podporu bude podmíněn (mimo jiné) rozhodnutím či souhlasem správního orgánu. V případě, že ten návrh bude průchozí a bude mu vyhověno. Můj předpojatý postoj je založen na znalosti problematiky a tudíž střízlivého názoru na činnost destinační agentury. Ve skutečnosti tuto činnost může vykonávat kdokoliv už nyní (např. infocentra - viz příklad Spáleného Poříčí) a taky si nakonec může někde sehnat peníze. Jsou i jiné dotační možnosti. Nebo příklad běžeckých tras - ten návrh už dávno mohlo podat Město Příbram prostřednictvím svého odboru kultury, sportu, nebo svého infocentra. Bez nutosti investovat jedinou korunu. Příbram se utopila ve sporech o destinační management a úplně jí ušlo, že řadu věcí může řešit i bez toho. A je to k její škodě, protože právě díky tomu by si ulehčila vyjednávání s okolními obcemi a snadněji by si získala jejich důvěru.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-01-20 08:45:16 IP: 105.80.120.***
Libore, děkuji za podrobnější popis procesu schvalování, bez ironie. K tomu co jste napsal, mám ale jednu námitku, či spíše pochybnost, že VLS budou za popsaných podmínek požadavky např. běžkařů či jiné požadavky turistů "bez problému respektovat", i když bych byl raději, kdyby tomu tak skutečně bylo. Protože se mi Váš postoj k destinačímu managementu zdá poněkud předpojatý, chtěl bych připomenout, že destinační management, či společnost, která jej bude realizovat, by neměla ve své gesci mít jen běžkařské trasy, ale mnoho dalších věcí, z nichž podstatné je finanční zázemí, bez něhož je těžké jakýkoli turistický produkt (tedy např. ty běžkařské trasy) realizovat.
Autor:Karel K. Vloženo: 2017-01-19 22:47:57 IP: 95.120.59.***
Rudo, a ostatní města a obce nezaspaly? Proč tady házíte špínu na Příbram. Zatím co řada obcí čeká, jak to všechno dopadne, Příbram se s tím aspoň snaží něco udělat.
Autor:Ruda Vloženo: 2017-01-19 21:09:36 IP: 185.134.163.***
Jasně že je to zase nafouknutý. Příbram jako obvykle pěkně zaspala. Tohle už měli řešit dávno před zimou, když mají takovou starost o běžkaře a ne čekat, až napadne sníh. Snažit se udělat body na vlastní neschopnosti, to je ale drzost.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-19 18:07:29 IP: 89.102.187.***
No jo no, tak jinak. Značené trasy vyžadují dle nařízení vlády souhlas (rozhodnutí) správy CHKO Brdy. Rozhodnutí se vydává bez ohledu na postoj vlastníka, který není ani účastníkem řízení ( na rozdíl od dotčené obce). CHKO vydá rozhodnutí bez vlastníka, ovšem s upozorněním, že jeho rozhodnutí nenahrazuje souhlas vlastníka. Co to znamená v praxi? Žadatel potřebuje rozhodnutí Správy CHKO Brdy a souhlas vlastníka dotčených pozemků. Doporučuje se, aby žadatel projednal návrh nejdřív s vlastníkem, pak teprve se Správou CHKO. Případná změna se operativně vyřeší. Pak už se podá jenom žádost. Když pominu přípravu trasy, zdá se že pro někoho je rok a něco na včasnou přípravu málo, tak se to dá vyřešit do 2 měsíců. V Příbrami řinčely zbraně minimálně 3 roky před nastolení CHKO Brdy, znalci se to tam jenom hemžilo a podívejme se, skutek utek. Samozřejmě že to rozhodnutí správy CHKO vyřeší problematiku běžkařů. Protože pak to za podmínek, které jsem napsal, budou VLS bez problému respektovat. Samozřejmě, že absence destinace Brdy je jenom výmluva. Jakoukoliv žádost může podat jak fyzická osoba, tak třeba obec, právnická osoba, spolek. Destinační agentura nebude mít žádný monopol nebo výhradní práva. Tak to snad pro dnešek stačí.
Autor:Běžkařka Vloženo: 2017-01-19 17:36:07 IP: 176.98.110.***
Žádost a mapa s vyznačením tras? A rozhoduje o tom správa CHKO? To se mi nezdá... A co značení běžkařských tratí do budoucna? Majitel pozemků je VLS. A ten přece musí souhlasit s tím, že tam budou nové trasy vyznačeny... To by přece měla začít vyjednávat ta destinačka.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-01-19 17:34:41 IP: 105.80.120.***
Ale Libore, tady se přece nejedná o věc, která vyžaduje jen rozhodnutí Správy CHKO. Nic proti Správě CHKO, ale problém, kdy lesáci pluží a sypají štěrk do lyžařských stop, se nedá vyřešit jakoukoli žádostí na Správu CHKO. Správa CHKO tento problém nevyřeší. Předmětem činnosti Správy CHKO je především ochrana přírody a krajiny. Proto se v současnosti tento problém řeší především s VLS. Uznávám, že by bylo ideální, kdyby se tato věc řešila s předstihem, před sezónou. Ale destinace Brdy, která dosud ani nevznikla, se zkrátka rodí určitým tempem.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-19 17:05:07 IP: 89.102.187.***
Ještě k Světoběžníkovi - projednání jednorázových akcí a trvale značených tras je stejné a má stejný časový průběh, dodávají se stejné podklady. Téměř výhradně jenom žádost a mapa s vyznačením tras. Neplatí se žádný poplatek.Liší se pouze platnost rozhodnutí správy CHKO. Rozhodnutí platí např. na jeden určený den, nebo je to trvalé rozhodnutí bez časového omezení, nebo je stanoveno časové období atd. Nic náročného na pochopení. Já na rozdíl od vás vím, o čem mluvím. Proto mi připadá téměř neuvěřitelné, že takto jednoduchou, až primitivní záležitost nedokázal nikdo do dnešního dne uchopit.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-19 16:46:17 IP: 89.102.187.***
Pro pochopení - starosta má i jíný význam, od slova starati se. Ten kdo se má starat nemusí mít starosta, ale ten kdo je starostlivý. Paňátno?
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-01-19 15:50:02 IP: 105.80.120.***
Libore, z vašich několika příspěvků, které jste tu zveřejnil, je už jasné, že pokud tady někdo chce spory vyvolávat, tak jste to především vy. Rozhodně ne běžkaři. Ti se chtějí dohodnout a už pro to i něco dělají. Pokud byste aspoň trochu sledoval cvrkot, tak byste věděl, že se tady zdaleka nejedná jen o cestu z Orlova a Příbrami. Dohoda o běžkařských trasách není jednodenní akce jako Běhej Brdy nebo Výstup na Pražák, vy experte. Šíření protipříbramských nálad a štvaní proti brdským starostům? Tím nám fakt pomáháte!
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-19 14:53:16 IP: 89.102.187.***
Ano, schválený plán běžeckých tras skutečně neexistuje. Ale je to spor, nebo neschopnost těch, kteří chtějí v Brdech běžkovat? Tedy těch, kteří chtějí běžkovat po silnicích směrem od Orlova a Příbrami. Ta většina ostatních si v Brdech vesele běžkuje jen to hvízdá a nepotřebuje kvůli tomu vyvolávat spory. Od konce roku 2015 všichni, co chtějí v Brdech sportovat, vědí co mají dělat. A taky to tak funguje. Příkladem akce Běhej v lese, výstup na vrchol Praha, v létě cyklistický závod klubu Sparta Praha. Přišli, projednali, bylo jim vyhověno. Všichni vědí, co mají dělat. Jenom v Příbrami se pořád kecá, kecá, kecá ............ a kecá. Zítra se dozvíme, jak to pan starosta zařídil. Ano, zařídil, které cesty se nebudou sypat, protože nebyl línej a projednal to s ředitelem VLS. Udělal to, co už měl dávno udělat někdo jiný z těch starostů, co jim tak šíleně záleží na Brdech.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-01-19 10:26:20 IP: 176.98.110.***
Pro Iris: Silnice Obecnice - Zaječov prochází několika katastrálními územími (Obecnice v Brdech, Chaloupky v Brdech, Malá Víska v Brdech a Zaječov v Brdech). Z rejstříku katastrálního úřadu vyplývá, že majitelem této komunikace prakticky v celém jejím průběhu jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6. Před časem tomu tak ještě nebylo (vzpomínám si matně, že dříve tuto komunikaci snad vlastnila armáda). Jedná se o tzv. "pozemek určený k plnění funkcí lesa". Údržba této komunikace, která je už dlouhou dobu ve velmi špatném stavu, jde tedy v současné době za majitelem. I tato věc by zřejmě měla spadat do okruhu témat k jednání destinačního managementu. Na příští tiskové konferenci se na tento problém p. starosty Vařeky zeptám.
Autor:Iris Vloženo: 2017-01-19 09:33:14 IP: 109.72.12.***
Prosím o informaci, jak a kdy se počítá s opravou komunikace - spojovací k Zaječovu? Děkuji za odpověď.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

Doporučujeme!

Spolek ve čtvrtek

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka