www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Lípy republiky v Milíně a Lazsku jsou živou připomínkou na vznik Československa

2018-02-27 09:33:36 | Lípy republiky, Aleš Rudl ©

Na naše dějiny upozorňují nejen stavby a památníky, ale také stromy, které nesou historická poselství. Na vznik Československé republiky a jeho výročí jsou od roku 1918 vysazovány jubilejní stromy. Nejčastěji se jedná o lípu, protože je naším národním stromem.

Foto

Lípa v Milíně u kapličky má již velice mohutný kmen.
(Foto Aleš Rudl)

Dřeviny připomínající vznik republiky byly sázeny především v letech 1918, 1919, 1928, 1968, ale i 1998 a 2008. V roce 1968 bylo vysazeno několik tisíc lip v celém tehdejším Československu. Jubilejní výsadba byla vždy velkou společenskou události, a proto záznamy o těchto stromech bývají v kronikách.

Pokud však tyto dřeviny nebyly řádně označeny, tak jejich poselství zaniká a mizí.

Na Příbramsku roste například lípa republiky v Milíně u kapličky, která byla vysazena 13. dubna 1919 jako lípa svobody. Tehdy to musela být veliká sláva za účasti početného publika.

V nedaleké obci Lazsko byla lípa republiky vysazena 28. října 1998 u příležitosti 80. výročí vzniku republiky. Na tabulce u lípy je uvedeno: Do třetího milénia ctít minulost, žít přítomnost, věřit budoucnost.

Mapujeme lípy republiky. Přidejte i tu vaši!
Zachránit poselství stromů republiky se u příležitosti kulatého výročí chopila skupina nadšenců, kteří založili web Lípy republiky – www.lipyrepubliky.cz a snaží se vzbudit zájem tyto pamětní stromy. Myšlenka mapovat tyto význačné stromy vznikla v roce 2013 souvislosti se znovuobjevením ústřední lípy republiky na pražském Petříně, při pátrání po významných stromech Prahy.

Lípy připomínající vznik republiky či naši národní svobodu a demokracií můžete zadávat do veřejně přístupné celorepublikové databáze na webu Lípy republiky či kontaktovat nadšence na emailové adrese info@lipyrepubliky.cz.

Text a foto: Aleš Rudl


Lípy republiky, Aleš Rudl ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka