www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Klub stomiků ILCO Příbram si v nemocnici připomněl patnáctileté výročí klubu

2018-05-10 09:36:50 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

V areálu Oblastní nemocnice Příbram si klub 3. května připomněl 15. výročí Klubu stomiků od založení v roce 2003. Setkání se zúčastnili i ostatní stomici, kteří nemocnici navštěvují.

Foto


(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Atmosféra mezi přítomnými byla přátelská a v příjemném prostředí. Zahájení provedl sám pan ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada. Spolupráce nemocnice s klubem stomiků je založena na sdružování, které je přínosem pro pacienty, ale i pro společnost.

Setkání přišel navštívit i primář chirurgie MUDr. Jiří Svoboda, který stomikům popřál jen to nejlepší a hlavně to, aby služby chirurgického oddělení vůbec nepotřebovali.

Celé setkání uváděla paní Jaroslava Novotná. Mezi hosty byla i předsedkyně Českého ILCA v Praze paní Marie Ředinová, hlavní sestra příbramské nemocnice pí. Králíčková, vrchní sestra Bc. Veronika Ráczová, vrchní sestra Hořovické nemocnice pí. Šlechtová, předsedkyně a zástupci stomiků ILCO Tábor. Setkání se také zúčastnili zástupci firem zdravotních a ochranných pomůcek pro stomiky.

Po uvítání hostů přišel zazpívat dětský sbor Jiráskáček ze Základní školy Jiráskovy Sady pod vedením pana učitele Lukáše Marka. Vystoupení bylo příjemné a milé, děti zazpívaly plno hezkých písniček. Dále následovala řeč předsedy klubu stomiků ILCO Příbram p. Josefa Pazderníka. Ve svém projevu připomněl začátky založení klubu stomiků.

První setkání stomiků však proběhla už v roce 2002 za spolupráce pana doktora Dandy a vrchní sestry pí. Novotné. Na začátku měl klub pouze 17 členů. Registrace klubu byla provedena 5. 3. 2003 a zároveň vznikla i kronika, kterou dodnes vede paní Marie Hadačová. Prvním předsedou klubu byl p. Bernard. Nyní má klub 49 členů a jeho hlavním cílem je odstranit psychické pocity, že je člověk vyřazení z běžného života.

„Sám vím, že je to těžké,“ říká p. Pazderník, „ozařování, operace, chemoterapie, CT vyšetření, je toho na jednoho člověka až až a člověk se straní a je citlivý. Dnes vím, že v klubu jsou lidé se stejnými problémy, člověk si potřebuje popovídat.“ Členové klubu se scházejí u kávy, navštěvují divadlo, pedikúru nebo i masáže. Několikrát do roka vyjíždějí na ozdravné nebo rekondiční pobyty. Letos navštívíme Mariánské Lázně a Bechyni.

V diskusi vystoupila předsedkyně Českého ILCA Praha, dále zástupci klubu stomiků ILCO Tábor, vrchní sestra nemocnice Hořovice pí. Šlechtová, p. Michal Kotlovský. Po diskusi byl dán prostor pro dodavatele zdravotních pomůcek, kteří předváděli stomikům nové pomůcky a jejich použití.

Následovalo dobré občerstvení, které zajistila nemocnice Příbram.

Chtěl bych poděkovat jménem klubu stomiků všem zakládajícím členům, kteří jsou dodnes členy: paní Hadačová Marie, Ptáčková Anna, pan Makovec Jaroslav, Michálek Ladislav a Sedliačik Antonín. Další poděkování patří paní Novotné, která si setkání vzala na starost, příbramské nemocnici za vstřícnost, zástupcům firem stomických pomůcek nejen za předvádění, ale i za finanční pomoc, kterou nám poskytli.

Výbor stomiků ILCO Příbram děkuje za příjemné prostředí a občerstvení při setkání k 15. výročí založení klubu.

Za výbor klubu stomiků předseda Josef Pazderník


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka