www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jsou místní média nekvalitní a měla by být regulována?

2018-08-22 07:25:39 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

V poslední době se objevilo pár článků, rozhovorů či prohlášení, hodnotících místní lokální média. Kvalitní nebo dokonce investigativní žurnalistika se prý u nás příliš nepěstuje. Je prý rychle a jasně poznat, s jakým člověkem nebo názorovým proudem jsou místní média spojena.

Foto

Příbram, centrum.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Naposled Markéta Škodová, v současné době patrně působící na katedře mediálních studií, se v rozhovoru pro Příbramský deník nechala s nemalou dávkou akademické povýšenosti slyšet, že „i vzhledem k tomu, že dosud neexistuje jasná legislativní regulace online médií, to pak leckdy vypadá tak, že se pohybují na tenké hranici mezi „novinářským“ a „reklamním“ obsahem a občas i za ní.“

Překvapivé, takřka šokující sdělení - takže by bylo patrně dobré, abychom opět měli nějakou legislativní regulaci, která by tuto „tenkou hranici“ mezi „novinářským“ a „reklamním“ určovala. Legislativní regulaci, tedy bez obalu řečeno censuru. Legislativní regulaci, jistě s nezbytným výkonným orgánem, úřadem, kýmsi jmenovanou komisí, radou osvícených, která by opět rozhodovala, co se smí a co nesmí zveřejnit. Zpět do padesátých let? Tento výkřik z akademických výšin zní jako nepodařený vtip.

Nikoli! Právě naopak! Je třeba si velmi vážit toho, že příbramská (i jiná) média, která působí v terénu, v první linii, si mohou už bezmála třicet let svobodně volit, co dle svého rozumného uvážení budou či nebudou publikovat.

Jaký má smysl investigativní žurnalistika?
Smyslem investigativy je základně a podstatně odhalování nepravosti - například podvodu, úplatku, machinace se zakázkami, netransparentnosti obecní správy, mafiánských praktik, nepotismu atd. Zveřejněné údaje musí být ověřené, ze dvou či nejlépe více zdrojů. Musí obstát před pomluvami, nátlakem, útoky najatých právníků, úkony policie. Musí obstát před žalobou na ochranu osobnosti ze strany zveřejněných osob. A to není jednoduché. To není poučka, to je vlastní zkušenost, a dosti tvrdá, o které někteří mediální salónní mudrlanti a rádoby analytici zjevně nemají ani potuchy.

Smyslem investigativy NENÍ šťourat, rýpat, shazovat, útočit, pod nihilistickou kuratelou sledovanosti pěstovat namyšlený a nedotknutelný obraz mediálního pánaboha. Nejen že takové počínání postrádá rozumný smysl, ale je trapné a společensky velmi škodlivé, protože rozsévá pochybnosti a zmar.

Jsou v Příbrami stranící (stranická) média?
Ano. Musím uznat, že v tomhle má Markéta Škodová bohužel částečně pravdu. Sledujete-li historii některých místních médií od data jejich založení, nedá moc práce zjistit, který příbramský zastupitel se na založení a činnosti toho či onoho média podílel či podílí.

Oč tedy jde? Veškerou práci, zodpovědnost a také mnohdy nemalé osobní riziko nese na svých bedrech novinář. A to v jakémkoli médiu. Zde není malých rolí. Nejvíce škody jako vždy napáchá neprofesionalita: jazyková, slohová, grafická a podstatně faktografická, věcná, vyplývající z neznalosti terénu (takzvaná novinařina od stolu), někdy i z předsudečnosti, předpojatosti, občas i škodolibosti a podrazáctví. I novináři jsou jen lidé. Ať tak či onak, každý autor si za svůj text ručí a v každém případě za jeho společenské následky osobně zodpovídá. A pokud jsou v textu vyfantazírované či účelově vykonstruované nepravdy, rozhodně to není bez jeho viny. A je to také jeho profesionální vizitka.

Zveřejňování tiskových zpráv
Mnoho subjektů sportovních, kulturních, sociálních, edukativních a v neposlední řadě samosprávných dnes věnuje velké úsilí práci na public relations (PR), a to z dobrých důvodů. Tiskové zprávy zpracovávají nejen poučení laikové, ale často i zkušení profesionálové. Zpravidla je v zájmu lokálního média i jeho čtenáře tyto různorodé místní zprávy zveřejňovat. Je na volbě redaktora, zda zprávu zveřejní jako celek s uvedením jejího autora, nebo si z ní „vyzobá“ jen některé části, zbytek doplní vlastním textem, a tudíž je pak autorem on sám a ze zprávy pouze cituje.

Já dávám často přednost (svůj názor ovšem nikomu nevnucuji) zveřejnění kompletní tiskové zprávy. Ta podle mých dosavadních zkušeností bývá pěkně napsaná, autentická, pravdivá, informovaná. Zpravidla nevidím důvod, proč bych ji měl kouskovat, měnit, doplňovat a čtenářovi předstírat, že všechno znám a všude jsem byl byl dvakrát. Naopak, osobní iniciativy a informovanosti těchto autorů z různých oblastí života si opravdu velmi vážím a doufám, že i oni dokážou ocenit, že do jejich práce většinou nezasahuji (vyjma občasných nezbytných pravopisných či slohových korektur), necenzuruji ji, nekazím a zásluhy si nepřisvojuji. Domnívám se, že podstatnou úlohou právě lokálního média je navázat se svými čtenáři a zejména přispěvateli co nejužší osobní vztah, založený na odpovědnosti, znalosti a vzájemném respektu. A to se již léta daří.

Pokud se někomu jedná konkrétně o tiskové zprávy z příbramské radnice, každou větu každé zprávy je možno ověřit na tiskových konferencích, v osobním kontaktu s vedením a pochopitelně přímo v terénu. V průběhu volebního období se současné vedení příbramské radnice, v ostrém kontrastu s tím minulým (2006 - 20012), chová naprosto transparentně. A to je fakt, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Je to fakt, který dokážu, zvláště zde v Příbrami, vysoce ocenit.

Samozřejmě, někdo si dá tu práci a na svém PR pracuje intenzivněji a extenzivněji, jiný nikoli. Jestliže se tedy na našem serveru tiskové zprávy některého subjektu objevují statisticky častěji než jiného subjektu, není to tím, že by náš server někomu stranil. To dá rozum. Nařčení o stranění serveru Pribramsko.eu, a to paradoxně jednou tomu, jindy zase protikladně onomu subjektu, nařčení o financování tím či oním, se s nápadným nedostatkem kreativity trapně opakuje po celou dobu jeho desetileté existence. Nestrannost nespočívá v takzvaně vyvážené statistice zveřejněných článků, ale v profesionálním přístupu novináře k informacím, v jeho solidnosti a základní lidské slušnosti.

Novinář by neměl být politikem a politik by neměl být novinářem. Pokud novinář svoji práci spojí s politickým subjektem, nemůže se pak divit, že na to ve svém profesním životě doplatí. Což praxe již mnohokrát potvrdila.

K předvolebnímu boji
K našemu serveru Pribramsko.eu: Každému politickému subjektu samozřejmě zveřejníme jeho předvolební PR článek, pokud o to projeví zájem, a to za stejných, nikoho nediskriminujících podmínek. Pod každým takovým PR článkem bude otevřena diskuse. Ostatně, tato naše pravidla se od založení serveru nemění.

Politické PR články z redakce nekomentujeme, neshazujeme, nepovyšujeme, nekritizujeme - to ponecháváme úsudku čtenáře.

A pokud si snad mohu na závěr dovolit jednu malou radu do předvolebního období: neřešme osobní pomluvy, fámy, hrubosti, personální potyčky a rádoby drtivé kritiky. Takový bývá standardní průběh předvolebního boje značící, že kde chybí argumenty, zůstává touha po moci. Dejme si tu práci a podívejme s nadhledem a panoramaticky na to, co v naší obci, městě bylo či nebylo opravdu vykonáno v praxi. V té viditelné, i v té málo viditelné a o to možná těžší a složitější. Buďme informovaní, žijme se svou obcí, městem. Nikdo nemůže být dokonalý a máloco jde realizovat jednoduše a hned, jak si to možná někteří představujeme.

V klidu zapřemýšlejme, volme s rozvahou a volme tak, abychom si později nemuseli nafackovat.


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2018-08-24 08:14:07 IP: 176.98.110.***
Dobré ráno! Ano, tato diskuse bude dnes v odpoledních hodinách ukončena. Odcházím do Brd a byl bych nerad, aby se tady v době mé nepřítomnosti snad odehrálo něco, co bych pak musel řešit.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2018-08-24 08:08:52 IP: 105.80.120.***
Tahle diskuze už ztrácí glanc a točí se dokola jak nudle v bandě. Doporučuji panu Hodrmentovi, aby tuto už nic nepřinášející diskuzi ukončil.
Autor:Jakub Vloženo: 2018-08-24 07:30:08 IP: 95.120.59.***
Paní Škodová, vy asi máte nějaký osobní problém. Pan Adámek je slušný a vzdělaný člověk, který zde diskutuje už řadu let a je mi jedno, kdo to vlastně je a jestli se tak opravdu jmenuje. On si dal tu práci a korektně, na rozdíl od vás, která kdekoho urážíte, argumentoval. A vy, která jste ten konflikt spustila, tady opět dštíte síru na člověka, kterého si vážím. Vy jste vysloveně konfliktní osoba a opravdu nemá smysl tady s vámi ztrácet čas.
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-08-24 00:24:02 IP: 89.103.51.***
Pane Adámku, starosto Vařeko, nebo kdo vlastně jste: nejen, že jste mi neodpověděl ani na jednu otázku, které jsem Vám níže kladla, nejen, že věcně nereagujete na argumenty zmíněné v debatě... Pokud komukoli z Příbramských napíšete, že "Myslím, že byste se měla raději vrátit do prostředí vysokoškolských učeben, tady nám opravdu nijak prospěšná nejste.", jste to právě Vy, který nás vrací do padesátých let. Bylo to právě období totalitarismu, kdy se určovalo, kdo se může vyjadřovat k věcem veřejným a kdo ne, bylo to právě období 50. let, kdy se třeba vysokoškolským pedagogům (ekonomům, sociologům) zavírala ústa. Kde se ve Vás bere potřeba lustrovat, koho "my tady nepotřebujeme"? Kdo jste "vy" a kdo jsou "my"? Je mi Vás upřímně líto a zároveň doufám, že lidé Vašeho typu nebudou rozhodovat o budoucnosti mé ani mých dětí.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2018-08-23 21:16:46 IP: 176.98.110.***
Jeho se to netýkalo, ale Radko, tohle není na veřejnou diskusi, zdroje se nezveřejňují. A pardon, ten podotek mi nedošel. Ne ne, pan A. není pan V. Asi si už půjdu odpočinout... Tak se někdy ozvi.
Autor:Radka Typltová Vloženo: 2018-08-23 21:10:20 IP: 37.188.129.***
Jardo, můj podotek nemířil k Tobě, ale k panu J. Adámkovi. S Větrovským si to ještě rozmyslím. Pokud se objeví další novinářsky neodolatelné skutečnosti, asi podlehnu a Tvé nabídky využiju. A pokud to správně chápu, myslíš, že kdyby někdo "sundal" Petra Větrovského, nastoupil by po něm někdo horší? Nebo se to snad týká někoho jiného? Já nechci kritizovat kolegy novináře. Vadí mi princip. Vadí mi, že pokud se skutečně prokáže, že radnice si kupuje kromě plošné inzerce i striktně pozitivní obraz v očích veřejnosti, je to prostě levárna. Nemělo by to tak být. Navíc myslím, že tahle radnice to vlastně ani nemá zas tak zapotřebí. Pozitivního toho dokázali opravdu spoustu. Trocha konstruktivní a podložené kritiky by je určitě "nezabila".
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2018-08-23 20:41:32 IP: 176.98.110.***
Radko, já opravdu doufám, že žádné stylistické figury pana starosty nemám, když už, tak mám ty svoje, i když se snažím žádné nemít. Co mi tím chceš vlastně naznačit. Radko, prosím, prozkoumej si cokoli. Jen do toho, když na to máš chuť. Že je pan Větrovský silný kalibr, jak jsi se vyjádřila, to už vím dávno. Pusť se do toho, jestli nemáš kde, zveřejním ti to já (bohužel zdarma), pokud pochopitelně budeš mít všechno řádně ověřené. Nic proti. Připouštím, že jsem línější, než dřív, ale vždycky se snažím myslet na důsledky toho, co zveřejním. Jednou jsem slyšel novináře, který se chlubil „já jsem sundal ministra“. No jo, ale on se tam pak na místě toho ministra objevil někdo ještě daleko horší. Tak proč tedy ten novinář toho ministra sundal? V podstatě nadělal víc škody než užitku, ale to se už neřeší. Je to zkrátka borec. Nepoučuju, vysvětluju proč. A kromě toho, já tu nejsem od toho, abych kritizoval kolegy novináře. To se jako budeme mlátit mezi sebou? To jsme to tedy dopracovali, jako by nebyly důležitější věci...
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-08-23 20:39:40 IP: 95.105.59.***
Paní Markéto, já tyto postkulturalistické myšlenky neuznávám. Jestliže přestaneme logicky myslet, protože většina lidí logicky myslet neumí nebo umět nechce, abychom se takzvaně přizpůsobili, je to cesta do pekel. Paní Markéto, odpusťte, že už v této diskusi pokračovat nebudu, moje filosofické směřování vede patrně jinam, než to vaše, tak se raději půjdu věnovat četbě.
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-08-23 20:06:24 IP: 89.103.51.***
Jinak tvrzením "Tak to si tedy můžeme psát co chceme, logika nelogika, a lid už si přebere po svém" jste pane Adámku jen ilustroval základní východiska poststrukturalismu, což je normální a v mnoha oborech dominující paradigma, nebo prostě jen popsal věci, tak jak jsou a jak je vidíte i v této diskuzi. Společenská komunikace není založena na logice, jakkoli by nám to mohlo pomoci vyřešit spoustu problémů, klíčové pro ni jsou právě významy a jejich čtení publikem/příjemci. To může částečně ilustrovat i to, že lidé jednají nebo se rozhodují nikoli na základě fakt. Důležitou roli hrají i emoce, a tak např. Herbet Simon ve své teorii omezené racionality zdůrazňuje, že přísná ekonomická logika maximalizace užitku je v lidském myšlení pouze nereálným konceptem, a to vzhledem k celé řadě omezení lidských kognitivních schopností.
Autor:Radka Typltová Vloženo: 2018-08-23 19:57:25 IP: 37.188.129.***
Jardo a J. Adámku (nebo jak se vlastně jmenujete příjmením, Vaše stylistické figury jsou každopádně velmi podobné těm, kterými vládne starosta Jindřich Vařeka), já opravdu nehodlám hledat hnidy v kožichu příbramské radnice. Ale tohle zjištění (inzerce v médiích) mě ve světle předchozích indicií skutečně zaujalo. A ráda bych ho prozkoumala až na kost. Myslím, Jardo, že kdyby se Tě netýkalo osobně, taky by Tě vyprovokovalo. Tedy alespoň toho Jardu, kterého jsem znávala. I když, Tebe už teď z poklidu tiskových zpráv a občasných komentářů nevytrhne ani relativně silný kalibr, například v podobě Petra Větrovského a jeho neexistujícího VDN Proma namixovaného s lístky pro nemocnici. Mimochodem o jeho pribramzije.cz se Markéta Škodová otírala v horem dolem probírané replice především. Stejně jako o pribramnaostro.cz, která si to zasloužila jakbysmet. Kauzu jako jeden z mála regionálních médií nakonec prezentoval (po prvotní medializaci na irozhlas.cz) Příbramský deník, o kterém jsem si donedávna myslela, že "nemá koule". Proč Tobě za to nestála?
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-08-23 19:56:29 IP: 89.103.51.***
Mediální kritika není pane Adámku žádné "nepřehlédnutelná profesní urážka", to je v civilizovaném světě úplně normální disciplína. Opět - níže jsem uvedla řadu příkladů, které mě vedly k tvrzení, že ve zdejších médiích se kvalitní ani investigativní žurnalistika spíše nepěstují. Můžete tedy pro změnu Vy uvést vlastní příklady, které by dosvědčily opak?
Autor:Karel Urban Vloženo: 2018-08-23 19:49:48 IP: 89.102.189.***
Dlouhé příspěvky dotčených dam mi vzpomenou, že žiju v malém, provinčním městě. Zítra si zajdu zaplavat do místního kačáku a zcela jistě usilovným plaváním, nejlépe čubičkou, přispěji ke kvalitě této diskuze. Akorát si nejsem jistý, že začne konečně pršet.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-08-23 19:45:01 IP: 95.105.59.***
Paní Škodová, mluvil jsem o logice, ne o semiotice. Takhle byste mohla jakoukoli nelogičnost zkrátka svést na to, že semiotická moc lidu si s tím stejně udělá, co bude chtít. Tak to si tedy můžeme psát co chceme, logika nelogika, a lid už si přebere po svém. To je komunikační nihilismus. A kromě toho, s denunciací jste prokazatelně začala vy sama ve svém rozhovoru. Protože jestliže profesně urážíte média, jejichž žurnalistiku jste označila za nekvalitní, což je nepřehlédnutelná profesní urážka, implicitně urážíte i jejího majitele či provozovatele. Nedivte se pak těm reakcím. Jistě bylo možné vaše myšlenky nebo znalosti vyjádřit daleko obratněji a tento zbytečný konflikt vůbec nemusel vzniknout.
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-08-23 19:26:07 IP: 89.103.51.***
Pane Adámku, rozhovor není mou autorskou záležitostí, k mediální praxi patří i to, že můžete jako respondent mluvit dvě hodiny, ale ve výsledném produktu se objeví jedna věta nebo jen malá část toho, co jste řekl. Což je vzhledem k omezenému mediálnímu prostoru logické, avšak i z mých vlastních zkušeností a pozorování to samozřejmě může vést ke zkreslení Vašich výroků. Všechny moje zdejší komentáře byly jen reakcemi na to, co jsem si přečetla: počínaje článkem, pod kterým diskutujeme. V tomto článku se jeho autor zaštiťuje profesními zásadami, ale hned v prvních odstavcích mě v přímém rozporu s nimi denunciuje obraty typu "patrně působící" a "akademická povýšenost", navíc se známe více než 20 let, nechápu tedy, proč tak činí. Podobně se chová i v tomto vlákně. Tady navážu na Vámi zmíněné "dehonestační poznámky": to máte jak ve fyzice - každá akce vyvolává reakci, smajlík. Podobně se mi nelíbí, jakým způsobem se zdejší diskutující, vč. šéfredaktora, vyjadřují směrem k Radce Typltové, která jen klade otázky, jež jsou pro nastolené téma víc než relevantní. Že je probíraná věta snadno ověřitelné tvrzení, jsem se pokusila doložit a rozebrat níže, věta neobsahuje žádnou výzvu, je konstatováním stavu. Vzhledem k tomu, že například z kulturálních studií víme, že význam sdělení se vytváří až u čtenáře, což znamená, že každý příjemce má možnost "přečíst" si sdělení po svém (hezky se tomu říká "sémiotická moc lidu"), je jasné, že se tak může dít i v tomto případě. S tím já však jako "podavatel" nic nenadělám, a nechápu tudíž, za jakou chybu bych se měla omlouvat. Těší mě nicméně, že jste si mou reakci přečetl.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-08-23 19:03:19 IP: 95.105.59.***
Paní Škodová, prostudoval jsem si Váš text a děkuji za mnohá poučení, ovšem vyjma vašich dehonestačních poznámek, které jste si mohla odpustit a které vaši úroveň značně snižují. Ale i tak je tento text daleko kultivovanější, než vaše předchozí vstupy. Vyčítáte nám, že nerozumíme psanému textu. Ale evidentně ani vy nerozumíte, když se omezím na v článku citovanou větu, svému vlastnímu textu, respektive jeho kauzalitě: neexistence legislativní normy => tenká hranice a její překračování => existence právní normy => hranice bude vymezena. Doporučují prostudovat si Aristotelovy Analytiky, což je úplný základ při studiu logiky. Tato vaše věta rozhodně není prosté snadno ověřitelné tvrzení, jak uvádíte. Toto vaše velmi nebezpečné tvrzení opravdu vede a ne že nevede k úvahám o padesátých letech, a to naprosto legitimně. Byl bych ale překvapen, kdybyste svoji chybu uznala. Jen doufám, že se napříště vyjádříte obratněji a nebudeme muset zbytečně ztrácet čas něčím podobným.
Autor:Radka Typltová Vloženo: 2018-08-23 17:45:09 IP: 37.188.129.***
O Příbrami vím to, co si člověk může přečíst. Stejně jako všichni ostatní. Dá se toho ale pochopitelně, pokud člověk má konexe a pídivého ducha, dozvědět mnohem víc. Zájem o dění v Příbrami mě neopustil. Problém s financováním Fonky vyřešen sice byl, ale to přece primárně nesouvisí s tím, že teď si radnice platí inzerci jinde. Tisková zpráva/článek nezmizí, pokud je sdílena, právě třeba prostřednictvím Facebooku, mocného mediálního nástroje. Článek v tištěných novinách zaujme vždycky víc než plošná inzerce. To, že peníze z reklamy, na kterých jsou média existenčně závislá, generují závislost a závazek, je nejen logický předpoklad. Jardo, promiň, ale opravdu stačí číst. A není ani třeba mezi řádky. Kliku určitě neleštíš, u Tebe si dokonce myslím, že to děláš spíš z přesvědčení než pro peníze. A rozhodně si ani nemyslím, že marketing dělají na radnici blbci. Dělají ho totiž více než dobře. Opravdu nerada bych Ti křivdila, ale mé interní informace ze dvou zbylých médií mluví velmi jasnou řečí.
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-08-23 17:32:38 IP: 89.103.51.***
Diskutující (vzhledem k obsahu většiny zdejších a nadto anonymních příspěvků se zdráhám napsat obligátní "Vážení"), měla jsem teď chvilku čas, tedy: To je sice hezké, že Jarda dodržuje tiskový zákon, ale současně je to i poněkud kontraproduktivní až legrační, neboť dle níže zmíněného rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1870/2017, ze dne 21. 3. 2018 (to je pane Lubo Horáku nebo jak se jmenujete, instance, jež je spolu s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem v soustavě soudů České republiky. Byl to tento soud, nikoli já, jenž ve svém rozhodnutí použil spojení "expressis verbis", jež tak urazilo Váš jemnocit. Přitom by stačilo si ho zadat do Googlu, abyste zjistil, že to znamená "výslovně"). Tedy dle níže zmíněného rozsudku totiž "internetové zpravodajství nelze ani extenzivním výkladem podřadit pod kategorii tisku ve smyslu tiskového zákona." Soud tak potvrdil výroky soudů nižších instancí, např. že "že internetové zpravodajství, resp. prostřednictvím internetu šířená sdělení, nespadají pod režim tiskového zákona, když podle ustanovení jeho § 3 písm. a) se periodickým tiskem rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce. Poukázal také na to, že provozovatelé stránek nejsou vydavatelé, nevztahuje se na ně např. povinnost týkající se povinných údajů (§ 8 tiskového zákona), povinných výtisků (§ 9 téhož zákona) apod., a tudíž ani povinnost uveřejnit odpověď či právě dodatečné sdělení (§ 10 a 11 tiskového zákona)." V paragrafu 5 tzv. tiskového zákona se můžete dočíst, že "Vydavatel neodpovídá podle tohoto zákona za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné v periodickém tisku. Tato výjimka neplatí pro reklamu a inzerci samotného vydavatele. Nedotčena zůstává odpovědnost vydavatele podle zvláštního právního předpisu." Tím zvláštním předpisem je míněn Zákon o regulaci reklamy, kde se ve druhém odstavci § 1 dočtete, že "Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak." Jak dále vyplývá ze zákona o reklamě, reklama především nesmí být klamavá, SKRYTÁ, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Na tomto místě bych vás v lokálních souvislostech upozornila například na velmi často se opakující neoznačenou reklamu jisté ochranné známky v konkrétních zdejších webových médiích. Reklamu v médiích je tedy nutno jako takovou řádně označit, což však často o komunikaci v digitálních médiích neplatí. Např. podle výzkumu doc. Hejlové z FSV UK o vlivu online reklamy na děti sice podle skoro dvou třetin českých rodičů ovlivňují jejich děti youtubeři a bloggeři, jen každé desáté dítě je však schopno reklamu šířenou těmito online obsahy identifikovat. Žijeme ve společnosti, která se sice snaží děti a mladistvé do 18 let před reklamou – i legislativně - chránit, to však vzhledem k závěrům výzkumu úplně neplatí. Rozhovor s Denisou Hejlovou si můžete pustit na DVTV. Regulace obsahu, resp. její kodifikace, samozřejmě neznamená jen normy legislativní (zde vás upozorňuji na spojku „i“ ve větě „I vzhledem k tomu, že dosud neexistuje jasná legislativní regulace online médií,…“). Do hry vstupuje i termín samoregulace, který však známe spíše z prostředí "klasických" médií. Samoregulace v praxi vypadá např. tak, že konkrétní média mají a dodržují etické kodexy; podobné kodexy, které jsou závazné pro jejich členy, pak vytvářejí i profesní organizace. Tak se např. v Kodexu Rady pro reklamu můžete dočíst, že "Reklama nesmí být skrytá, zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací (vědecké pojednání, reportáž apod.), než je reklama." Na tomto místě bych vás v lokálním kontextu upozornila na řadu textů, tvářících se jako redakční obsah (článek, reportáž) a jsoucích ve skutečnosti reklamou, které jste si jistě v některých zdejších online médiích schopni sami vyhledat. Podobný kodex přijalo např. také Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), což je profesní sdružení působící v oblasti internetu od roku 2000, jehož členy je cca 50 subjektů. Tyto kodexy samozřejmě nemají žádnou právní vymahatelnost - pokud tedy např. u novinářů nejsou součástí pracovních smluv - na druhou stranu je "stavovským" zvykem je dodržovat. V článku z časopisu Strategie "PR agentury klasickou reklamu nenahradí" se tak můžete např. dozvědět, že: "... většina oslovených zástupců české mediální scény se přitom shoduje, že je přípustné a obvyklé, aby standardní podklady a akce PR agentur sloužily jako jeden z možných podkladů při tvorbě zpráv či publicistiky – tedy samozřejmě pokud jsou dodrženy všechny profesionální zásady jako zdrojování, ověřování faktů, nezávislý pohled atd. „Není však myslitelné, aby témata či materiály vygenerované na klíč profesionály z public relations byly mechanicky ,překlopeny‘ do jakéhokoli média a vydávány za redakční obsah, když jsou ve skutečnosti krystalickou reklamou. To není fér hlavně vůči čtenářům či divákům, kteří spoléhají na profesionalitu svého média a důvěřují mu,“ upozorňuje Jakub Unger z Aktuálně.cz." Podobně v článku hovoří i tiskový mluvčí ČT Ladislav Šticha, podle kterého je ovšem problém v tom, že řada organizací a institucí – a mnohdy dokonce i soukromých osob – nekomunikuje přímo, nýbrž právě prostřednictvím PR či mediálních agentur. "„Obecně proto platí, že výstupy ze všech zmiňovaných zdrojů jsou brány a posuzovány pouze jako prvotní informace či upozornění na nějakou událost, reakci, akci nebo prohlášení,“ popisuje Šticha s tím, že Česká televize má ve zmíněném kodexu jasně napsáno, že informace ve zpravodajství je vždy třeba ověřit z více zdrojů a zasazovat je do souvislostí, případně podrobit oponentnímu názoru." Na tomto místě bych vás v lokálním kontextu ráda upozornila na to, že zdejší online média žádné takové kodexy nemají, alespoň je nezveřejnily, což je samozřejmě základní podmínkou funkčnosti takových regulativů. Expert na mediální právo doc. JUDr. Aleš Rozehnal, PhD. pak jako problematické hodnotí tři okruhy problémů týkající se zejména digitálních médií: 1. hranice svobody projevu a umísťování nelegálního obsahu v digitálních médiích, 2. ochrana autorského práva a 3. ochrana soukromí. V textu doc. Rozehnala, který jsem rovněž zmiňovala níže a který si můžete sami dohledat, neboť zdejší diskusní platforma neumožňuje kopírovat sem linky, je více inspirativních momentů. Na zde vzniklou "diskuzi" můžeme myslím s úspěchem aplikovat třeba tento: "Na první pohled umožnil volný a všeobecný přístup k internetu prosazování názorů co největšího množství lidí do společenského vědomí a zároveň byla poprvé v dějinách poskytnuta všem stejná možnost nejen přijímat, ale i šířit své názory a zapojit se tak aktivně do života svobodné občanské společnosti. Internet tedy představuje výrazně demokratizační mediální prostředí, které by mělo zvýšit míru lidských práv a občanských svobod. Namísto toho jsme však na internetu svědky záplavy nenávistných projevů, které jsou publikovány zejména v internetových diskuzích vztahujících se k publikovanému materiálu, a to zejména na zpravodajských a publicistických serverech. Tyto nenávistné projevy jsou povětšinou projevy, které zasahují do osobnostních práv jiných diskutujících či osob, o kterých hlavní materiál pojednává, nebo jsou natolik neslušné a vulgární, že porušují pravidla občanského soužití, nebo jsou dokonce rasistická, xenofobní, hlásající ideologii netolerance a pohrdání demokracií a právy jiných." Neboť vidím, že Jarda není jediný ze zde vystupujících, kteří nerozumějí psanému textu, k tvrzení "i vzhledem k tomu, že dosud neexistuje jasná legislativní regulace online médií, to pak leckdy vypadá tak, že se pohybují na tenké hranici mezi „novinářským“ a „reklamním“ obsahem a občas i za ní." se hlásím, neboť je prostým popisem situace, nikoli voláním po restrikcích a la 50. léta. Pane Pánku, který se domníváte, že paní Škodová by se hodila spíš do Evropského parlamentu, neb tam se řeší mnoho regulací, mnoho regulací v souvislosti s médií existuje i v českém právním řádu a já věřím tomu, že jako občan této republiky tento řád respektujete. Právo i samoregulace totiž nejsou ničím jiným než reakcí společnosti na konkrétní skutečnosti, jsou naším vyjádřením toho, co považujeme za správné a co už nikoli. Je samozřejmě pochopitelné, že postoj společnosti k digitálním médiím, která v posledních zhruba dvaceti letech procházejí překotným rozvojem, zatím nemá stejnou podobu jako např. Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, které tu máme podstatně déle, to ale neznamená, že pro toto prostředí by neměly platit žádné regulace, například v souvislosti s dětským publikem, jak bylo uvedeno výše a na čemž se shodneme zejména zřejmě s Vámi, pane Pánku, jenž se domníváte, že „mateřství je opravdu nejkrásnější poslání žen“. Světoběžníku, nevím, z jakých světů jste do Příbrami přiběhl Vy, ale můj „vpád do Příbrami“, který by podle Vašeho mínění rozhodně nic dobrého nepřinesl, se uskutečnil už před 43 lety, kdy jsem se tady narodila, a trval poté, co jsem tu absolvovala pár škol či pracovala. A trvá dodnes, neboť zde žiju, u zdejších obchodníků utrácím značnou část svých financí, mám tu rodinu, přátele a známé a podílím se např. na spolkové činnosti. Další očekávání Vaše i dalších anonymů, kteří se zde vyjadřujete o kandidátkách a mediální podpoře, musím zklamat rovněž, neboť nejenže nejsem a nikdy jsem ani nebyla členkou politické strany, dokonce ani žádné „nedělám mediální podporu“. Neznamená to, že nejsem politický člověk ve smyslu participace na veřejném dění a zajímání se, a jestli vás to tu všechny tak vzrušuje, komunisty, ANO ani TOP 09 jsem dosud v žádných volbách – a od osmnácti se účastním všech – nevolila. A i kdyby ano, bylo by to mé výsostné právo, garantované mně stejně jako vám ústavou. Pane Pokorný, netuším, na jakém základě se domníváte, že neškodným „letním“ rozhovorem, k němuž jsem byla vyzvána, nijak jsem ho neiniciovala a nestály za ním žádné politické zájmy, jsem si proti sobě „poštvala prakticky všechny nejsledovanější místní místní plátky.“. Představuju si to tak, že Vy ani nikdo další – kromě Jardy – jste si inkriminovaný text nepřečetli a reagujete tu výhradně na zdejší tematicky notně vychýlené komentáře. Pokud by se tak totiž stalo, jsem si naprosto jista tím, že s mými tvrzeními byste se coby aktivní a mediálně gramotní lidé zcela ztotožnili. V rozhovoru jsem mj. mluvila o tom, že Příbram vnímám mnohem líp než v době tzv. Palerma, kladně jsem hodnotila např. ochotu zdejších lidí zapojovat se do veřejného dění (je tu spoustu aktivních spolků od hasičů, přes divadelní ochotníky, po sportovní kluby, pořadatele kulturních akcí a podobně). V JEDINÉM odstavci věnovaném médiím, z něhož tu kauzu udělal zdejší šéfredaktor, jsem pak uvedla (cituji z vlastní autorizované wordovské verze): „Všechno je záležitostí peněz. Předpokládám, že všechna ta média se, pokud nemají nějakého svého mecenáše, živí příjmem z reklamy, takže v tomto ohledu rozhoduje trh. Dalším klíčovým faktorem nejen pro publikum je samozřejmě obsah. Zejména u zdejších internetových médií se z něho dá rychle a jasně poznat, s jakým člověkem nebo názorovým proudem jsou například Příbram.cz, Příbram naostro, Příbramsko.eu, Příbram žije spojené. I vzhledem k tomu, že dosud neexistuje jasná legislativní regulace online médií, to pak leckdy vypadá tak, že se pohybují na tenké hranici mezi „novinářským“ a „reklamním“ obsahem a občas i za ní. Z mého pohledu se tady něco jako kvalitní nebo dokonce investigativní žurnalistika příliš nepěstuje. Trend obrovského nárůstu mediálních obsahů jsme zaznamenali právě s nástupem internetu, v této souvislosti se na jedné straně kvituje demokratizace komunikování, kdy do veřejného prostoru může vstoupit téměř každý, na straně druhé kritici hovoří o tom, že čtenáři se v té přehršli médií přestávají orientovat. Lidé leckdy nejsou ani schopni rozlišit, co je a co není pravda, na což někteří podavatelé informací vsázejí. Už i u nás zdomácněl pojem fake news a i mnozí tuzemští novináři dávno neověřují informace ze dvou nezávislých zdrojů a podobně.“ Opět: všechna tvrzení jsou prostá a snadno ověřitelná konstatování. Já nijak záporně ani kladně nehodnotím, že je mediální obsah s někým nebo s konkrétním názorovým proudem spojený, jen to říkám. A vy všichni si to ostatně můžete třeba právě na tomto webu ověřit. Stejně tak si můžete ověřit i to, že zejména zdejší onlajn média v různé míře (některá velmi často, jiná méně nebo vůbec) vydávají reklamní sdělení za redakční texty. Z mého pohledu se tady něco jako kvalitní nebo dokonce investigativní žurnalistika opravdu příliš nepěstuje. Nebo mě snad někdo z vás přesvědčí konkrétními příklady z posledních let o opaku? Jazyková (gramatická i stylistická) úroveň je tristní až jalová, články jsou leckdy jen překlopenou tiskovou zprávou, autoři a autorky dělají spíš PR rozhovory, než aby uváděli věci do hlubších souvislostí, které by pak dále analyzovali apod. Osobně v médiích primárně nehledám žhavé dopravní informace a fotky z nehod, jakkoli samozřejmě vím, že to je obsah publikem vyhledávaný a NIC proti němu nemám, „kvalita“ novinářské práce by ale měla spočívat právě ve schopnosti poučené, aktivní, analytické a OBJEKTIVNÍ práce s informacemi. Investigativní žurnalistiku, kdy novináři pátrají po souvislostech a pozadí konkrétních událostí i měsíce nebo roky, aby je následně zanalyzovali a zasadili do dalších souvislostí, tu na regionální úrovni nevidím vůbec. Dlužno říct, že tento způsob práce vyžaduje rozsáhlé zázemí, takže není příliš obvyklý ani v celostátních médiích. Pane Adámku, který si mě pamatujete „jako jednu z iniciátorek silvestrovského protestního pochodu, ale nevzpomínám si, že byste se v této vypjaté době zapojila a jako novinářka publikovala cokoli, co by pomohlo proti nepravosti tehdejší radnice. Právě tehdy jste měla jít s kůží na trh, když to bylo potřeba a prokázat tak svoje schopnosti. A to jste neudělala.“ Co jste tehdy zorganizoval Vy? Pokud jste se happeningu zúčastnil, tak mě to samozřejmě těší, jako novinářka jsem však tehdy už drahnou dobu nepracovala. Akci jsem ovšem spolu s druhým organizátorem Jirkou Paulem prezentovala v médiích, a to i na tomto webu, na webu jiném zase vyšel rozhovor o tehdejší (z mého pohledu) neúnosné politické situace v Příbrami. Jiná, a to i celostátní, média, jež jsme pozvali, o akci informovala. Kam jste tehdy a hlavně pod svým vlastním jménem psal Vy? Součástí oboru, v němž se profesně pohybuji, je i tzv. „mediální výchova“. Jakkoli už je tato disciplína zejména zásluhou pánů profesorů Jiráka a Šebesty od 90. let vtělena do rámcových vzdělávacích programů, stále se ukazuje, že učitelé nevědí, jak ji učit, a mnohé děti a četní studenti jsou, co se týče tzv. mediální gramotnosti, až strašidelně nevzdělaní, ačkoli jsou to právě různé druhy médií, v jejichž společnosti tráví mnoho hodin denně (vizte výzkumy z posledních let). Podobně je na tom např. i starší generace (vzpomeňte např. na reportáže o e-mailech posílaných seniorům). Neboť vidím, že o téma médií máte vy, zdejší diskutující, velký zájem, mohu vám samozřejmě nejen v rámci mediální výchovy doporučit řadu zdrojů, ale příp. se s vámi sejít v rozhovoru o (nejen) lokálních médiích a o tom, co o nich ve skutečnosti víme, nevíme či předstíráme, že víme. Lze mě kontaktovat na mrk.skodova@gmail.com
Autor:tonda Vloženo: 2018-08-23 17:30:02 IP: 176.98.110.***
Pane Vacku máte šanci
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2018-08-23 17:13:15 IP: 176.98.110.***
Karle, děkuji Ti za odlehčení. V pravý čas a na pravém místě...
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2018-08-23 17:11:44 IP: 176.98.110.***
Radko, snažím se věřit, že chceš opravdu zjistit, jak se věci mají. Ale od té doby, cos odešla z příbramské novinařiny, proběhly desítky tiskových konferencí a stovky akcí a tisíce událostí. A Ty se teď po létech objevíš (že zrovna v předvolebním období?) a o té Příbrami nevíš už prakticky nic. Problém financování Fonky, o které opakovaně hovoříš, byl rázně vyřešen už takřka před 4 roky. Tehdy bych nevěřil, že Tě budu muset školit o tom, jaký je podstatný rozdíl v účinnosti banneru v tištěném týdeníku, na serveru a tiskové zprávy, která hned druhý den zmizí v propadlišti času. To fakt předpokládáš, že kulturní marketing radnice dělají úplní blbci? A opravdu nevím, proč inzerce „logicky generuje závazek daných médií vůči městu“. To jako předpokládáš, že u starosty s klapkama na očích leštím kliku? Čeho jsem se to dočkal. Snažil jsem se být kolegiálně tolerantní, ale tohle se fakt už nedá. Ale co s tím můžu dělat. Patrně nic.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2018-08-23 16:49:37 IP: 89.102.189.***
Zatím co zde přímo prší diskuse intelektuálů, dnes mezi 14 a 15 hodinou pršelo na Slonoveckých hřebenech, a to doslova a do písmene. Voda padala z nebe, voda tekla po cestách a cestičkách, šťastné žabičky si to užívaly, až jsem byl nervózní z toho, abych jako ortodoxní ekolog nějakou žabičku nezašlápl. A já se ptám, nespustila snad tato sprška slov nakonec záplavu vody v Brdech? A proto, přátelé, jen houšť, jen houšť, jen houšť...
Autor:Radka Typltová Vloženo: 2018-08-23 15:46:47 IP: 37.188.186.***
Pane Adámku, to přeci vůbec nerozporuji. Jsem nadšená z toho, že se příbramská vládnoucí garnitura od základů změnila. Jen slepý by neviděl, že se tohle město po letech znovu nadechlo. Povedlo se realizovat či nastartovat neuvěřitelné množství vynikajících projektů. Ale to přece neznamená, že pokud se děje nějaká levárna, zavřeme oči a pod plachetkou kolektivního dobra budeme dělat, jakože se nic nestalo. Já tohle jako novinář neumím a jako člověk ani nechci umět. A vůbec nic si opravdu nepotřebuji dokazovat. A pane Jakube, pokud zjistím, že peníze určené na inzerci vybraným médiím nesedí, psát o tom nejspíš budu. Nejprve je ale třeba zjistit, jak se věci skutečně mají. Nehledejte za tím závist ani lítost, ale prostou potřebu dopátrat se pravdy a zveřejnit ji. Nikdy bych si ale nedovolila v článku spekulovat a nedat prostor všem dotčeným stranám. A podstatné mi tohle téma připadá. Vzpomeňte si, když Fonka dostávala od minulého vedení obrovskou finanční injekci, taktéž posvěcenou rozpočtem. Všichni, včetně mě, se bouřili. Peníze určené na inzerci pro tři vybraná regionální média jsou sice nižší (nikoli však řádově), ale přesto mi připadá, že takovéto nastavení logicky generuje závazek daných médií vůči městu. Navíc, jak jsem již avizovala níže, nemyslím si, že je možné tuto sumu v plné výši proinzerovat. Myslím si naopak, že tato rozpočtová položka by vůbec neměla existovat. Lidé se o akcích, které město pořádá dozvídají buďto z velmi dobře zpracovaného Kahanu nebo prostřednictvím Facebooku (bavíme se tu především o online médiích, ještě bych teoreticky pochopila inzerci v tištěném Periskopu, protože důchodci internet většinou příliš zmapovaný nemají), na který mimochodem město také vynakládá rozpočtovou položkou desetitisíce. A co je ještě důležité poznamenat - vždy jsme psali články o akcích, které město chystá. Veliké články. Zadarmo. Nevím, proč najednou vzniká potřeba informace, které vždy byly poskytovány v rámci zpravodajského servisu, platit. Prostě mi to celé nesedí profesně, ani lidsky. Nic víc, ani míň, za tím nehledejte.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-08-23 15:44:50 IP: 46.135.23.***
J. Adámek: ze stávajícího zastupitelstva odchází opravdu několik výrazných zastupitelských osobností: Ing. Václav Dvořák, Mgr. Alena Ženíšková, MUDr. Vladimír Danda, JUDr. Vladimír Kyselák, MUDr. Ivan Šedivý, MVDr. Josef Řihák, Ing. Pavel Pikrt, Ing. Petr Stříbrnský a Jitka Stefanedisová. Co odcházející zastupitel, to velmi výrazná osobnost příbramského politického života. A nebude je lehké nahradit. Jejich zasvěcený názor bude v novém zastupitelstvu chybět. Třeba v otázce “řízeného” finančního hazardu, jakým má být třeba plánovaná přestavba plavecké haly. Jinak osobně také nesdílím Váš optimismus o té hromadě práce, která se údajně udělala. S finančním hazardem jste si na rozdíl od kolegů z Dobříše a Sedlčan neporadili, nová pracovní místa se objevila minimálně, projekt rekreační oblasti Brdy byl volební omyl. A investice ve městě byly proti období starosty Řiháka a místostarosty Šedivého výrazně skromnější. Křížové domy v Příbrami VIII jsou stále “sociální pustinou” a lesopark Padák nadále čeká na svoji šanci. A také příbramský fotbal čeká, že s ním bude v novém volebním období lépe zacházeno, úměrně kvalitě, kterou prokázal.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-08-23 15:01:19 IP: 95.105.59.***
Víte, paní Typltová, nic ve zlém. Ale máme tady vedení, za kterým je konečně vidět hromada práce. Podařilo se dát do pořádku obrovskou spoustu věcí. Jenom jejich stručný výčet by zabral několik stránek. A na té Příbrami je to zkrátka vidět. Po létech. My bychom byli spíše rádi, aby nám tu aspoň část z nich vydržela i do příštího volebního období. Oni to dělat nemusí a někteří z nich to už vzdali. Ono všechno jednou končí. V opozici zatím nevidím osobnosti, které by je mohly adekvátně nahradit. Ani náhodou. Tohle je vážná věc. Chcete jít proti nim, abyste si dokázala, že na to máte?
Autor:Jakub Vloženo: 2018-08-23 14:30:00 IP: 95.120.59.***
Ale ale paní Typltová. My jsme zřejmě ti méně inteligentní a na rozdíl od vás jsme to nepochopili. Tak se předveďte a pusťte se se do nějakého toho investigativního článku proti radnici sama, když to pan Hodrment podle Vás nezvládá. Ale předem opravdu silně doufám, že nebudete psát o tom, kolik město na propagaci sportovních a kulturních akcí (mimochodem velmi hojně navštěvovaných) vrazilo peněz do inzerce v médiích a kolik do Kahanu a podobně a že mělo ty peníze, mimochodem schválené rozpočtem města, distribuovat nějak jinak a lépe (je v tom lítost, že u vás asi žádná částka nepřistála? Nekolegiální závist?). Jestli by tohle měla být ta chybějící investigativní činnost, spíše závistivá drbárna, která nám tady tak citelně chybí, tak to se tedy trhám smíchy... Něco opravdu podstatného tam nemáte? Už se těším, jestli ve své genialitě dokážete něco vůbec vymyslet.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2018-08-23 13:57:40 IP: 105.80.120.***
Paní Typltová, to nebyla žádná konspirační teorie, to byl jen odhad, s trochou humoru, který jste nejspíš nepochopila. A navíc, mluvilo se tady o mediální podpoře a ne o kandidátkách, čehož jste si patrně nepovšimla. Nevím, proč tady hovoříte za paní Škodovou. Ale v podstatě bych byl opravdu rád, kdybych se ve své odhadu mýlil. Poté, co jsem si tady přečetl její vstupy, jsem osobně přesvědčen, že vpád paní Škodové do Příbrami by rozhodně nic dobrého nepřinesl.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-08-23 13:54:23 IP: 95.105.59.***
Paní Typltová, probůh, to nikdo nerozporuje. Píšeme to opakovaně. Vy jste jak kolovrátek.
Autor:Radka Typltová Vloženo: 2018-08-23 13:47:01 IP: 37.188.186.***
Pane Adámku, ještě jednou: Tiskový zákon se na online média nevztahuje.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-08-23 13:44:14 IP: 95.105.59.***
Mirek Hrubec: Na jednu stranu jsem v podstatě rád, že se tady paní Škodové někdo zastal. Na druhou stranu, pane Hrubec, až do vašeho příspěvku se tady mluvilo slušně, na úroveň kanálu jste diskusi posunul vy sám a za vulgaritu by vás měla redakce z této diskuse vyhodit, jako obvykle padni komu padni. Paní Typltová: o aplikaci tiskového zákona na on-line média tady nikdo nepochybuje, ani pan Hodrment to nijak nerozporoval, naopak napsal, že jej dodržuje. Paní Škodová psala doslova, že „neexistuje jasná legislativní regulace online médií, to pak leckdy vypadá tak, že se pohybují na tenké hranici mezi „novinářským“ a „reklamním“ obsahem a občas i za ní“. Kdo a jak by měl tuto tenkou hranici přesně určit? To je problém, na který nám evidentně neodpověděla ani paní Škodová ani vy. Buď se paní Škodová vyjádřila velmi nešťastně, nebo bráno doslova je to návrat do padesátek jak vyšitý. Vůbec se nedivím, že to tady dost lidí nadzvedlo z křesla.
Autor:Mirek Hrubec Vloženo: 2018-08-23 13:04:21 IP: 89.24.235.***
Kde dojdou argumenty, prichazi nadavky, spekulace o politicky angazovanosti a posilani (v tomhle pripade) zpet za katedru. Jindy treba do prdele, ze:). Panove, to ze nekdo nemluvi vasim jazykem, protoze jeho rozhled nekonci u rohozky jeho bytu, jeste neznamena, ze bychom se v diskuzi s nim meli snizovat k debate na urovni kanalu. Nejen Marketa Skodova, ale i Radka Typltova to tu mozna napsali "po svem", zato ale k veci. A i ja, v oboru zurnalistiky neznalej a nevystudovanej, jsem to prelouskal a pochopil. O to vic me prekvapuje, ze to neni schopen prelouskat autor vyse uvedenyho clanku a neustale tu odpovida na to "kolik je hodin, kdyz je tazan na pocasi". Vsem peknej den. M.H.
Autor:Pánek Vloženo: 2018-08-23 11:58:58 IP: 85.162.8.***
Dobrý den, paní Škodová by se hodila spíš do Evropského parlamentu, tam se řeší mnoho regulací :-) Velmi krátce - myslím si, že mateřství je opravdu nejkrásnější poslání žen a že některé to štěstí nemají, na tom nic nemění. A druhá věc: nechci žádnou regulaci, nechte to paní Škodová na lidech, nejsme tupé stádo, které potřebuje neustále radit a kontrolovat.
Autor:Radka Typltová Vloženo: 2018-08-23 11:31:46 IP: 37.188.186.***
Pánové, překvapujete mě. Vždycky jsem si myslela, že zdejší diskutující se rekrutují z řad příbramské inteligence. Když pominu konspirační teorie (Markéta Škodová nekandiduje za žádnou ze stran v podzimních komunálních volbách ani žádnou ze stran mediálně nepodporuje - pane Světoběžníku, pokud sledujete příbramská regionální média, věděl byste, že například TOPka už vyšla se svou kompletní kandidátkou na Poulíčkově webu Zprávy Příbram), mate mě, že nejste ochotni připustit, že online média po legislativní regulaci opravdu svým obsahem (pochopitelně ne všechna, ale např. Parlamentní listy budiž zářným příkladem) přímo volají. Nejedná se ovšem o žádný návrat do 50. let, ale standardní regulaci po vzoru Tiskového zákonu, který koriguje tištěná média. Ten se ovšem na online média nevztahuje. Co mě mate jakbysmet je, že se nikdo z vás nepozastavuje nad zmiňovanou rozpočtovou položkou Inzerce v médiích. A ještě poznámka směrem páně Adámkovým: Zásluhy pana Hodrmenta a Pavlíny Svobodové na pádu Řihákovy obludným způsobem vládnoucí garnitury nikdo nikterak nesnižuje. Já osobně se ale pozastavuji například nad tím, proč jsem si po nových volbách na těchto stránkách nepřečetla ani jeden článek investigativního ražení. To opravdu není co řešit? Opravdu dělá současná radnice všechno správně? Jinak tedy, Markéta Škodová z prostředí vysokoškolských učeben nikam nevykročila, takže se nemusí vracet. A jako novinářka už řadu let nepracuje. Fenomén - v celé jeho šíři - sleduje z druhé strany, proto má, alespoň myslím, mandát o těchto záležitostech hovořit. Navíc momentálně prochází krásným údobím, které má v životě ženy opravdu smysl (nevím jak Vám, ale mně třeba tahle Jardova poznámka zvedá všechny chlupy na těle, na což koneckonců reagovala i Markéta níže).
Autor:Jakub Vloženo: 2018-08-23 09:41:47 IP: 95.120.59.***
Paní mediální expertka by nás všechny chtěla tak nějak legislativně mediálně a nejlépe on-line zregulovat. Jak tak koukám na tu její poznámku o genderové vyváženosti, bude to asi bude něco jako životní poslání. Novodobý „dívčí boj“. Tak to se chlapci máme na co těšit.
Autor:Luba Horák Vloženo: 2018-08-23 08:38:18 IP: 180.958.120.***
No to jsem si zase početl. Eristická dialektika, argumentace ad personam, expressis verbis. Paní Škodová, prosím! Vraťte se zpátky na svoji katedru a přestaňte nás obtěžovat. Tady se dělá praktická politika a co se píše v místních médiích, je buď pravda nebo lež, což se v našich podmínkách dá docela snadno ověřit. Tak jednoduché to je. Vy jste fakt úplně mimo.
Autor:Honza K. Vloženo: 2018-08-23 07:43:28 IP: 105.85.110.***
Lidi neblázněte, třeba nám paní pedagožka zase tady v Příbrami uspořádá nějaký ten protestní pochod. Tentokrát by se to mohlo jmenovat „Posviťme si na média“. Už vidím ty transparenty: „Příbramský deník, naše vlajková loď!“, „Regulaci on-line médií prosadíme!“, „Do politiky více žen!“ nebo „Intelektuálky všech zemí spojte se!“. Ono se teď demonstruje proti všemu, takže to není zas až tak velká fantazie.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2018-08-23 07:12:15 IP: 105.80.120.***
Pane Pokorný, zajímavá myšlenka, to by mě nenapadlo. Zkusme tedy hádat, kde se nám paní mediální specialistka asi objeví. U komunistů? To asi přece jen snad ne. U Karešovců? To by byla totální potupa. U Šance pana Krále? Tak hluboko snad neklesne. ANO ráda nemá. Pražská intelektuálka, která se ohání genderovou vyvážeností? Tipuju příbramské Topkaře.
Autor:Hona Pokorný Vloženo: 2018-08-23 06:58:10 IP: 176.98.120.***
Ajaj, paní Škodová, co že jste se do nás tak pustila, a že zrovna na začátku předvolebního období? Že by náhoda? Nebo vás objevíme v dresu nějakého volebního subjektu. Že by něco jako mediální podpora? Tak to jste zrovna moc dobře nezačala. Poštvat si proti sobě prakticky všechny nejsledovanější místní místní plátky. Zajímavý marketinkový tah. Takový destruktivní...
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-08-23 01:48:24 IP: 95.105.59.***
Paní Škodová, já příbramská média docela sleduji a tak jsem si dal tu práci, a přečetl jsem si i váš rozhovor na stránce Příbramský týden. Mě jste tedy nepřesvědčila. To, jak jste se obula do příbramských médií, která zde vyjmenováváte, mi tedy připadá dost nevhodné. Bylo to mimo jiné právě pribramsko.eu, které v šesti letech vlády pánů Řiháka a Šedivého publikovalo řadu článků, které byly skutečně investigativní, pravdivé a velmi prospěšné. Prodej 1. polikliniky, neprůhledné zakázky, obálková kauza, starostovi utajení poradci, výprodej městského majetku, netransparentnost radnice a mnoho dalších. Pan Hodrment a paní Svobodová mají mojí velkou úctu, byli opravdu velmi stateční. Jsou to právě oni, kteří mají velkou zásluhu na tom, že se tady politická garnitura změnila k dobrému. Vás si pamatuji jako jednu z iniciátorek silvestrovského protestního pochodu, ale nevzpomínám si, že byste se v této vypjaté době zapojila a jako novinářka publikovala cokoli, co by pomohlo proti nepravosti tehdejší radnice. Právě tehdy jste měla jít s kůží na trh, když to bylo potřeba a prokázat tak svoje schopnosti. A to jste neudělala. Vaši kritiku pana Hodrmenta proto považuji za opravdu nevhodnou až drzou. Myslím, že byste se měla raději vrátit do prostředí vysokoškolských učeben, tady nám opravdu nijak prospěšná nejste.
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-08-22 22:18:01 IP: 89.103.51.***
Jardo, mě z toho vyplývá, že: 1. Nerozumíš psanému textu. A zřejmě si nepamatuješ ani svůj vlastní (viz tzv. tematický ústřel, který byl jen reakcí na to, cos napsal v odpovědi Radce o "opravdovém smyslu života žen"). 2. Neznáš legislativu vztahující se k (online) médiím ani debaty, které se o ní intenzivně vedou. 3. Nejsi ochoten argumentovat věcně, příp. se v diskutovaných oblastech vzdělat, i když se týkají prostředí, v němž si dovoluješ se na úrovni regionu pasovat na arbitra "správnosti". Namísto toho používáš nekorektní argumentační figury (divím se, žes nevytáh pravdolásku nebo sluníčkáře, "přezíravé akademičky" jsou vlastně dost slabota). 4. Nejsi ochoten přiznat si vlastní chybný úsudek. 5. Neznáš nebo nerespektuješ citační etiku: v tomto případě byl zdrojem Příbramský týden, tvůj kolega (AUTOR) rozhovoru byl Radek Ctibor (podle vzoru: "jak uvedla v rozhovoru s Erikem Taberym v týdeníku Respekt".) 6. Křičíš jako potrefená husa, ale pláčeš přitom na špatném hrobě. 7. Nejsi ochoten být před svými čtenáři transparentní. 8. Tvé genderově a vůbec lidsky problematické poznámky významně snižují kvalitu polemiky. 9. Tím vším jen potvrzuješ mou tezi o tom, že v Příbrami se kvalitní, natož investigativní žurnalistika povětšinou nepěstuje. (Všimni si prosím slova POVĚTŠINOU). Howgh.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2018-08-22 21:35:10 IP: 176.98.110.***
Markéto, jsem opravdu zvědav, do jakých konců chceš ještě kauzu, kterou jsi sama rozpoutala, dovést. Citoval jsem jenom tebe, a to přesně, v uvozovkách, podle pravidel, ne jakéhosi kolegu. Tvoje myšlenka je celistvá a z kontextu vytržena není. Moje polemika se vztahuje jen a přesně k tomuto citátu, ne k čemukoli jinému. Mimo úvodníku, který je obecným vstupem do problematiky, je polemika s tvým citátem a jenom s ním, uvedena včetně citátu pouze v prvních třech odstavcích. Podstatná část článku uvádí můj názor, jestli dovolíš, o dalších věcech, týkajících se médií. Bez obav, tiskový zákon znám, a to i z jeho mnohonásobné praktické aplikace. Probůh, žádná politická reprezentace mně neplatí, to už je fakt přes čáru. Tvůj totální tematický ústřel o ženách, které nemohou mít děti, mě přesvědčil o tom, že další debata s tebou postrádá jakýkoli smysl.
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-08-22 18:17:44 IP: 89.103.51.***
Jardo, tvoje osobní výpady jsme vyřešili níže: jsou jen a jen trapné. Já ve zmiňovaném článku nikoho osobně nenapadla, ostatně možná by bylo fajn, kdybys sem dal odkaz na celý ten rozhovor, měla by ti to velet i profesní etika, koneckonců cituješ nejen mě, ale i svého kolegu z jiného média... Etika bude asi další z řady pojmů vhodných k dostudování, že? Pak by i zdejší čtenáři zjistili, že polemizuješ s větami vytrženými z kontextu. Co není ani tak trapné, jako spíš tragikomické, je to, že evidentně debatuješ (eh, spíš mě napadáš) ve věci, o které očividně nic moc nevíš. Tragický rozměr tomu dodává to, že jako novinář a vydavatel netušíš, že se na tebe nevztahuje tiskový zákon, uvádíš tu úplně mimózní srovnání, vykřikuješ cosi o cenzuře, ale texty, kde by ses o tom mohl skutečně něco dozvědět a které jsem ti z toho důvodu níže poslala, ani neotevřeš, jakkoli si to opět stačí zadat do vyhledávače. Odborné polemiky nesleduješ, ač souvisejí s tvou činností, ale neustále se tady otítráš o mé vzdělání a profesi, k jejichž výbavě patří tyhle věci vědět, sledovat nebo aspoň umět si o nich něco zjistit. Třeba ten základ, že na rozdíl od všech ostatních typů médií neexistuje norma, která by upravovala online (to mj. dělá právě tiskový zákon, ze stanoví hranice mezi zpravodajstvím a reklamou, ale jen v tisku) a že to právě tisíce lidí z novinařiny i z příbuzných oborů - tedy až na tebe - hodnotí jako problematické. A nakonec už jen komické je to, že tu svým čtenářům neřekneš, kolik ti dala radnice za inzerci. Jak to garantuje tvou proklamovanou nezávislost? Proč bych to měla zjišťovat já? Je normální nechat si platit od politické reprezentace za zveřejnění informací, které můžu psát v redakčním článku, a tvářit se pak jako investigativní a nezávislý novinář? Přeju ti krásný zbytek dne. PS ženám, které nemají nebo nemohou mít děti: nic si tady z Jardy nedělejte, píše tu bez rozmyslu, co mu slina na jazyk přinese.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2018-08-22 15:40:54 IP: 176.98.110.***
Zdravím Tě Radko po dlouhé době! Psal jsem jen a jen o regulaci on-line médií, o níž se zmínila Markéta: že by se měla, tedy podle ní, legislativně regulovat hranice mezi „novinářským“ a „reklamním“. Nepsal jsem o jiných typech regulace. Regulace tohoto typu by pro mne byla jednoznačně návratem do 50tých let a následujících let, které jsem osobně zažil, takže přesně vím, o čem píši. Nic proti, ale seznamy přečtených knih a materiálů si tady s Markétou vyměňovat nebudu. Domnívám se, že neuváženou kritikou lokálních médií šlápla vedle a to je pro mne podstata věci. Nešlo k tomu mlčet. Co se týče financí, celoměsíční vyvěšení reklamního banneru (např. v současné době na Šalmaj) u mne stojí 3500,- Kč. Zda je tato částka přiměřená nebo nepřiměřená nechám na Tobě. Předpokládám, že máš představu o tom, jak náročné je provozovat server. Kdybys měla na starosti PR kulturních a sportovních akcí radnice, asi bys také uvažovala nad tím, kolik na to máš a co a kde inzerovat a nějak by ses nakonec rozhodla. Oni se takhle rozhodli, podrobnosti Ti k tomu neřeknu. A evidentně to funguje, protože jejich akce jsou pravidelně nařachané lidmi. Fakt mi připadá malicherné zkoumat, jestli Periskop nebo Pribram.cz dostává o pár stovek víc nebo míň než já. Možná si představuješ, že se tady válím v prachách. Tak bohužel. Privilegovaným médiem rozhodně nejsem. Nechat se koupit? Radko, jak Tě něco takového vůbec mohlo napadnout. Počkej, až Tě potkám... Samozřejmě Ti přeji plné a klidné prožívání Tvé mateřské - jednoho z krásných údobí, které má v životě ženy opravdu smysl.
Autor:Radka Typltová Vloženo: 2018-08-22 13:57:03 IP: 37.188.156.***
Ahoj Jardo, nedá mi to a musím reagovat. Jednak mi vysvětlení Markéty Škodové nepřijde povýšené, nýbrž informačně velmi výtěžné a plyne z něj, že Tvé plamenné rozhořčení přetavené do článku vychází z neznalosti faktů (online média jsou totiž džunglí, která po regulaci, podobné jakou představuje tiskový zákon pro média tištěná, přímo volá. Zkráceně řečeno - vůbec nevíš, o čem píšeš), a jednak mě opravdu zaujala rozpočtová položka Inzerce v médiích. Nutno podotknout, že je součástí rozpočtu letošního, nikoli loňského, volně dohledatelného na webu města. Podobnou totiž obsahovaly i rozpočty minulé vládnoucí garnitury. Jen byl příjemce jen jeden - televize Fonka. Sám jsi tuto skutečnost mnohokrát kritizoval. Zaráží mě i volba médií, respektive nepoměr mezi 250 260,- Kč pro pribramsko.eu, pribram.cz a Periskop vs 80 000,- pro MFDnes, TV Fonka, Příbramský deník, a jiné. Čím jsou ta tři "privilegovanější" média výjimečná? Pro toho, kdo jen trochu regionální média sleduje, mají společného jmenovatele. Už dlouho jsme si v nich nepřečetli žádný investigativní článek - Tvoji kdysi tolik oblíbenou žurnalistickou disciplínu. Pro zajímavost jsem prolétla Periskopy od začátku letošního roku a počet plošné inzerce města Příbram v nich by se dal prakticky spočítat na prstech jedné ruky (plus asi dva prsty z druhé). Neboli, neumím si představit, jak tu město proinzeruje třetinu ze čtvrt milionu, byť rok ještě neskončil. Možná jsou ale peníze rozdělovány na základě jiného klíče než spravedlivě na třetiny. Město navíc nikdy neplatilo články, které upozorňovaly na městské akce, stejně jako za informace o tom, že se například snaží prodat pozemky. Vždy se platilo pouze za plošnou inzerci. Tedy alespoň za dob mého působení v Periskopu. Inzerce u Tebe na webu nejspíš také není vyvažována zlatými valouny. Momentálně tu, stejně jako na pribram.cz visí celkem subtilní reklamní banner na Šalmaj. Mohu se zeptat, kolik u Tebe podobný banner stojí? Položím ještě jednu, spíše řečnickou, otázku: Proč má město, které vydává více než 1,2 milionu korun na vlastní médium v podobě Kahanu, potřebu inzerovat v dalších médiích? Natož v takovém (domnělém) objemu? Abych předešla dikobrazímu ostnu s cedulkou pribramnaostro, Tě jako jednoho z prvních informuji o tom, že jsem se rozhodla od provozování webu pribramnaostro.cz odstoupit. A to ze zdravotních a osobních důvodů. Konkrétně proto, že jsem až praxí zjistila, že mi nezbývá vůbec čas pro dvouletou dceru, devítiletého syna, ani sedmatřicetiletého manžela. O míře stresu, kterou dokáže vyprodukovat střet s realitou v podobě "krystalicky čisté" příbramské politiky, nemluvě. Do víru příbramské regionální žurnalistiky jsem se vrhla moc brzy a unáhleně, ještě si ten poslední rok na mateřské hodlám užít v relativním klidu a jako matka na plný úvazek. Možná se ale ještě předtím zeptám na radnici na přesné proinzerované částky, jak doporučuješ Markétě Škodové. Vždycky jsem si Tě totiž velmi vážila a představa, že zrovna Ty se necháš koupit, mi příjemná vážně není.
Autor:J. HOdrment Vloženo: 2018-08-22 11:47:50 IP: 176.98.110.***
Markéto, podobnou reakci jsem z Tvé strany pochopitelně čekal a ničím jsi mne bohužel nepřekvapila. Možná si ještě dokážeš vzpomenout na to základní: s profesní urážkou místních médií jsi začala Ty, nikoli já, takže by sis z citovaného Schopenhauera měla vzít především poučení Ty sama. Čekala jsi, že se nikdo z nás neozve? Bylo by dobré, pokud bys zanechala svého přezíravého postoje vysokoškolské učitelky, která peskuje nezbedného žáčka a diktuje mu seznam literatury - pokud to ovšem ještě dokážeš. Tiskový zákon, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a další příslušné normy pro mne cenzurou samozřejmě nejsou, dodržuji je a ve svém článku jsem se o nich ani slovem nezmínil. Tvoje vyjádření, se kterým jsem polemizoval, jsem v úvodu přesně citoval. Chceš mne dostat na inzerci, chceš se pomstít? To je ale hodně trapné a ještě více jsi se shodila. Bez obav, co se týče inzerce, kterou si u mne radnice objednává, aby upoutala na své sportovní a kulturní akce, nijak nevybočuje z normálu, obvyklého i u ostatních místních médií. Přesné částky ti sdělí na radnici, jistě nemají důvod je před tebou tajit.
Autor:Udivený čtenář Vloženo: 2018-08-22 11:35:27 IP: 85.71.76.***
250260,-?? Za co přesně? Nová roztrojená Fonka? Opravdu se dá tolik proinzerovat? Tiskové zprávy města jsou placené? Není to spíš držhubné? 3 informační kanály, které utvářejí mediální obraz a špína tudy nesmí téct? Zajímavé!
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-08-22 10:44:47 IP: 89.103.51.***
Čau Jardo, prosím tě, jako zuřivému reportéru by ti měla stačit zhruba minuta k tomu si zagooglovat - a pro potvrzení ze 2. nezávislého zdroje na ta místa například zatelefonovat - abys zjistil, že na katedře mediálních studií FSV UK (tel.: 222 112 111) a MUP (tel.: 274 815 044) nepůsobím "patrně", ale už řadu let řádně. K dalšímu studiu bych ti pak ráda doporučila text Eristická dialektika od Artura Schopenhauera, který se v něm věnuje mj. také argumentaci ad personam: "Pozorujeme-li, že odpůrce nás předčí a že nedostaneme za pravdu, pak buďme osobní, urážliví, hrubí […] přecházíme od předmětu sporu […] k odpůrci a nějak napadneme jeho osobu." Můžeš si ho přečíst třeba jen proto, abys věděl, jak správně pojmenovat řečnické figury typu "s nemalou dávkou akademické povýšenosti se nechala slyšet". Další texty, které by tě jako žurnalistu a vydavatele mohly v souvislosti s nastoleným tématem zajímat, řeší problematiku právní regulace online médií: "Aplikace tiskového zákona na internetové zpravodajství" (-meh-,Profiprávo) "Volby média a právo" (Zdeněk Duspiva, Česká média) "Elektronická média" (doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., Právní prostor) Kromě řady zajímavých údajů, které ti budou schopny dle mého skromného soudu rozšířit obzory, zde najdeš např. rozsudek Nejvyššího soudu z března 2018: "Ustanovení tiskového zákona nedopadají na zpravodajství přinášené internetem (vč. institutu „dodatečného sdělení“ dle § 11 tiskového zákona). Tiskový zákon s takovouto případnou alternativou sám především expressis verbis vůbec nepočítá, přičemž internetové zpravodajství nelze ani extenzivním výkladem podřadit pod kategorii tisku ve smyslu tiskového zákona." A to je právě jeden z neuralgických bodů debat, jež se v oblasti mediálního práva v posledních letech vedou právě ve spojení s online médii. Upřímně mě překvapuje, že jako (samozvaný investigativní) novinář a vydavatel online média to nevíš, ale na druhou stranu jsem ráda, že ti mohu vybrané informační střípky touto cestou předat. Upřímně doufám, že je využiješ k další kvalitní novinářské práci, jakou je bezesporu tento odstavec: "Legislativní regulaci, tedy bez obalu řečeno censuru. Legislativní regulaci, jistě s nezbytným výkonným orgánem, úřadem, kýmsi jmenovanou komisí, radou osvícených, která by opět rozhodovala, co se smí a co nesmí zveřejnit. Zpět do padesátých let? Tento výkřik z akademických výšin zní jako nepodařený vtip." Tiskový zákon, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, zákony o ČT a ČRo jsou podle tebe cenzura? Právní regulaci médií v současné České republice přirovnáváš k padesátým rokům? Ano, to je skutečně nevydařený vtip, ale ze strany "nezávislého" lokálního média. Ještě k té nezávislosti: mohl bys svým čtenářům prozradit, jaká byla částka, kterou jsi loni dostal za inzerci od města? Z veřejně dostupných údajů je zřejmé jen to, že redakce Periskopu, pribram.cz a tvoje měly mít úhrnem 250 260 Kč. Díky za info a srdečně tě zdravím.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2018-08-22 10:13:51 IP: 176.98.110.***
Je na autonomním rozhodnutím každého média, zda diskusi pod článkem otevře nebo neotevře. Ono totiž není vůbec jednoduché udržet diskusi v mezích Kodexu diskutéra. Emoce a politické ambice často převáží rozumnou úvahu. Redaktor má za krkem Damoklův meč trestního stíhání, pokud se někdo z diskutérů cítí napaden, uražen, pomluven, osočen a vinu přičte serveru. Nedivím se, že mnohá média diskusi uzavřela. Je to totiž velká zodpovědnost a velmi nevděčná práce.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-08-22 09:49:49 IP: 46.135.23.***
Osobně situaci nevidím tak tragicky. Portál “pribramsko.eu” vnímám jako médium se sympatiemi ke stávající radnici, nicméně díky osobě majitele jako autonomní a nezávislé. Navíc velmi oceňuji skutečnost, že vedle příbramského deníku je pribramsko.eu posledním zpravodajským portálem povolujícím diskusi pod články. To bývala třeba velmi silná stránka portálu pribram.cz. Bohužel již minimálně rok není možné se v tomto médiu k některým zpravodajským výstupům vyjádřit. Podobně jsou na tom portály “Příbram naostro”, kde je diskuse také pozastavena nebo “Příbram žije” vydavatelky Jitky Doubravové. Tam je však alespoň možnost poslat svůj názor redakci. Periskop ve své elektronické podobě také neumožňuje žádnou diskusi nad “příbramskými” tématy. A to je škoda. Dlouhodobě kritizují slabou politickou a odbornou úroveň části současných zastupitelů Příbrami. Vedle starosty Jindřicha Vařeky a dalších sedmi až osmi zastupitelů (Dvořák, Ženíšková, Král, Šedivý, Řihák, Říhová, Větrovský, Švenda), nepamatuji, že by ostatní měli třeba snahu mediálně obhájit svoje hlasování, případně jiná zastupitelská rozhodnutí. Politickému životu v Pŕíbrami proto urćitě neškodí portál umožňující kritickou diskusi, nýbrž “aktivistická žurnalistika” tištěných a elektronických médií bez možnosti jakékoliv další kritické reflexe.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka