www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jindřich Vařeka: Penroseho zákon

2017-02-27 19:35:47 | Ing. Jindřich Vařeka ©

Rozhodnutí o tom, která ze dvou destinačních společností v Brdech bude ta pravá, stále ještě nepadlo. Středočeský kraj to nebude mít jednoduché. Krajina faktů je zahalena v mlze dezinformací husté jako mléko. V takovém prostředí jsou kontury reality rozmazané a pokřivené tak, že vidět pravý stav věcí mohou jenom Ti, kteří se nacházejí hodně blízko. Všichni ostatní si o realitě dělají obrázek jenom z informací, které dostávají. Absurdní popis situace? Možná, ale také až bolestivě pravdivý.

Foto

Brdy. Skalisko Florián, vrcholová partie.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Město Příbram, resp. jeho vedení se ve vztahu k Brdům chová naprosto konzistentně od prvních dnů po svém nástupu, tj. od listopadu 2014. Mezi naše první kroky už tehdy patřilo uspořádání série konferencí za účasti odborníků a ministrů na téma rozvoje Brd. Od roku 2015 se pravidelně věnujeme osvětě stran záležitostí v Brdech v městském zpravodaji Kahan. Kromě toho každý měsíc věnujeme prostor v tomto měsíčníku tipům na výlety do Brd. Prostor k vyjádření zde dostávají Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Vojenské lesy a statky (VLS) a vůbec všichni, kteří mají k tématu co říci. Město Příbram zavedlo autobusové linky k okraji Brd. Do investičních plánů se dostaly i cyklotrasy spojující Příbram s úpatím Brd. S Ředitelstvím silnic a dálnic se podařilo dokonce vyjednat přemostění budoucího obchvatu města trasou pro pěší a cyklisty. Spolu se Středočeským krajem jsme se účastnili veletrhů cestovního ruchu, kde jsme nezištně propagovali nejen samotné Brdy, ale i další obce a soukromé subjekty regionu. Město je důstojným partnerem již zmíněné AOPK a VLS. Problémy řešíme bez průtahů. Ukázkou je dohoda s VLS o šetrném přístupu k běžkařským tratím v CHKO Brdy. Nácviky zásahů hasičských jednotek, záchranářů a dalších složek IZS v Brdech si také bez příbramských jednotek nelze představit.

Tak bych mohl pokračovat, ale byla by to nuda. Zajímá skutečně někoho konzistentní, dlouhodobá a plánovitá práce? S úžasem pozoruji, že nepříliš. Přesto nevěřím, že by politika, nedoložené řeči a nehmatatelné výsledky mohly být skutečnou konkurencí úsilí měst Příbrami, Dobříše a dalších obcí, které se postupně přidávají. Je zajímavé sledovat, že s přistoupením do destinační společnosti Brdy nemají problém severněji položené obce, tedy místa politikařením nezasažená.

Tím se dostávám k předposlednímu důležitému bodu. Brdská vrchovina je jen jedna a nelze ji dělit. Stejně jako nerozdělujeme násobně větší Šumavu nebo jiná pohoří. Dle mého názoru je třeba se na věc dívat z vyšší perspektivy a vidět možnosti rozvoje například cykloturistiky v širším pohledu než je pouze CHKO. Zatímco Brdská vrchovina se rozkládá na 827 km2 (od Plzeňského kraje k Praze), vlastní CHKO má rozlohu ani ne poloviční, tj. 345 km2. Velká část cyklotras se také nachází vně CHKO. Příbram v tuto chvíli zpracovává generel cyklotras a cyklostezek včetně jejich možného propojení v rámci celé Brdské vrchoviny. Je to nimravá a náročná práce. Každá trasa je zanášena do podrobné elektronické mapy vysokého rozlišení jako samostatná vrstva, se kterou je možno dále pracovat. Dokončení celého díla očekáváme v řádu několika dní. Toto podrobné a profesionální zpracování může sloužit například jako kvalitní podklad k tisku vzájemně propojených cyklistických a běžkařských tratí všem obcím Brdské vrchoviny. Jedná se o naprosto ojedinělý dokument, který bude nutno trvale aktualizovat podle toho, jak se situace bude vyvíjet.

Nuže, nyní k tomu poslednímu avšak nejdůležitějšímu bodu. Je pravdou, že řada obcí (především těch z okolí CHKO) se obává hegemonie Příbrami a klade si za podmínku rovného hlasování ve smyslu jedna obec - jeden hlas. Možná, že není úplně šťastný současný návrh, ve kterém teoreticky vzato Příbram spolu s Dobříší a několika málo dalšími obcemi nebo např. s VLS mohou přehlasovat všechny ostatní. O nic šťastnější, neřku-li spravedlivější však není ani varianta, ve které dvě obce se stovkou obyvatel mohou přehlasovat Příbram zastupující 33.000 obyvatel.

S trochou dobré vůle má tato situace řešení. Jedná se o matematické řešení založené na Penroseho odmocninovém zákonu, které bylo diskutováno při tvorbě pravidel hlasování v rámci EU, kde se z hlediska principu řešil ve své době stejný problém jako v brdských hvozdech. Pokud něco chceme nazývati elegantním, musí to být jednoduché. Princip pravidla hlasování podle Penroseho matematického modelu spočívá v tom, že váha hlasu dané obce je dána druhou odmocninou z počtu jejích obyvatel. Pro názornost přikládám tabulku, která nepotřebuje komentáře delšího než jedna věta. Nejvíce se na váze hlasu ubírá velkým a nejvíce se přidává těm malým.

Za sebe si umím dobře představit fungování destinační společnosti Brdy právě na tomto kompromisním principu.

Závěr: Ať už se vedení Středočeského kraje rozhodne pro jakoukoli variantu, město Příbram ve svém úsilí stran udržitelného, citlivého a především řízeného rozvoje turismu v Brdech nepoleví, neboť teprve čas ukáže, o jak důležitou záležitost se jedná. Za sebe také velmi vítám variantu aktivní účasti Středočeského kraje, coby například dalšího zakládajícího člena budoucí otevřené destinační společnosti.

V tuto chvíli je na místě také připomenout, že bez finanční zainteresovanosti zúčastněných obcí zůstanou všechny plány stran rozumného ovlivňování turistiky v Brdech tak jako tak jen zbožným přáním.

Naproti tomu bohužel, jediné řešení, které za sebe odmítám, je svěřit rozvoj tak obrovského a citlivého území do rukou finančně nezabezpečené soukromé společnosti, která byla založena za zcela jiným účelem, destinačním managementem se nikdy nezabývala a ničím hmatatelným v oblasti podpory a rozvoje turismu v Brdech se nemůže pochlubit.

Souhlasit s tím, aby společnost, která a priori vylučuje členství kohokoli jiného krom sebe sama, získala exkluzivitu destinačního managementu Brd, znamenalo by potvrdit anomálii v České republice nevídanou.

Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami


Tabulka 01 - aplikace Penroseho odmocninového zákona obecněTabulka 02 - příklady aplikace Penroseho odmocninového zákona v případě Destinační společnosti Brdy (DSB)


Ing. Jindřich Vařeka ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:tutti van cosi Vloženo: 2017-03-06 05:59:27 IP: 90.181.52.***
občan PB: podle sebe soudím Tebe :)
Autor:občan PB Vloženo: 2017-03-02 16:50:52 IP: 176.98.110.***
Občan Příbrami : Také jsem četl informaci o odstoupení pana Krále, ale taky jsem nezaznamenal, že by byl představen jeho nástupce....., spíš mi to přijde jako výkřik do tmy..., aby nebyl moc na očích, tak ustupuje do pozadí a za nitky může tahat dál, takových firem a sdružení , s neznámými vlastníky je u nás spousta. Nehledě na to, že jako zastupitel byl zvolen občany města Příbrami a samozřejmě má hájit zájmy města, ale on byl svou příslušností v Eku Orlov těžce podjatý, protože zastupitelstvo města Příbrami jednoznačně odsouhlasilo vstup do nové Destinační společnosti s dalšími městy a obcemi. Další důvod vidím v tom, že stč. kraj má nyní rozhodnout, která Destinační společnost bude pověřena touto činností v Brdech a on vlastně vystupuje proti zájmům obyvatel města . Jsou to spíše takové hry, po nějakém čase, třeba po volbách , se tam možná zase oficiálně vrátí. Z takového milionového byznysu s nekontrolovatelnými dotacemi se neutíká.....
Autor:Občan Příbrami Vloženo: 2017-03-02 13:51:54 IP: 176.98.110.***
Občan PB:Pan Král už z Eko Orlova odešel, pokud je pravda, co psal tisk, tak dotace už netahá.
Autor:občan PB Vloženo: 2017-03-02 08:28:04 IP: 109.72.12.***
Jó, kdo umí vytahat ze státu dotace, tak je vítěz a král, nebo Král....?
Autor:Ekonom Vloženo: 2017-03-02 00:46:33 IP: 109.72.12.***
V Zápisu z 1.6.2016 schůze správní rady Ekologického centra Orlov: " Schválení rozšíření statutu o další činnosti, kterými jsou: a.) Činnost destinační agentury s provozováním destinačního managementu..." Není tedy pravda, jak bylo původně avizováno, že vznikla dříve. Samotné Ekologické centrum bylo zapsáno do rejstříku obecně prospěšných společností 15.10.2010. Podle Výročních zpráv obecně prospěšné společnosti Ekologické centrum Orlov o.p.s. získalo od října 2010 do 31.12.2015 DARY v hodnotě cca 27.600.000,- Kč a DOTACE (převážně Středočeský kraj) v hodnotě cca 4.350.000,- Kč + 10.000.000,- Kč s termínem ZAHÁJENÍ realizace projektu 1.6.2016, přičemž smlouva jako taková byla podepsána o dva měsíce později 9.8.2016. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 115-23/2016/ZK ze dne 28.6.2016!??
Autor:milan.milan Vloženo: 2017-02-28 15:31:13 IP: 176.98.110.***
Myslím, že i ten nejzarytější odpůrce Hnutí "Lišejník Orlov" musí uznat, že načerpat dotaci deset míčů na to, že si pronajmou pár místností v opuštěném baráku a vystaví tam pár věcí (z nichž některé jsou k vidění v Hornickém muzeu, některé kdekoliv venku) a bez problému jim to prochází - to je celkem slušný výkon... Bohužel je to hanba těch, kdo dotaci přidělil - tam bude možná jádro pudla. Doufám, že si na to současné vedení kraje posvítí a pochopí, kudy vede správná cesta. Pokud to bude nutné a nebude stačit rozum, mohla by být i politická shoda. Město - kraj - MŽP = ANO
Autor:občan PB Vloženo: 2017-02-28 14:39:59 IP: 109.72.12.***
Po otevření Brd veřejnosti, byla jedna z prvních aktivit Ekologického centra Orlov,žádost o dotaci na koupi rozsáhlého objektu po České pojišťovně v Příbrami. Nyní Dům Natura. Místo aby centrum pracovalo pro zvýšení turistického ruchu a pomáhalo lidem co nejvíce poznávat reálnou zachovalou přírodu Brd, tak je nahání do nějakého domu, kde si Brdy můžou prohlédnout na fotkách. Přijde mi to jako nehoráznost. Že jde především o vysávání dotací a kšefty, svědčí záměr co nejdříve v tomto domě otevřít restauraci. EC Orlov po uplynutí nějaké doby ( většinou bývá 5 let) ,tak po jejím uplynutí bude objekt v jejich vlastnictví a můžou ho využívat dle svého uvážení. Nedávno vyšel článek z NKÚ, kde bylo konstatováno, že miliardy korun, které byly státem vydány v dotacích na ochranu přírody, ekologii apod. , tak jsou to vlastně neměřitelné výsledky, zda tyto dotace byly správně použity. V tomto státě byl tak objeven nový byznys na vysávání státních peněz, nekontrolovatelný......
Autor:S930 Vloženo: 2017-02-28 12:50:33 IP: 109.72.5.***
Je diskutabilní zda se jedná o "zákon" a pokud ano zda je "mocninový" či odmocninový" a zda patří Penrosemu (člověku jenž se snažil pomocí kvantové fyziky zhmotnit lidskou duši). Nicméně v tomto případě (a nejen v něm) uváděná aplikace umožňuje "menším" subjektům "efektivněji" vyřadit ty "větší". Takže i nadále lze vybrat pouze menší zlo. Totiž jen do okamžiku ve kterém tomu "většímu" subjektu bude z celé situace trnout úsměv na rtu. A pak se do toho zase vloží politika. Tímto názorem nechci hanit myšlenku p.Vařeky. Myslím, že je jeden z mála kdo v oblasti (a co si budeme povídat, hodně zpolitizované vlivem ekonomických parazitů) podniká (nebo se snaží podnikat) celkem logické kroky. Vždycky bude někdo nespokojený. A bohužel žijeme ve společnosti ve které si vždycky někdo namastí kapsu. Ale je třeba mít na paměti, že neexistuje na Světě pravidlo či zákon na němž by se všechny strany shodli a jehož aplikací budou všechny strany uspokojeny.
Autor:Zdeněk Šlehofer st. Vloženo: 2017-02-28 09:58:35 IP: 176.98.110.***
Bohužel pro Brdy: Jince i Rožmitál posuzují snahu pana starosty Vařeky politicky. Pan Semerád po volebním výsledku vypadl z krajské rady a tím by mohl tok dotací pro EKO centrum Orlov skončit, zvláště když provede nová krajská rada kontrolu minulých dotací do EKO centra. Pro návštěvníky Brd z těchto peněz EKO centrum neudělalo nic prospěšného v terénu. Chci věřit, že se krajská rada tentokráte rozhodne správně, ve prospěch Brd.
Autor:Občan Pb Vloženo: 2017-02-28 07:45:16 IP: 176.98.110.***
Udělal bych referendum. Když nic jiného, znali by při rozhodování na kraji názor občanů.Já i když jsem současné vedení na radnici nevolil, v tomto se starostou souhlasím a v referendu bych podle toho hlasoval.
Autor:Králíček Vloženo: 2017-02-28 07:10:29 IP: 109.72.0.***
Dobrý den, tak tedy jestli tomu dobře rozumím, pokud je dotace použita na úhradu nájmu ve vlastní budově, je to tedy prospěch zakladatele a dotace by měla být vrácena? Děkui za vysvětlení, moc se v této problematice neorientuji.
Autor:dědek Vloženo: 2017-02-28 00:13:54 IP: 176.98.110.***
Obecně prospěšná společnost OPS: Řádnou i mimořádnou závěrku musí mít ověřenou auditorem, za předpokladu, že: a) jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč, nebo ,Podle výročních zpráv založených u Obchodního soudu a výkazů zisku a ztrát jsem vyčetl, že Ekocentrum vykazuje dotace ve výši 5.225329,- Kč dary ve výši 12.449.425,-Kč od roku 2012 do roku 2015. Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Z toho platí pravidlo, že její výsledek hospodaření nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, ani zaměstnanců, ale MUSÍ být použit na poskytování služeb, pro které byla společnost zřízena. Jak je možné, že OPS vykazuje použití dotace na osobní náklady? JDE JEN A JEN O PENÍZE !!! Kontroluje Kraj použití dotací, ktgeré poskytuje???
Autor:Martina H. Vloženo: 2017-02-27 22:55:11 IP: 109.72.12.***
Středočeský kraj z našich daní zaplatil Ekocentru Dům přírody, který se proměnil v hlavní stan STANu. Tam si zvou starosty obcí a přednášejí jim báchorky o miliónových evropských dotacích a o tom, co všechno už pro turisty udělali a udělají. Vlastně je to docela slušný dezinformační výkon...
Autor:Martina H. Vloženo: 2017-02-27 22:49:06 IP: 109.72.12.***
Ještě bych doplnila, že Smlouva byla podepsána 9.8.2016 (před krajskými volbami) panem Markem Semerádem za Středočeský kraj a panem Vladimírem Králem za Ekologické centrum Orlov. Ani jeden z nich už ale na svých postech nejsou.
Autor:Martina H. Vloženo: 2017-02-27 22:45:05 IP: 109.72.12.***
Pro ilustraci cituji z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje: "Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou výhradně použity na investiční způsobilé výdaje (tj. výdaje na nákup vybavení Domu Natury, pořízení expozic a dalších hodnot majících povahu hmotného nebo nehmotného investičního majetku) do výše 2 000 000,- Kč a neinvestiční způsobilé výdaje (tj. výdaje na krytí personálních nákladů, autorských poplatků a odměn, nákladů na poradenství, nákladů na spotřebované vstupy včetně energií, nájemného, nákladů na úhradu ceny služeb spojených s nájmem, přípravou a realizací expozic apod.) do výše 8 000 000,- Kč." A vo tom to je ...
Autor:Leoš Kopřiva Vloženo: 2017-02-27 22:22:32 IP: 176.62.232.***
Já doufám, že budou rozhodovat odborníci. A že Brdy nedopadnou jako Poldovka, Liberta, Hamiro a další, po nájezdu podnikatelských novodobých zlatokopů. Jen zmar a nicota po nich zůstala.
Autor:Petr Walczysko Vloženo: 2017-02-27 21:43:59 IP: 176.98.110.***
Musí zvítězit zdravý rozum, proto podporuji řešení navrhované panem starostou Příbrami. Nikdy soukromá společnost, zkušenosti varují.
Autor:Anastázie Vloženo: 2017-02-27 21:38:23 IP: 109.72.12.***
Tomu rozruchu okolo agentur příliš nerozumím. Pouze "sdružení" obcí má smysl. Na to není žádné "vedení" potřeba.
Autor:občan z Brd Vloženo: 2017-02-27 21:15:19 IP: 176.62.232.***
Vzhledem k tomu, že žiju na okraji CHKO byla jsem velmi potěšena přístupem nového vedení k problematice a potřebám této oblasti,který zaujali ihned po nástupu na radnici. Destinační agentura, ve které by byli zapojeny dotčené obce se zdá jako nejlepší řešení. Kdo jiný by měl znát lépe problémy a potřeby této oblasti než starostové. Nechápu proč státní majetek by měla obhospodařovat soukromá firma.
Autor:Karel Vild Vloženo: 2017-02-27 21:04:42 IP: 109.72.12.***
Prý je vedená kampaň proti panu Vařekovi a to není sranda. Asi protože jde o zdroj peněz tak se někdo činí. Věřím že to dopadne dobře a držím palce našemu týmu.
Autor:Martina Vloženo: 2017-02-27 21:02:17 IP: 176.62.232.***
Karel Vild - Trautenberk pane Vilde, Trautenberk
Autor:Martina Vloženo: 2017-02-27 21:00:53 IP: 176.62.232.***
Neni to k smíchu. Máme tu v Příbrami výstavu lišejníků za skoro deset milionů. Kolik by asi dokázali vysosat na Brdy?
Autor:Karel Vild Vloženo: 2017-02-27 20:58:46 IP: 109.72.12.***
Kdopak asi za tím vším vězí?
Autor:Leoš Kopřiva Vloženo: 2017-02-27 20:58:21 IP: 176.62.232.***
Tomu bych věřil, jako vývěva na dotace by to bylo pro soukromníka dobrý. Ale k smíchu to není.
Autor:Karel Vild Vloženo: 2017-02-27 20:57:17 IP: 109.72.12.***
Nechápu jak by soukromý subjekt mohl rozhodovat o majetku, který mu nepatří. Je fakt, že by si mohl namastit kapsu na dotacích. To je u nás běžné a normální. Doufám že zvítězí zdravý rozum a budou o tom rozhodovat lidé kteří mají upřímný zájem pro blaho lidu a ne pro blaho vlastní kapsy.
Autor:Martina Vloženo: 2017-02-27 20:56:23 IP: 176.62.232.***
No, prý jsou ve hře nějaký pěkně mastný dotace :)))))))
Autor:Leoš Kopřiva Vloženo: 2017-02-27 20:55:01 IP: 176.62.232.***
Zadarmo ani kuře nehrabe, jak říká České přísloví. Že by ta soukromá společnost chtěla rozvíjet Brdy jen pro jejich krásu a dotovat to ze svých zisků je naivní. O peníze jde v první řadě. Z čeho chtějí do rozvoje investovat?
Autor:Jana Králová Vloženo: 2017-02-27 20:50:57 IP: 176.62.232.***
Doufám že zvítězí zdravý rozum. Věnovat Brdy jakémkoliv soukromému subjektu by byla trestuhodná zhovadilost.
Autor:L.Šlehoferová Vloženo: 2017-02-27 20:38:24 IP: 176.98.110.***
Jak jednoduché,jasné a stručné.Snažím se sledovat situaci kolem Brd trvale a vím,že od nástupu do funkce starosty, pan Vařeka souvisle pracuje na smysluplném zapojení přilehlých obcí a snaží se dát věci řád. Tady by byly na místě dotace a finanční účast dotčených.Jsem značkařem KČT a vím,jak složité a komplikované je plánování tras.Pokud by rozhodování bylo pod jedním vedením,předpokládám,že by bylo vše jednodušší. Jsem na pochybách,zda výstava motýlů pomůže orientaci v oblasti Brdy.

REKLAMA

Šance pro Příbram

REKLAMA

ČSSD

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka