www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jindřich Vařeka: Námitky k  námitkám...

2019-01-30 16:58:55 | Ing. Jindřich Vařeka ©

Jak se s námitkami oponentů letošního rozpočtu města Příbrami vyrovnává Jindřich Vařeka? Kam míří právě schválený rozpočet města? "Jeho prvotní charakteristikou je masivní posílení investic cílených především do infrastruktury města," uvádí mimo jiné ve svém článku starosta Příbrami.

Foto

Starosta Příbrami Ing. Jindřich Vařeka
(Foto Pavlína Svobodová, DiS. ©)

Námitky k  námitkám ...

Začnu odzadu tím, že se pokusím vyrovnat se s námitkami oponentů letošního rozpočtu města Příbram, tak jak jsem je zaznamenal.

„Rozpočet je vysoce deficitní a bude nám ukrajovat z toho, co jsme v minulých letech našetřili“

Letošní rozpočet plánuje schodek ve výši 87,1 milionu Kč. V roce 2017 byl plánován schodek 87, 6 milionu a v roce 2018 činil plánovaný schodek 88 mil. Kč. Výsledkem těchto plánovaných schodků je to, že za poslední čtyři roky vzrostl zůstatek na účtech města z nuly na současných 212 milionů korun a dalších 37 milionů je našetřeno na účtech fondů. Tím je myslím tato námitka vyřízena.

Na vysvětlenou dodávám, že hlavní příčiny toho, proč i přes schodkové rozpočty peníze na účtech města takovým tempem přibývají, jsou tyto: Rozpočet nesmí počítat (a proto ani nepočítá) s příjmy z těch dotací, které nejsou již zasmluvněny. Jenom v této položce tak dochází k podhodnocení příjmů ve výši 60 mil. Kč. Druhým důvodem je to, že zdaleka ne všechny plánované investiční akce se podaří v daném kalendářním roce dotáhnout až do finále. Třetím faktorem je velmi opatrný kalkul na straně příjmů.

„Byrokratické náklady se mají oproti skutečnosti roku 2018 zvýšit o 16,5%“

Nevím přesně, co se byrokratickými náklady rozumí, ale je pravdou, že počet úředníků se oproti stavu z doby před rokem zvýšil o 6. Ten, kdo nesedí na radnici, nemůže vidět do detailů a nemůže proto ani vědět, že z oněch 6-ti plánovaných úředníků „navíc“ je 5 z nich hrazeno z velké části z dotací, anebo z navýšeného příspěvku státu na platy úředníků vykonávajících výkon státní správy. Tím jediným skutečným (rozuměj nekrytým) navýšením nákladů způsobeným navýšením počtu úředníků, je funkce „sadaře“. Můžeme samozřejmě polemizovat s tím, zda jedna odborná síla mající na starosti dohled nad udržováním a tvorbou městské zeleně představuje či nepředstavuje marný výdaj.

Zkrátka a dobře, mandatorní výdaje je třeba držet na vodítku, což se zatím jakž takž daří.

A nyní krátce k rozpočtu samotnému. Rozpočet míří v zásadě dvěma směry. Jeho prvotní charakteristikou je masivní posílení investic cílených především do infrastruktury města. Chodníky, silnice, parkování, ale také opravy nemovitostí v majetku města.

Bez velké nadsázky je možno tento rozpočet nazvat také rozpočtem pirátským, neboť rozpočet odboru IT posílený o 24 milionů, to je skutečně mimořádná věc. Je myslím na místě také poznamenat, že projekt „Obnova technologického centra a modernizace informačního systému“, jehož úkolem je zlepšit efektivitu úřadu a přiblížit se občanům se připravuje již třetím rokem. Tento výdaj bude z veliké části kryt dotacemi ze státního rozpočtu.

Dalo by se napsat ještě mnohé a možná bude stát za to vrátit se k tomuto tématu v dalším článku a vyjmenovat alespoň ty největší investiční akce, které máme v Příbrami před sebou. Musím však již spět k závěru, a proto ještě touto cestou zasílám opozici svůj dík za jednomyslnou podporu letošního rozpočtu. Je to zavazující, a jak říká klasik, „věřím, že důvěru ve mne kladenou, nezklamete“ :-).

Vařeka Jindřich


Ing. Jindřich Vařeka ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:S930 Vloženo: 2019-02-01 08:48:38 IP: 109.72.5.***
odložení rekonstrukce či přestavby bazénu je hodně nepříjemné a osobně to beru jako výstražný mezník za nímž lze možná tušit podvod na voličích. Velmi nerad bych se k takové teorii přiklonil

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka