www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jindřich Vařeka: Byla tu, není tu...

2017-05-02 08:09:34 | Ing. Jindřich Vařeka ©

Vážení čtenáři, v souvislosti s projednáváním exekuce na majetek pana Karla Kapra jsem na posledním zastupitelstvu přednesl příspěvek ve smyslu toho, co této exekuci předcházelo. Očekával jsem skromné mlčení zúčastněných. Vzhledem k sáhodlouhým příspěvkům pana Mgr. Vacka na tomto portálu a vzhledem k jeho výhrůžkám, že se zveřejňováním citací z policejního protokolu dopouštím trestného činu, risknu to znovu.

Foto

Starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka.
(Foto Martin Andrle)

Ostatně, nevyzrazuji žádná státní tajemství a nevytvářím ani žádné konspirační teorie. Vše uvedené je snadno dohledatelné, a to nejenom v policejních materiálech. Jediné, co jsem učinil, je to, že jsem tvrdá data poskládal do logického řetězce. Posuďte sami:

Příbramská teplárenská akciová společnost (dále jen P.T.a.s.) vznikla dne 15.9.1993. Ke dni 7.5.1998 město Příbram do této společnosti postupně vložilo majetek města v podobě rozestavěného centrálního zdroje tepla, lokálních kotelen a rozvodu tepla v hodnotě cca 1,2  mld. Kč. Stalo se tak majitelem 122.964 ks akcií a Příbramskou teplárenskou společnost vlastnilo z 99,9%.

V představenstvu Příbramské teplárenské mělo město Příbram (od jejího založení až do roku 2000) své zástupce, t.j. pana Mgr. Josefa Vacka, který zároveň zastával funkci starosty města a Ing. Ivana Fuksu, který tehdy zastával funkci místostarosty.

K 30.6.1998 (tedy rok před prodejem akcií) činil investiční majetek teplárenské společnosti 1 mld. 905 milionů Kč.  Po odečtu záporného finančního majetku činilo vlastní jmění 1,2 mld. a cizí zdroje 528 mil. Kč.

O pouhý rok později, dne 7.7.1999 na návrh pana Mgr. Vacka, projednala na mimořádném zasedání Rada města návrh odprodeje akcií Příbramské teplárenské panu Kaprovi a doporučila jejich prodej také zastupitelstvu za celkovou cenu 614.820,- Kč.

Dne 14.7.1999 se konalo zastupitelstvo města Příbram a v bodě, který se týkal prodeje akcií Příbramské teplárenské, měl úvodní slovo pan starosta Vacek. Na jeho návrh zastupitelstvo odsouhlasilo 14ti hlasy prodej 122.964 ks akcií Příbramské teplárenské panu Kaprovi.

Kupní cena dohodnuta smluvními stranami činila 5 Kč za jednu akcii a měla být kupujícím zaplacena do 10 dnů po provedení změny v evidenci akcií u střediska cenných papírů.

1,2 mld. Kč se tak za rok a jeden týden scvrklo na 614.820,- Kč.

Stanovení kupní ceny 5 Kč za akcii nepředcházelo žádné odborné stanovisko, které by si pro tyto účely město Příbram vyžádalo.

Dne 31.5.1999 byla mezi Mosteckou uhelnou společností zastoupenou Ing. Koláčkem předsedou představenstva a městem Příbram zastoupeným starostou Mgr. Josefem Vackem uzavřena Zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti Thermo Příbram a.s.

Zde mne velice zaujal datum 31.5.1999, tedy cca 5 týdnů předtím, než byl prodej odsouhlasen Radou města panu Kaprovi, byla již založena společnost Thermo Příbram. Tzn. že již tehdy Mostecká uhelná musela vědět, že se k akciím s velkou pravděpodobností nějak dostane a muselo to vědět i vedení města, když společnost Thermo zakládalo a akcie Teplárenské společnosti panu Kaprovi prodávalo.

Na řadě je další zajímavé datum, a tím je 8.11.1999.

Tehdy, tzn. ve stejný den a stejnými  osobami byly podepsány dva dokumenty:

1) souhlas emitenta (Příbramská teplárenská) k převodu 116.816 kusů akcií na nabyvatele pana Kapra podepsaný předsedou představenstva Ing. Hrubým a Mgr. Josefem Vackem členem představenstva.

2) souhlas emitenta (Příbramská teplárenská) k převodu akcií na nabyvatele pana Starku podepsaný předsedou představenstva Příbramské teplárenské Ing. Hrubým a Mgr. Josefem Vackem, členem představenstva.

Dne 10.11. 1999 byla mezi panem Starkou jako prodávajícím a Mosteckou Uhelnou jako kupujícím podepsána smlouva o koupi cenných papírů za celkovou cenu 20 milionů Kč.

Z policejního protokolu, vlastně ne, pardon,... z logiky věci: „I bez znaleckého posudku je možné zkonstatovat, že je nepravděpodobné, aby cena akcií v průběhu cca dvou měsíců tzn. od jejich nákupu panem Kaprem a jejich prodejem Mostecké uhelné společnosti vzrostla cca 34x“.

Jinak řečeno, město Příbram prodalo akcie teplárenské společnosti za 1/34 prodejní ceny, přičemž ani tuto 1/34 nedostalo nikdy zaplacenu. Navíc, za převod akcií zaplatilo Město Středisku cenných papírů cca 600.000, Kč a za soudy trvající 17 let vydalo a vydává další miliony. Z pana Kapra něco vydolujeme jen stěží, neboť se jedná o typickou ukázku bílého koně, který již v době nákupu akcií Příbramské teplárenské dlužil společnosti KERAMIKA HORNÍ BŘÍZA 3,6 mil. Kč, což bylo už tehdy diskutovaným a snadno dohledatelným faktem.

Policejní vyšetřování neprokázalo, že by na podvodném vylákání akcií od města Příbram měli být pan Mgr. Vacek, pan Kapr a pan Starka předem smluveni.

Na konání tehdejšího vedení města ve věci teplárny bylo neomluvitelné vše. Na panu Starkovi oceňuji to, že na rozdíl od politiků je tím, kým je a netváří se být někým, kým není.

Pro ty, co se nudili a zalétli zrakem rovnou až na samý konec:

Na počátku jsme měli teplárnu. Následně proběhla šachová partie, po které zbylo panu Starkovi 20 milionů, Mostecké uhelné teplárna a městu Příbram závazek platit soudní výlohy až do skonání světa.

A přesto kráká starý havran, krákat nepřestane...


Ing. Jindřich Vařeka ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-05-07 00:08:11 IP: 176.98.110.***
Příspěvek diskutujícího Davida byl vymazán pro porušení Kodexu diskutéra. Redakce
Autor:tonda Vloženo: 2017-05-06 16:45:12 IP: 176.98.110.***
p.Vacku že tyhle kraviny vás už neunavuji.V sám a pišu už po druhé víte jak to vše bylo a psát že někdo měl styky na vnitru atd.si můžete odpustit.Vy jste je tam a jistě i máte dodnes.JInak by jste už byl víte kde.Neodvolávejte se pořád na p.Kapra spol.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-05 23:20:58 IP: 217.77.165.***
Jaroslav Hodrment: příspěvek nicka Davida bude podle měřítek uplatňovaných na tomto portálu pravděpodobně v pořádku. A nebude vymazán, protože nikoho neuráží.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-05 23:11:44 IP: 217.77.165.***
David: a ty jsi co za anonymního analytika?
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-05 21:53:14 IP: 217.77.165.***
Revolta: causa kolem nezaplacených akcií ze strany "záhadné" postavy Karla Kapra dostává zcela jiný rozměr připomenutí jeho angažmá v jiné události. Krajský soud v Praze odsoudil v lednu 2006 odsoudil k ročnímu vězení, podmíněně trest odložil na zkušební dobu tří let bývalého elitního detektiva ÚOOZ pplk. Vojtěchoviského. Dále mu zakázal na čtyři roky činnost ve veřejné správě a ozbrojených složkách.Soud uznal Vojtěchovského vinným za to, že údajně nezákonně lustroval podnikatele Jiřího Syrovátku. Podle žalobce měl ale Vojtěchovský lustrovat ještě další osobu. Oproti soudu byl státní zástupce přesvědčen, že za tyto "služby" bral peníze. Vojtěchovský měl podle soudu předávat informace o Syrovátkovi podnikateli Karlu Kaprovi. Sám Kapr byl přitom předmětem zájmu policie, a Vojtěchovský tak Syrovátku vystavil údajně nebezpečí. Pikantní je však skutečnost, že to byl právě Kapr a další dva podnikatelé kdo podle deníku Právo podali v roce 2003 na Inspekci ministra vnitra podnět, v němž Vojtěchovského obvinili z přijetí úplatku. Rozjelo se vyšetřování, na jehož konci čelil Vojtěchovský obžalobě ze sedmi trestných činů. V drtivé většině případů byl však Vojtěchovský tehdy u soudu osvobozen. Bez zajímavosti není v této souvislosti také informace Práva z roku 2005, že Karel Kapr měl nadstandardní vztahy s ředitelem mocné Inspekce Ministerstva vnitra z Grossovy éry plk.Mikulášem Tominem. Všechny tyto indicie mohou naznačovat, že podobně jako osoba bývalého elitního detektiva pplk. Petra Vojtěchovského, mohla být i moje osoba předmětem pokusu o likvidaciční hru ze strany podřízených tehdejšího ministra vnitra Stanislava Grosse. Na jejím konci bych skončil samozřejmě " v teplákách". Politická realita tehdejší Příbrami byla daleko drsnější než jsi schopen ve svých zjednodušujících komentářích vůbec tušit.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-05 21:15:10 IP: 217.77.165.***
" Orel much nelapá". Proti cílenému podvodu při prodeji akcií za 600 tisíc korun neexistuje fakticky reálná obrana. Na druhou stranu jsem svým taktických postupem připravil městu možnost zisku možná až 100 milionů korun v případě vítězství nad správcem konkursní podstaty teplárny JUDr. Pelikánem o klíčový majetek výměníků, lokálních kotelen a sekundárních rozvodů teplárny. A tato nevídaná právní bitva probíhá již plných osmnáct let. Není to podivné? Zároveň se mne nechce věřit vyjádření "nicka Jany", abych se neschovával za "jakési rozhodnutí rady a zastupitelstva". To je opravdu flagrantní pohrdání zastupitelskou demokracií, právě rada a zastupitelstvo jsou největšími suverény života města.A tento výrok ukazuje, že Jana nemá základní znalosti o podstatě fungování městské samosprávy. Její názory v diskusi jsou tím degradovány na pouhé "třesky, plesky". Přesto by mne mohla odpovědět, kdo mne za politické "zásluhy"uklidil na moji současnou pracovní pozici. Její výrok v této věci totiž téměř naplňuje skutkovou podstatu trestného činu pomluvy.
Autor:revolta Vloženo: 2017-05-05 13:27:36 IP: 176.62.232.***
Otázkou je, komu ten prodej akcii za cca 615 tis Kč prospěl ? No, pokud ta transakce byla dohodnuta předem jako že zřejmě ano, pak tedy pro pana Kapra a pana Starku to byla vskutku výhodná transakce. Co z toho mělo město ? Zhola nic pouze oči pro pláč. Co z toho měl bývalý starosta ? To se můžeme jenom dohadovat. Nicméně připomínám slova pana Starky z té doby ( uvedeno v ČT ) že si pořádek v ulicích ve městě dělá on sám . Zřejmě si Josefe Vacku dělal i pořádek na radnici samozřejmě za Tvého přispění. To Ti Pepo nikdo neodpáře a pachuť vůči Tvé osobě ve městě jest zřejmá a asi tak brzy nevyprchá.
Autor:revolta Vloženo: 2017-05-05 13:06:01 IP: 176.62.232.***
Josefe Vacku , po této transakci s prodejem akcií PT zbyly městu oči pro pláč, za tvého vydatného přispění. Vydělal na tom pouze pan Kapr a pan Starka . Otázkou je kdo na tom výdělku z následného prodeje ještě profitoval . Já mám naprosto jasno. Buď jsi jako starosta tento majetek prošustroval z nevědomosti, nebo ze zištných důvodů. At si každý odpoví sám.
Autor:Jana Vloženo: 2017-05-05 08:17:11 IP: 109.72.4.***
Standartní činnost při uzavírání obchodu je zjistit si dostatek podstatných informací o kupujícím, například jeho platební morálku, zkušenosti ostatních, abych si při prodeji nenaběhl/la. Pan Vacek se opět schovává za jakési rozhodnutí zastupitelsttva a rady, ale prvotní jednání s ním vedl on.Pak se tu samozřejmě objevuje podezření, že nic ani zkoumat a zjišťovat nechtěl. Pokud tedy nemá takovýto obchodnický základní instinkt, pak neměl být vůbec připuštěn k ekonomickým věcem na radnici , ale ani na magistrátě, kde je uklizen za politické "zásluhy".Hrozí totiž, že "nevědomky" prošustruje i majetek magistrátní.
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-05 07:13:07 IP: 109.72.5.***
Jen jestli ta odmlka milého pana Vacka nesouvisela s tím, že zalezl pod stůl když měli na magistrátě čistku :-) , no holt svědomí
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-05-04 21:56:43 IP: 37.188.131.***
Josef Vacek: Máte pravdu v jediném: v porovnání s původní čistou hodnotou PT bylo 600 tis zanedbatelnou částkou. Nicméně i z pohledu města je 600 tis citelnou hodnotou, o kterou město přišlo. Proč? Protože byla podepsána hloupá smlouva. A celkem pochopitelně občany napadá, že to bylo takto naschvál nachystáno (že se to dle policie nepodařilo jednoznačně prokázat je jiná věc). Neschovávejte se za radu či zastupitelstvo, tyto orgány neschvalují text smlouvy. Starosta a právník města jsou ty zodpovědné osoby. Prodej proběhl obdobně "standardně" jako prodej 1.polikliniky. Je zajímavé, že selektujete nicky na "štěkající anonymy" (mají nepříjemné otázky) a na ty ostatní, na které reagujete. Nicméně jste neodpověděl ani otevřené Martě Frýbertové, která se vás ptala, jak je možné, že pohledávka z titulu prodeje akcií nebyla vykazována v aktivech a saldu města. A pro ostatní dodám, že takovouto "chybu" by žádná účetní neudělala, to v podvojném účetnictví nejde. To jde jen (na něčí tvrdý pokyn) pomocí cílené účetní čuňárny. Proč by to sama účetní dělala...
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-04 19:48:02 IP: 217.77.165.***
Václav Dvořák: nevidím důvod polemizovat o relativně významné epizodě ze života Příbrami se "štěkajícími anonymy". Nicméně svoji podstatou už je úsměvný dotaz, jestli starosta města lustruje obchodního partnera při prodeji "bezcenných akcií". Prodej proběhl formálně standardním způsobem, byl připraven věcně příslušným odborem a za spolupráce příslušného uvolněného funkcionáŕe. Následně byl schválen většinovým rozhodnutím rady města a posléze zastupitelstva města.
Autor:tonda Vloženo: 2017-05-04 19:07:54 IP: 176.98.110.***
je to jen zavist a nic jiného.Přesně jak byvalý MF byl odstaven od koryta.Ten co uzakonil kor.dluhopisy a měl z nic ted akorát řve
Autor:tonda Vloženo: 2017-05-04 18:56:23 IP: 176.98.110.***
Dobrý večer všem je to pořád dokola,kdyby neměl vliv atd. tak už byl víte všichni kde............................pěkně to zakulišil p. Vacek
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-05-04 16:43:23 IP: 83.208.153.***
Jano, pan Vacek na nepříjemné otázky nereaguje...
Autor:Revolta Vloženo: 2017-05-04 16:19:03 IP: 176.62.232.***
Josefe, Tvůj životní politický příběh je ve skutečnosti ukázkou spojení politiků s různými zájmovými skupinami, skupinami šibalů atd .... Nic jiného k tvojí osobě nemohu dodat. Pan starosta ten článek napsal skutečně výstižně a myslím si že na J.Vařeku nemáš. A proto kolem sebe pouze kopeš a pliveš jedovaté sliny . Nezapomeň zase budou chodit Krampusáci.
Autor:Jana Vloženo: 2017-05-04 08:23:03 IP: 109.72.4.***
Dotaz pro Josefa Vacka, jak jste si ověřil v době prodeje akcií solidnost a solventnost pana Kapra ? Věděl jste o tom , že je již v té době dlužníkem ?
Autor:zdeněk karkan Vloženo: 2017-05-03 07:50:03 IP: 109.72.2.***
Josef Vacek: Na hranici trestního práva se pohybujete Vy. S pozdravem ZK
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-03 07:40:57 IP: 109.72.5.***
pane Vacku, přetaňte vyhrožovat žalovatelností, aplikace trestního práva není Vaším oborem, byť jste se vždy o ni snažil. Osmdesátá léta již dávno pominula
Autor:Pavel Adamec Vloženo: 2017-05-02 22:15:00 IP: 176.98.110.***
To, že někdo není souzen, případně odsouzen, není důkaz o jeho nevině, pouze fakt, že případná vina nebyla nade vší pochybnost prokázána. Proč se důkaz nenašel je jen věcí stále omílané diskuze. Josef Vacek kdysi prohlásil "co nevidí rozhodčí, to se nestalo" a to přirozeně aplikuje v běžném životě. Jediné, co mě stále ještě překvapuje, je postupná ztráta zpětné kontroly. Pitoreskní, tragikomické, smutné. Škoda času na to reagovat, budiž varováním, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Pokoj lidem dobré vůle :).
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-05-02 21:58:57 IP: 109.72.12.***
Josef Vacek: Netvrdila jsem že se "vyšetřovatel této politické causy řídil názorem příbramské radnice, že v souvislosti s prodejem akcií žádná škoda nevznikla", jak píšete. Vyšetřovatel se nemohl řídit něčím co ani po vyžádání od radnice neobdržel, protože přinejmenším vznikla škoda už tím, že za akcie město nedostalo zaplaceno. Asi tak...
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-02 18:17:59 IP: 217.77.165.***
Zdeněk Karkan: pane doktore, pohybujete se na hranici trestního práva, Vaše výroky jsou žalovatelné. Nikdy jsem nebyl v souvislosti s touto causou P.T.a.s. obviněn a ani obžalován. Stejně tak nebyl nikdy na žádný žádný politický krok a rozhodnutí v rámci mého politického mandátu využít právní institut promlčení. Podobně se mýlí Marta Frýbertová když tvrdí, že se vyšetřovatel této "politické causy "řídil názorem příbramské radnice, že v souvislosti s prodejem akcií žádná škoda nevznikla. Trestní řád něco podobného vůbec nepřipouští, orgány činné v trestním řízení by se naopak takovým postupem dopustily samy trestného činu. Můj životní politický příběh z roku 2002 byl pouze ukázkou, v jakých poměrech a jakým způsobem se pracuje a pracovalo v české politice. Napojení vlivových skupin a politiků na bezpečnostní „silové rezorty“ je běžnou skutečností. Jejich využití v případu „Vacek“ nebylo sice prvním zásahem, ale dobově jsem se stal typickým příkladem falešného obvinění, mediální dehonestace, politické likvidace a snaze o naprosté lidské zničení. Naštěstí žádný systém stojící na lžích a policejních zásazích netrvá nikdy věčně.
Autor:tonda Vloženo: 2017-05-02 18:07:33 IP: 176.98.110.***
pane starosto tleskám Vám to tu ještě nebylo, přesně jste to napsal, ale p.J.Vacek bude opět kopat a mlžit.Fandím Vám.Jo Pépa je Pépa./řesně jako dnes v TV p. Belobrádek........................Mnoho uspěchu ve Vaší práci.
Autor:milan.milan Vloženo: 2017-05-02 17:58:16 IP: 176.98.110.***
Stagnuje, on napsal stagnuje... Hoďte na něj síť! Tak dobře, aby se opět vyvrátily lži a nesmyslné komentáře, udělá se opět článek, jaká byla finanční rozvaha a hospodaření jednotlivých let za vlády Vacka, Fuksy, Řiháka a Vařeky. Porovnáme, kdo kolik dostal od státu po revoluci, kdo toho kolik prodal.. A pak se koukneme, kdo podědil dluhy a zvládnul skoro bez prodejů našetřit a udělat XY investičních akcí, vykoupení pozemků atd... Nechal bych to ale pane Vařeko až před volby, aby měla paní Frýbertová a další, kteří se musejí zabývat takovými Vacky a Kareši, dost času. A nebo ještě jinak - ať všichni tito, kteří pracují skutečně a pro všechny, věnují svou energii té práci užitečné a nechme Vacky a Kareše plkat.. A pokud jsou skutečně lidé slepí, ať si je opět zvolí a pak trpí. A pokud ne? Vždyť Vy pane starosto stejně o další mandát nestojíte.. Tak šetřete nervy, sílu a radši víckrát zkontrolujte, jak se po městě daří plnit pracovní plán, než reagovat na tyhle politický dinosaury... Na jednu stranu Vás lituju, že se nedokážete oprostit od očišťování města a své práce a na druhou stranu Vám držím palce, aby se Vám to alespoň z části povedlo.. A teď do mě, jak je to tu plný Vařekových přívrženců, pochlebovačů a kdovíjak ještě nás páni "naštěstí bývalí konšelé" častují :D
Autor:dědek Vloženo: 2017-05-02 17:46:33 IP: 176.98.110.***
Pan Vacek mlží.Proč se vlekl spor s PT o výměníky tak dlouho má svůj důvod. PT předělala za dobu sporu parovod na horkovod a výměníky, které užívala jako vlastní vrátila s kotelnami vyrabovanými městu, protože horkovodem již je nepotřebovala.Když se prodávaly byty nynějším vlastníkům,, jako součást kupní smlouvy byly i ležaté rozvody v domě. PT je ale zahrnula jako svůj majetek do konkursní podstaty. Postupem doby, po dobu soudního sporu tyto ležaté rozvody vyměnila za svoje a ty původní, které město prodalo vlastníkům bytů vyhodila. Pane Vacek podívejte se na PT konkursní podstatu, ta značně přesahuje základní jmění uvedené v Obchodním rejstříku. Nemyslím si, že to bylo způsobeno hloupostí města, ale zapoměli jste u prodeje akcií PT uvést dalšího kupce, Krejčíře, který akcie prodal ihned Mostecké uhelné. Od Krejčíře to byl stejný scénář jako s teplárnou na Moravě.
Autor:Alena Vloženo: 2017-05-02 17:23:36 IP: 176.62.232.***
Pan Vacek se zřejmě řídí heslem mnoha našich politiků, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou
Autor:zdenek karkan Vloženo: 2017-05-02 16:08:17 IP: 109.72.2.***
Nejvíc mě na tom s..e , že už je to asi promlčené. V tomto státě se nic nepojmenuje kriminálním podvodem a ti podvodníci ještě mají drzost opakovat, že nic neprovedli. Hází se miliony, ale z peněz daňových plátců. Na ty podvodníky již nikdo nemůže. Dokonce v politice i povýšili z města na kraj. Oni ti černokabátníci nemůžou mít ani kapku studu. Viz církevní resituce. Jim peníze nesmrdí.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-05-02 15:52:05 IP: 109.72.12.***
IT: Řeč byla o akciích a ty byly majetkem města a částka za prodané akcie se samozřejmě měla v pohledávkách města objevit!
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 15:15:34 IP: 109.72.5.***
revolta, Marta Frýbertová: protože by jinak nedošlo k namaštění kapes
Autor:IT Vloženo: 2017-05-02 15:14:49 IP: 176.62.232.***
Tak když ta Teplárny nebyla v majetku města,jak by se asi tak mohla dostat do jeho ucetnictvi???
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-05-02 15:05:17 IP: 109.72.12.***
A ještě něco: Píšete že městu nevznikla škoda... Ale to jen proto, že v rámci vyšetřování po písemném dotazu policie, jestli městu Příbram vznikla nějaká škoda jí Městský úřad neodpověděl - zkrátka promeškal lhůtu na odpověď! Pročpak asi?
Autor:revolta Vloženo: 2017-05-02 15:04:59 IP: 176.62.232.***
Otázka pro Josefa Vacka , proč jste tedy PT prodávali Kaprovi za hubičku, to jste se mohli s MUS dohodnout hned, když za ní posléze MUS vyplatila 34x více. Nezachoval jste se jako správný hospodář se svěřeným majetkem. Prostě jste to tak ušili. Vaše chyba, to Vám nikdo neodpáře.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-05-02 14:57:38 IP: 109.72.12.***
Pane Vacku, níže píšete že: "Causa příbramské teplárny byla největším mediálním kýčem „polistopadové Příbrami“. Sloužila pouze jako beranidlo k mému odstranění z veřejného života..." Docela by mně zajímalo jak mohla causa teplárny sloužit jako beranidlo k vašemu odstranění, když v době kdy jsem zjistila neevidovanou a tudíž i nezaplacenou pohledávku za akcie (květen 2005), jste vy jste už od konce roku 2002 starostou Příbrami nebyl. Poté jste povýšil na náměstka hejtmana a (pokud se nemýlím) v dalším volebním období jste od voličů dostal stopku. Tak jaké beranidlo? Také mám otázku: Nikdy a nikde jste nevysvětlil proč pohledávka nebyla vedena v účetnictví města? Kdyby se najednou "neobjevila", tak by se ani nezačala vymáhat a na pana Kapra by ani nemusel být vystaven exekuční příkaz, zkrátka by bylo ticho po pěšině. Vždyť se jednalo jen o nějakých 600.000,- Kč a o akcie města....
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-02 14:51:58 IP: 193.35.102.***
J. Adámek: pokud by prodejem bezcenných akcií příbramské teplárny vznikla městu Příbram jakákoliv škoda, tak by mne státní zástupkyně JUDr. Jana Jahodová zcela určitě obžalovala z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Nebo dokonce ze zločinného spolčení a korupce jak měla také v plánu. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, bylo to patrně z důvodu, že městu nevznikla škoda. Vaše konstrukce je "falešná".
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-02 14:37:01 IP: 193.35.102.***
revolta: na to se musíte zeptat obžalovaných Koláčka a spol. Proč vytvořili tak složitou a vynalézavou finanční konstrukci na koupi bezcenných akcií teplárny.
Autor:revolta Vloženo: 2017-05-02 14:18:32 IP: 176.62.232.***
Pro páně Josefa Vacka , vysvětlete mi prosím , jak je možné že se během tak krátké doby ( několika málo měsíců ) akcie PT tak zhodnotili ? To je nechali noví vlastníci pozlatit ? Ale na takové otázky neodpovíte že, to raději budete útočit na MUS a finanční žraloky kolem Koláčka apod.
Autor:Bjorn Vloženo: 2017-05-02 14:11:44 IP: 82.142.91.***
akorát si vytváříte alibi v konspiračních teoriích, tak to na mě působí.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-02 14:09:15 IP: 217.77.165.***
Bjorne, pokud nerozumíte psanému textu tak ho nekomentujte. Město žádný dvacetimilonový majetek za půl milonů korun neprodalo. Bylo pouze vystaveno útoku finančního žraloka, jehož představitelé jsou aktuálně za své nelegální a trestné aktivity stíhání jak ve Švýcarsku, tak České republice.
Autor:Bjorn Vloženo: 2017-05-02 14:00:51 IP: 82.142.91.***
pane Vacku, pořád ale nevysvětlujete, jak je možné, že město prodalo za půl milionu majetek v hodnotě 20 milionů. Nedělejte prosím z lidí úplné idioty. každým vaším příspěvkem si zaplať pánbůh zatloukáte další hřebíček do vaší již zcela prošpikované politické rakve.
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 13:30:30 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: na zpravodajských serverech vyhledávat umíte. Používat klávesovou smršť CTRL+C a CTRL+V také. Nechápu tedy proč s takovou mírou inteligence do své kontroverzní kauzy taháte "Vařekovo okolí".
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-02 13:18:18 IP: 193.35.102.***
Světoběžník: vrchní státní zastupitelství v Olomouci podalo v pátek 28.4.2017 obžalobu na šest mužů v kauze ovládnutí Mostecké uhelné. Mezi obžalovanými je kromě pětice manažerů společnosti i bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Robert Sýkora. Ten podle policie za úplatek ovlivnil privatizaci dolů. "České republice byla způsobena škoda přesahující nejméně 3,2 miliardy korun,". Robert Sýkora byl náměstkem ministra průmyslu v době, kdy stát prodával svůj zbytkový podíl v hnědouhelné společnosti. A poté prodal bývalému premiérovi Stanislavu Grossovi podíl v Moravia Energo, který Gross se stamilionovým ziskem přeprodal. A causa s údajnou manipulací zakázek stejně jako "vymyšlená" s akciemi příbramské teplárny měla odklonit pozornost od tohoto "obchodu století". Na podrobnosti se zkuste zeptat soukromého detektiva a bývalého vyšetřovatele Libora Gregora. Ostatně okolí pana staŕosty s tímto pánem donedávna pracovalo.
Autor:Jana Vloženo: 2017-05-02 13:02:20 IP: 109.72.4.***
Pokud někdo nazývá dávání věcí do pořádku stagnací, tak ať to tu stagnuje dále. Nejsem členka žádné s vládnoucích stran, ale i přes potíže, které provázejí současnou reprezentaci města vidím jednoznačný posun k občanům, k nastavení transparentních vztahů a používání rozumu a odpovědnosti. To bohužel pan Vacek zapomněl, na svoji aroganci, obklopením se Starkovo družinou......čekání na možnost komunikace s vámi půl roku ..... Naštěstí je tady řada občanů, kteří si vás pane Vacku pamatujou velmi dobře.
Autor:IT Vloženo: 2017-05-02 12:45:47 IP: 176.62.232.***
Tak jo diskutujici,reste si dvacet let starou kauzou,ale s otázkou Cui bono - V či prospěch o) me by spíš zajímalo,jestli se odveze bahno z Nova ku o)
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 12:17:59 IP: 109.72.5.***
tak pokud bude Příbram stagnovat tak jak stagnuje doposud, nevidím důvod proč by ing.Vařeka neměl ve své funkci setrvat i další funkční období
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 12:16:46 IP: 109.72.5.***
světoběžník: nepředbíhat, já jsem ve frontě na odpovědi před Vámi :-)
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-05-02 12:00:44 IP: 105.80.120.***
Pane Vacku, místo toho květnatého slovního balastu a odklánění Vaší kauzy na Mosteckou uhelnou, ta je přece až na konci posloupnosti, zatímco vy jste svým podpisem na začátku posloupnosti, raději odpovězte na otázku, kterou tady nastínil pan Adámek. Jak vysvětlíte, že jste ve dvou dokumentech spolupodepsal v jeden den 8.11.1999 převod akcií na pana Kapra a na pana Starku, který dva dny poté podpisem smlouvy s Mosteckou uhelnou vydělal 20 milionů? Na to byste měl příbramským občanům odpovědět jasně a zřetelně, pokud to dokážete!
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-02 11:44:44 IP: 193.35.102.***
Causa příbramské teplárny byla největším mediálním kýčem „polistopadové Příbrami“. Sloužila pouze jako beranidlo k mému odstranění z veřejného života. A starosta města Jindřich Vařeka, pod jehož vedením Příbram evidentně stagnuje, se opětně pokouší rozfoukat plamínek mého „údajného zločinného spolčení“ ve věci prodeje „bezcenných“ akcií příbramské teplárny. Avšak velká hra provázející privatizaci Mostecké uhelné, se odehrávala mimo Příbram a vůbec v ní nešlo o exstarostu Josefa Vacka. Na podivnou privatizaci Mostecké uhelné a.s. upozornil již svým prvostupňovým rozsudkem soud v Bellinzoně ve Švýcarsku. Možná se teprve postupem doby ukáže pozadí této akce, včetně skutečnosti, proč si tato „mocná“ společnost koupila bezcenné akcie. Minimálně v tuto chvíli je veřejnou informací fakt, že finanční žraloci z této skupiny měli na úplatky částku 200 mil. korun. A také informace, že bývalý náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, blízký přítel Stanislava Grosse, je v této souvislosti již obviněn a obžalován. Znova konstatuji, že město Příbram neztratilo v souvislosti s konkursem teplárny ani korunu. A pokud se stalo předmětem podvodu a přišlo o 600 tisíc korun. Je to smutné, ale v kontextu "podivné" privatizace MUS a "podivného" konkursu příbramské teplárny to není tragické.
Autor:revolta Vloženo: 2017-05-02 11:31:46 IP: 176.62.232.***
Myslím si že je to psáno srozumitelně a polopaticky a že i ten největší idiokrat musí pochopit že ten prodej byl naprosto nestandardní. A včil Pepíku Vacků mudruj a nezapomeň pourážet všechny kdo si myslí že jsi byl kolečkem v této pro město ztrátové transakci . Pane starosto bravo.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2017-05-02 11:15:09 IP: 95.105.59.***
Já myslím, že v článku pana starosty Vařeky je uvedena řada velmi zajímavých věcí. Zejména mne překvapuje, jak mohl předseda představenstva Hrubý se starostou Vackem v jeden den (8.11.1999) spolupodepsat dva dokumenty, a to v prvním dokumentu o převodu akcií na pana Kapra a v druhém dokumentu převod akcií na pana Stárku. Ten pak za pouhé dva dny (10.11.1999) podpisem další smlouvy s Mosteckou uhelnou vydělal 20 milionů. Brilantní. Tak tohle snad hovoří jasnou řečí. Bohužel v těžký neprospěch Příbrami a pana Vacka.
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 11:02:24 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: jsou uváděná fakta výše v článku totožná s údaji, kterými disponuje PČR ?
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 11:01:35 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: disponujete ekonomickou analýzou k výše uváděným faktům ?
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 11:00:37 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: souhlasíte s časovou osou uvedenou v článku ing.Vařeky ?
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 10:59:04 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: domníváte se, že majetek Města ve Vámi odhadované současné sumě, neodpovídá sumě minulé (cca 30 mio) ? Jaké jsou Vaše argumenty pro toto tvrzení
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 10:55:46 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: pokud probíhají soudy více než 17 let, znamená to, že za celou dobu nebylo zapotřebí právních služeb ?
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 10:54:47 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: kde v textu ing.Vařeky výše nalézáte slovní spojení "bájný majetek" - opět se pokoušíte o manipulaci v textu. Vtipné
Autor:S930 Vloženo: 2017-05-02 10:52:56 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: znovu, již poněkolikáté, jste zkopíroval vlastní příspěvek z jiné diskuse (nejenom na tomto serveru). Vtipné
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-02 10:26:40 IP: 193.35.102.***
Starosta Jindřich Vařeka nemluví pravdu ani v další věci. A sice v tom, že manipulativně tvrdí, že za soudy trvající 17 let město vydalo a vydává další zbytečné miliony. Pointa příběhu je v tom, že do konkursní podstaty teplárny byl správcem konkursní podstaty JUDr. Tomášem Pelikánem neoprávněně zařazen majetek města Příbram. Jednalo se technologické zařízení rozvodů a výměníků mezi teplárnou a konečnými odběrateli. Radnice pod mým vedením proto správce konkursní podstaty v roce 1999 zažalovala, avšak soud ani po osmnácti letech (sic) ve věci stále nerozhodl. Jedná se o velmi zajímavý majetek, jehož hodnotu odhaduji aktuálně na devadesát milionů korun. A těchto devadesát milionů by městu v jeho současné ekonomické pozici hodně pomohlo. Velmi obezřetně proto sleduji kroky současného vedení města, aby se nedalo bankou nebo konkursním správcem strhnout k nějakému nevratnému kroku. Ke škodě města. Exstarosta Josef Řihák a bývalý místostarosta Ivan Šedivý totiž správně odmítli třicetimilionové soudní vyrovnání, které navrhovala ČSOB. Oprávněně považovali tuto nabídku za dumpingovou. Myslím, že nikdo ze současných politických reprezentantů města nemá mandát k tomu, aby prosadil ve věci tzv. "mimosoudní vyrovnání". V dané věci musí jednoznačně rozhodnout soud.
Autor:Jana Vloženo: 2017-05-02 10:26:10 IP: 109.72.4.***
Doufám ,že si tento článek přečtou i současní zaměstnavatelé pana Vacka a hned provedou kontrolu jeho hospodaření, aby nebyli překvapeni o jeho schopnostech "zhodnocovat majetek" .
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-02 10:16:29 IP: 193.35.102.***
Tak začneme znovu. Starosta Jindřich Vařeka podobně jako radní Václav Dvořák v minulém článku opět nemluví pravdu.Do příbramské teplárny nebyl nikdy ze strany města vložen žádný „bájný majetek“ v hodnotě 1,2 miliardy korun. Situace byla daleko jednodušší. Na počátku devadesátých let převedl bezúplatně Fond národního majetku na město Příbram technologické části rozestavěné teplárny v hodnotě cca 350 mil. Kč. Vedle nevykoupených pozemků pod stavbou měla tato transakce další velký problém. Na dostavbu a zprovoznění tohoto vyprojektovaného „socialistického kolosu“ chybělo v uvozovkách pouhých 500 milionů korun. Teplárna byla technickým polotovarem, který nemohl být bez instalace odsíření a dalších technologických úprav vůbec zkolaudován. Dále bylo nutné připojit na centrální systém 35 lokálních zdrojů v oblasti Březohorského sídliště, které dobově Příbram velmi silně znečisťovaly. I z dnešního pohledu jde stále o velké peníze a což teprve počátkem devadesátých let minulého století. Zásadně jsem proto na počátku odmítl riziko, aby si peníze na dostavbu vzalo město Příbram. Věděl jsem, že pro radnici by přijetí takového úvěru bylo „polibkem smrti“. Dnes to zní možná neuvěřitelně, ale dobově stačilo založit společnost s ručením omezeným P.T.a.s. se základním jmění 200 tisíc korun k tomu, aby velká banka ČSOB a.s. byla ochotna tomuto subjektu půjčit téměř 500 milionů korun na dostavbu teplárny. Uvedeným krokem byla od města Příbram zcela odkloněna všechna podnikatelská rizika. A hospodaření radnice ochráněno od jakýchkoliv možných budoucích finančních problémů spojených s tímto projektem. Na druhou stranu dala banka této malé společnosti zdrcující podmínky. Čtyřletý úvěr s úrokovou sazbou 17% doplněný zástavou majetku ve prospěch ČSOB. Díky těmto „dobově šíleným“ ekonomickým podmínkám padlo odhadem kolem 3500 privatizovaných podniků, mezi nimi i příbramská teplárna. Je paradoxní, že dnes po devatenácti letech „konkursního živoření“ (sic) si s její budoucností neví rady ani úvěrující banka ČSOB, a ani správce konkursní podstaty. Teplárna prozatím dodává relativně levné teplo, avšak případní investoři si jsou vědomi si velkých ekonomických rizik. Investice se projeví ve zvýšené ceně tepla a navíc po téměř dvaceti letech provozu bude teplárna potřebovat další velkou finanční injekci do technologické obnovy. Z dnešního pohledu proto beru za velký úspěch skutečnost, že jsem samotné město Příbram nenechal vtáhnout do jakýchkoliv problémů souvisejících s dostavbou tohoto socialistického pohrobka. Stavba byla prostě projektována pro jiný systém a jinou dobu. A její současné problémy jsou především problémem nadnárodní finanční skupiny belgické KBC, která vlastní ČSOB a také správce konkursní podstaty JUDr. Tomáše Pelikána.

REKLAMA

Šance pro Příbram

REKLAMA

ČSSD

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka