www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jak to bude v kraji s komunálním odpadem po roce 2024? Odpoví nová brožura

2018-03-07 09:15:19 | Středočeský kraj, H. Frintová a N. Lenertová ©

Především starostům obcí bude sloužit brožura s názvem „Komunální odpad po r. 2024“, kterou radní Středočeského kraje doporučili k vydání. Vznikla ve spolupráci se společností EKO KOM a na žádost obcí.

Foto

(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Od začátku roku 2024 bude zakázáno, v souladu se zákonem, ukládat na skládky směsný komunální odpad, stejně jako recyklovatelné a využitelné odpady. Pro ně bude nutné najít jiné využití. Problém bude zejména s tou částí odpadu, který nelze dále recyklovat. Podle autorů brožury bude muset směřovat především do zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO).

Brožura bude návodem, jak řídit odpadové hospodářství po roce 2024 a přitom šetřit peníze obce a jejích občanů. „Nápad na její vydání vzešel ze seminářů, které kraj na toto téma uspořádal v minulém roce. Na nich se po diskusích se starosty obcí ukázalo, že by bylo v rámci metodické podpory obcím vhodné ji zpracovat. Vyšli jsme tomuto požadavku vstříc, abychom pomohli obcím se s novou situací včas vypořádat,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Středočeský kraj má se společností EKO KOM a.s. uzavřenou dohodu o spolupráci při řešení projektu Podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje. „Jakmile bude brožura odsouhlasena, bude k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje a bude v papírové podobě rozeslána jednotlivým obcím. Náklady na její zpracování budou zhruba 10 tisíc korun bez DPH,“ doplnil náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Miloš Petera (ČSSD).


Středočeský kraj, H. Frintová a N. Lenertová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka