www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jak je to vlastně s bývalou prodejnou obuvi v Pražské ulici?

2018-06-18 07:46:38 | Marta Frýbertová ©

Také se vám nelíbí téměř pět let prázdné prostory bývalé prodejny? Také se ptáte, kdykoliv jdete okolo, proč tomu tak je? Také vás zajímá, proč nejsou nebytové prostory rohového domu z Pražské do Pivovarské ulice čp. 132 využívány?

Foto

Příbram, Pražská ulice čp. 132.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Brzy poté, kdy prostory zůstaly prázdné, jsem se začala zajímat, proč tomu tak je a nestačila jsem se divit.

Dne 15. 1. 1993 převedl Okresní úřad Příbram bezúplatně na město obytný dům č.p. 132 v Příbrami I, s veškerými oprávněními, povinnostmi a veškerými součástmi nemovitosti. Tato novostavba byla kolaudována dne 13. 10. 1993, už ale dne 1. 7. 1993 Město Příbram prostřednictvím starosty Josefa Vacka uzavírá Smlouvu o nájmu nebytových prostor s nájemcem OK Trading, spol. s r.o., který se následně sloučil s obchodní společností COINVEST, a.s. (dodatek ke smlouvě o sloučení neexistuje).

Ve smlouvě nájemce a jeho právní předchůdce (Okresní úřad Příbram) prohlašují, že na základě Smlouvy o sdružení vložili dříve do objektu částku Kč 7.405.000 Kč. Z uvedeného důvodu nebude tedy po dobu platnosti nájemní smlouvy účtováno nájemné. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 77 let s platností od 1. 7. 1993 do 1. 7. 2070! Dále se pronajímatel Město Příbram v případě prodeje domu č.p. 132 ve smlouvě zavazuje, že umožní nájemci uplatnit právo předkupní. Stejným způsobem bude postupovat v případě skončení nájemního vztahu, kdy pronajímatel umožní nájemci uplatnění práva dalšího pronájmu nebytových prostor!

Milí spoluobčané, také se už začínáte divit? Bohužel, bude hůř…

Závažnou skutečností je, že ve Smlouvě o nájmu není uvedena cena za pronájem, čímž tedy v dokumentu chybí podstatná náležitost smlouvy, dále že nebyl zveřejněn záměr obce nebytové prostory pronajmout a že nájemní smlouva nebyla schválena příslušným orgánem města tedy obecní radou tak, jak bylo požadováno v § 45 písm. p) tehdy platného zákona č. 367/1990 Sb., o obcích.

Následují 3 neočíslované dodatky a č. 4, 5, opět č. 5 a č. 7, které jsou pouze kusé, jejich obsah neodpovídá požadavku na řádné uzavření doplňku předmětné smlouvy, chybí v nich IČO pronajímatele, navíc v jednom případě je dokonce jako pronajímatel uvedena společnost s ručením omezeným, přičemž součástí není udělení jakéhokoliv oprávnění této společnosti k případnému uzavření dodatku. Z těchto dodatků nelze učinit závěr, že by se mělo jednat o jakýkoliv konkrétní úkon, když v dodatcích je pouze uvedena osoba pronajímatele a nájemce s tím, že nájemce se označuje jiným názvem. Z předložených listinných důkazů pak nevyplývá, že by tehdejší starosta měl jakýkoliv souhlas k uzavření těchto dodatků.

Protože se Smlouva o nájmu nebytových prostor jevila jako výrazně nevýhodná pro město Příbram, a kromě výše uvedených vad nemohla a nemůže postihnout dlouhodobé trendy ve vývoji výše nájemného či inflace, rozhodlo se současné vedení města vstoupit v jednání se stávajícím nájemcem o narovnání vzájemných vztahů.

A výsledek?

Okresní soud v Příbrami rozsudkem č.j. 14 C 210/2016-118 ze dne 19.7.2017 uložil nájemci vyklidit nebytové prostory a odevzdat je vyklizené majiteli, tedy městu Příbram s tím, že nájemní smlouva uzavřená dne 1.7.1993 je absolutně neplatným právním úkonem.

Dále odvolací soud, a to Krajský v Praze, se v rozsudku č.j. 19 Co 34/2018-164 ze dne 8.3.2018 ztotožnil se závěrem Okresního soudu, že Smlouva o nájmu nebytových prostor je absolutně neplatným právním úkonem, a to pro neudělení souhlasu tehdejšímu starostovi obce příslušným orgánem obce k uzavření takovéhoto úkonu, tedy pro absenci předchozího rozhodnutí zastupitelstva města Příbram či Rady města Příbram o tomto majetkoprávním úkonu obce. Jako absolutně neplatné je nutno považovat i dodatky k uzavřené smlouvě, které na smlouvu navazovaly.

V současné době tak nebytové prostory užívá nájemce bez právního důvodu. Lhůta pro vyklizení nemovitosti je stanovena na dva měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, tj. do 18.6.2018.

Závěr si už jistě čtenáři udělají sami.

Marta Frýbertová,
členka finančního výboru a bytové komise


Marta Frýbertová ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:tonda Vloženo: 2018-06-19 18:16:33 IP: 176.98.110.***
přesně jak z teplárnou.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2018-06-19 13:38:05 IP: 109.72.12.***
Oprava:...v Okresním archivu Příbram...
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2018-06-19 12:04:57 IP: 109.72.12.***
Protože mne na FB pan Vacek velmi napadá a uráží, tak bych ještě chtěla uvést na pravou míru jeho tvrzení o tom, že po 25 letech jsou všechny dokumenty skartovány a já tedy jen spekuluji. Není tomu tak, v oblastním archivu se nic neskartovávalo. Žádná usnesení rady a zastupitelstva týkající se předmětné prodejny se v archivu nenacházela, na rozdíl od jiných číselně na sebe navazujících.
Autor:Alena Vloženo: 2018-06-18 20:04:24 IP: 37.188.128.***
Nemyslím si, že by bylo ubohé vytahovat 25 let staré smlouvy. Nevýhodná smlouva je pořád nevýhodná smlouva. Navíc tato smlouva by podle vás končila v roce 2070, takže byla až do rozhodnutí soudu až velmi současná
Autor:Redakce Vloženo: 2018-06-18 15:45:54 IP: 176.98.110.***
Josefe Vacku, uvedení sousloví "starý pes" s poukazem na autorku článku Martou Frýbertovou v příspěvku s datem 2018-06-18 12:15:31 je jasným porušením Kodexu diskutéra. Tvůj příspěvek bude z této diskuse vymazán. Obracím se na Tebe s důraznou žádostí, abys tyto a podobné invektivy, a to vůči komukoliv, nadále nepoužíval a držel své příspěvky v rovině argumentační. J. Hodrment
Autor:Václav Vitouš Vloženo: 2018-06-18 14:39:30 IP: 176.98.110.***
Pane Vacek, vzpomeňte na pronájem kotelny na Rynečku.Když jsem odmítl uhradit medoplatek 900,-Kč a další rok 1200,- Kč, vedli jste mně jako neplatiče 3 roky. Odmítal jsem nedoplatek zaplatit protože na elektroměr domu byla napojena videopůjčovna a zesilovač kabelové teevize.Pak ve vyúčtování tepla podle znaleckého posudku nám bylo 10% tepla účtováno neoprávněně.Vy jste mi odepsal spolu s vedoucí realiutky, že město faktury nezkoumá (jejich oprávněnost) ale že částky na fakturách Město rozůčtovává na nájemníky a ti jsou povini platit.Že teplo uniká rozbitými okny ve sklepech a v 7. patře Vás nezajímalo. Já jsem platil za rok za teplo bytu 3+0 o rozměrech 56 m2 30.000,-Kč. Po předání koteply pod Příbramskou teplárenskou jsem platil 12.000,- Kč, tedy o 18.000,- Kč ročně méně.Mohu to doložit ročními vyúčtováními. Vedl jste si dobře jako starosta??? Teď m áme svojí plynovou kotelnu a platím ročně 6-8.000,-Kč za teplo. Starého psa,jako mně jste Vašim kouskům nenaučil.
Autor:Filip Vloženo: 2018-06-18 11:58:39 IP: 109.72.12.***
Pane Josefe Vacku, v článku je uváděno aktuální rozhodnutí soudu. Tu společnost evidentně zastupovali právnící a pokud by existovalo vámi uváděné většinové rozhodnutí, tak by jej jistě dohledali a u soudu ve prospěch jejich klienta předložili. Chcete nám snad naznačit, že dokumenty o tehdejším rozhodování města někdo skartoval, nebo neexistovaly písemně? Kdo vámi uváděná většinová rozhodnutí skartoval, nebo proč se o nich nedochoval písemný záznam? Zdá se mi, že tady vysvětlujete dění v "devadesátkách" poněkud svévolně a současně napadáte autorku článku aniž byste dbal na na Vámi často šířené křesťanské zásady. Ta nevyužitost prázdného nebytového prostoru v majetku města je aktuální a není stará 25 let. Měl byste být stejně jako ostatní našemu městu přející spoluobčané rád, že město vyhrálo soud a bude moci tržně nakládat se svým majetkem!
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2018-06-18 11:57:18 IP: 109.72.12.***
Josef Vacek: Prosím konkrétně kde a kdy jsem vás nepravdivě osočovala. Tomu že se někdo snaží upozornit na pro město nevýhodné nájmy, tak to je pro vás podraz. Pro mně je důležité, že byly nebytové prostory v pátek vráceny a předány městu a z toho já mám velkou radost. Podle vás bychom si na ně měli počkat do roku 2070.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-06-18 11:48:11 IP: 193.35.102.***
Marta Frýbertová: prozkoumáte také rozhodnutí různých zastupitelstev města a konkrétních radních a zastupitelů o několika významných prodejích pozemků firmě Ravak. Tam se také pohybujeme v podobné cenové hladině. Zastupitelé města se prostě v době útlumu uranového a rudného hornictví rozhodli pomoci podnikatelům, kteří chtěli v Příbrami vytvářet nová pracovní místa.
Autor:Laďa Vloženo: 2018-06-18 11:42:16 IP: 176.98.110.***
Pro občan PB, Kareš v r. 93 místostarostoval? Už aby bylo po volbách.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2018-06-18 11:40:08 IP: 109.72.12.***
Josef Vacek: V článku jsou přesné citace z rozsudku Krajského soudu v Praze, není to moje pravda nebo nepravda podle vás. Dva soudy rozhodly ve prospěch města, co víc k tomu dodat. Ano, 25 let stará smlouva za 0,- Kč, zapomněl jste ale dodat, že pro město krajně nevýhodná. Při pronajaté ploše 1.088 m2 na 77 let, stačí počítat....
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-06-18 11:34:20 IP: 193.35.102.***
Jana: je to jen "hloupý pokus" o mojí skandalizaci, i dvacet pět let staré rozhodnutí rady a zastupitelstva musí starosta plnit. Bylo to dobové politické a většinové rozhodnutí, v časech kdy mnohá města a obce ručily podnikatelské úvěry některým podnikatelům (v Příbrami třeba causa Luďka Šálka). Dívat se na “devadesátky” dnešním pohledem je "falešná hra" současné radnice. A nejvíce Marty Frýbertové, která si v těchto podrazech libuje.
Autor:jana Vloženo: 2018-06-18 11:26:59 IP: 109.72.4.***
Tak teď za to můžou estbáci, přesně takový výklad jsem očekávala. Já nic , já byl starosta a temné síly mi škodí. Možná by bylo přijatelnější přiznat chybu, než dokola hledat viníky v těch kdo podivuhodná rozhodnutí přináší na světlo.Kritika a oprávněná , to je to co lidi podobného ražení jako je p. Vacek nechtějí slyšet.Prázný lukrativní nebytový prostor v samém středu Pražské ulice , pět let uniklé nájemné , nemělo by být vymáháno na tom, kdo to podepsal ......Pak město hledá prostředky na vše možné a tady díky špatnému rozhodnutí utekly statisíce...
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-06-18 11:11:24 IP: 193.35.102.***
Světoběžník, občan Pb, Alena, Sebastian, jana: to už na tom musíte být hodně špatně, když vatahujete legitimní a dvacetpět let staré smlouvy. Kalsické estébácké metody, které moc dobře a na rozdíl od Vás znám.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-06-18 11:01:14 IP: 193.35.102.***
J.Adámek: Marta Frýberová jako tradičně nemluví pravdu. Ke smlouvě s obchodem s obuví O.O.Z Zlín existovalo platné většinové rozhodnutí jak rady města tak zastupitelstva města. Pokud by neexistovalo, dopustil bych se v této věci spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Protistranu O.O.Z, právního nástupce Svit Gottwaldov dobově zastupoval Dr. Antonín Janák a majetkový podíl této firmy v čp. 132, který získala rozhodnutím Fondu národního majetku Praha byl rozhodnutím rady a zastupitelstva města “vyměněn” za dlouhopdobý pronájem. Město se tak stalo jediným vlastníkem uvedené a atraktivní budovy. To, že nebylo současné vedení města schopno doložit u soudu potřebné doklady svědčí spíše o jejich neprofesionální práci.Podpásové údery Marty Frýbertové, která mne již v minulosti několikrát nepravdivě osočovala, mají zastřít zastřít skutečnost, že stávající zastupitelstvo města je vzhledem k svojí odbornosti a politické nekompetentnosti "nejslabším" polistopadovým zastupitelstvem.
Autor:občan PB Vloženo: 2018-06-18 10:58:18 IP: 109.72.12.***
Tady je jasně popsán jen jeden z kostlivců pana Vacka, má tuny másla na hlavě a neskutečnou drzost a nesoudnost kritizovat jiné. Nutno podotknou, že místostarostou v té době byl pan Kareš, věčný to kritik všech kroků současné radnice. Proto se ptám, proč p. Kareš nezasáhl a nechal takto p. Vacka "řádit". Nese za toto "hospodaření" také svůj díl viny a jeho výmluvy, že nic nemohl...., proč tam tedy seděl a jen zavíral oči ? Jeho voliči by se ho na to měli zeptat.
Autor:Alena Vloženo: 2018-06-18 10:47:37 IP: 37.188.128.***
Vzhledem k tomu, že na tento sever chodím často, mám ten dojem, že téměř všechny smlouvy uzavřené v době středočeského Palerma jsou podobného ražení. Ale třeba nám to tehdejší starosta p. Vacek vysvětlí. Samozřejmě velká poklona finančnímu výboru.
Autor:Sebastian Vloženo: 2018-06-18 10:11:08 IP: 109.72.6.***
Velký dík paní Frýbertové a všem, kteří takto dobře pracují ve prospěch města.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2018-06-18 10:07:35 IP: 105.80.120.***
Období, zvykově označované jako Příbramské Palermo, se jak je vidět vyznačovalo také neuvěřitelnou právní frivolností. Pro město krajně nevýhodné smlouvy se soukromými subjekty, platností přesahující několik volebních období, podpisy bez odsouhlasení v radě či zastupitelstvu, ačkoli se jednalo o městský majetek. Překvapivé, takřka neuvěřitelné, jak si mohlo tehdejší vedení města něco takového vůbec dovolit. Kde to vůbec jsme, v právním státě?
Autor:jana Vloženo: 2018-06-18 09:27:55 IP: 109.72.4.***
A kdepak je pan všechno ví Vacek...Jaké temné síly to tentokrát zavinily.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-06-18 09:25:53 IP: 95.105.59.***
Poctivá a dobrá práce paní Frýbertové, členky finančního výboru a bytové komise. Přesně takto mají členové výborů a komisí města pracovat. A nejde tu jen o vytahování desetiletí starých kostlivců! Jde o to, aby se po té marně ztracené časové prodlevě dospělo k nějakému rozumnému závěru. Objekt bude nebo snad už byl vyklizen a město jej bude moci normálně, to znamená tržně využívat ku prospěchu všech i městské pokladny.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka