www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

I letos hledají skauti/skautky v Příbrami nové členy! Proč by vás to jako rodiče mělo zajímat?

2018-10-11 17:37:45 | Tomáš Kozel ©

Nemůžete se rozhodnout, jakou z velké nabídky volnočasových aktivit zvolit pro vaši dceru nebo vašeho syna? Zapřemýšlet o skautingu se vyplatí, je prověřený generacemi, ale zároveň reaguje na trendy v moderním vzdělávání a nabízí atraktivní a aktuální program. Vychovává, aniž by si toho holky a kluci všimli.

Foto

(Zdroj foto Tomáš Kozel)

Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků si ve skautu můžou vaše děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností. Hry, při kterých si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv, tanec i divadlo. Skauti jezdí na výpravy a poznávají bližší i vzdálenější kraje, tříbí charakter, zkouší různé sporty a technické vychytávky, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut přináší každému možnost najít oblast, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní.

„V Příbrami působí náš oddíl Brdská smečka už od roku 1980. V současnosti máme 17 členů, scházíme se ke schůzkám každou středu od 16h v klubovně na adrese ulice Čs. armády 145, naproti vlakovému nádraží. Náš oddíl se zaměřuje na pobyt v přírodě, ale také praktické s aktuálními technologiemi. Během roku pořádáme jednodenní i vícedenní výpravy, v létě pak 14 denní tábor. Letos bychom rádi přivítali v našich řadách nové kluky, hlavně ze čtvrté až páté třídy základní školy,“ říká vedoucí příbramského oddílu Tomáš Kozel.

Ve skautu vznikají díky společným zážitkům zdravé a silné přátelské vztahy, často na celý život. Pevné a bezpečné místo tu najdou všechny děti, i ty, které jsou třeba trošku nemotorné, zakřiknuté nebo mají nějaké znevýhodnění. Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých, ne na soutěži. Kluky a holky vede k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Důležitým principem skautingu je pobyt v přírodě, kde se skauti snaží trávit maximum času.

Kluky a holky ve skautu vedou o něco starší kamarádi s přirozenou autoritou, kteří se učí postupným přebíráním odpovědnosti. Znalosti si starší skauti a skautky průběžně rozšiřují prostřednictvím vzdělávacích akcí a kurzů. I díky nim svedou připravit dobrodružný program a nezapomenout u toho na bezpečnost. Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, odměnou je jim jen dobrý pocit a radost dětí – i díky tomu je skauting finančně dostupný.

A co bude skauting vyžadovat od vás jako od rodiče? Nejdůležitější je uvědomit si, že skaut není obyčejný kroužek, ohraničený dvěma hodinami týdně. Od dětí vyžaduje více aktivity a Příbramské oddíly tuto neděli 14. října pořádají již tradiční Lanový park na Svaté Hoře 2018. Zváni jsou všichni akrobaté a provazochodkyně každého věku, kteří si chtějí vyzkoušet nízké i vysoké lanové aktivity (jako znáte z lanových center). Navíc další doprovodný program skautských oddílů.

Kdy: neděle 14.října od 10h do 16h
Kde: Svatohorská alej (mezi krámky a křížovou cestou)
S sebou: sportovní oblečení, tenisky a 50,-Kč/os. Případné dotazy směřujte na lana@orjpb.cz

Těšíme se na vás!
Skauti a skautky Příbram


Tomáš Kozel ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka