www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Dobříš zve na 5. kulatý stůl na téma - údržba veřejného prostranství

2017-11-13 08:04:32 | Město Dobříš ©

Máme tu podzim a město Dobříš má plno práce na úseku údržby zeleně, mezi které patří úklid spadaného listí, údržba keřů a stromů, ale i náhradní výsadba. Nelze opomenout ani zakládání nových záhonů s okrasnou zelení, jako např. záhon naproti vchodu do Jednoty.

Foto

Město Dobříš, kulturní dům.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Město spolupracuje s Okrašlovacím spolkem města Dobříše, který pečlivě osázel připravený záhon trvalkami i cibulovinami, takže se můžeme již nyní těšit na jaro, až rozkvetou krokusy, narcisky či tulipány…

Snažíme se využít posledních teplých dnů a dokončit vše, co je nutné opravit na komunikacích, než přijde zima. Budou doplněny i lavičky a nové odpadkové koše, např. do parčíku u sokolovny a dokončeny nezbytné předzimní práce na městském mobiliáři.

Je to vše ale dost pro údržbu města? Co by se mělo v našem městě zlepšit v oblasti veřejné zeleně a veřejného prostranství? Lze to zrealizovat?

Na tyto otázky se budeme snažit nalézt společnou odpověď 15. listopadu v Kulturním středisku Dobříš, kdy od 17.30 hodin bude probíhat již v pořadí 5. kulatý stůl na téma údržby veřejného prostranství v našem městě.

Určitě přijďte podiskutovat, vyslovit svůj názor a poslechnout si názory jiných. Účastníci kulatého stolu budou formou dotazníků hledat problémy a řešení údržby města i možná zlepšení. A pokud se Vám nepodaří na kulatý stůl osobně přijít, můžete alespoň vyplněný dotazník nad tímto článkem odevzdat na recepci MěÚ Dobříš nebo zaslat naskenovaný mailem na adresu loudova@mestodobris.cz, a to v obou případech v termínu: do 12.00 hod. čtvrtek 16. listopadu 2017.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města

Dotazník


Město Dobříš ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka