www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Destinační agentura Brdy vypracuje na příští zimní sezonu návrh Brdské magistrály

2017-01-30 08:54:00 | Mgr. Vladimír Král ©

Letošní zima potvrdila známé úsloví, že štěstí přeje připraveným a nelze se spoléhat na trend posledních let, kdy sněhové podmínky v Brdech nepřály zimním sportům.

Foto

Brdy, Zimní cesta Aliance.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Destinační agentura Brdy si je vědoma, že většina běžkařů si v případech sněhové nadílky poradí sama a hojně využívá lesní cesty a průseky v Brdech, které nejsou v zimě využívány v rámci lesní hospodářské činnosti. Vedle toho je ale názoru, že by bylo dobré vytvořit páteřní lyžařskou trasu i pro veřejnost z širokého okolí Brd a naplňovat tím propagaci a oživení destinace Brdy v zimě.

Hospodářská činnost probíhá na 85 % území, vykonává ji především státní podnik Vojenské lesy a statky ČR. Při plánování běžkařských tras je třeba uvést do souladu potřebu hospodařících subjektů s plánovanými trasami. Je nutné se vyhnout páteřním obslužným komunikacím, které využívají i další složky (IZS, HZS, AČR, státní správa atd.).

Je třeba vyřešit absenci sociálního a technického zázemí výchozích bodů z parkovišť na okraji CHKO Brdy.

Návrh Destinační agentury Brdy bude vycházet ze stávajícího aktuálního stavu, kdy lze jen těžko očekávat výraznou změnu pro příští sezonu. Trasa by měla vycházet z příhodných míst, neměla by s ohledem na údržbu být příliš komplikovaná, ale měla by být dostatečně atraktivní (délka, zajímavá místa). Trasa by měla být v kontextu se Správou CHKO Brdy, hospodařícími subjekty a v případě možnosti i s turistickým značením tras, které by se daly částečně využít pro zimní podmínky.

Destinační agentura Brdy se proto rozhodla v rámci své činnosti zabývat tímto návrhem. Hlavní páteřní trasa by měla vést z Orlova případně Obecnice do osmistovkového srdce Brd, do oblasti Toku a Jordánu. Odtud by jedna trasa měla vést směrem přes Padrťsko na Kolvín, kde bude v brzké době otevřeno velkokapacitní parkoviště. Druhá trasa směrem do Strašic, k Muzeu Středních Brd, kde jsou dobré podmínky pro zázemí lyžařů. Na tuto magistrálu bude možné podle aktuálních podmínek zřídit nájezdy i s dalších obcí.

Jednoduše řečeno – měla by vzniknout nádherná brdská magistrála, jejímž středobodem bude oblast Toku a Jordánu. Magistrála propojí Brdy z jednoho konce na druhý a na vstupních bodech budou vždy základní zázemí pro turisty. Bez tohoto logistického požadavku může těžko tento projekt fungovat.

V této souvislosti je velmi důležitá spolupráce s dotčenými obcemi, na jejichž katastrálním území bude magistrála probíhat. Obce mají jako účastníci při správním řízení zásadní slovo ohledně schválení trasy. Dalším aspektem je jejich případná pomoc při zajišťování průjezdnosti magistrály, bez které je celý projekt těžce realizovatelný.

Stejně tak je nutné celý návrh projednat s dotčenými vlastníky pozemků, aby nedošlo k situaci z letošního roku, kdy VLS ČR, s.p. je viněn z negativního přístupu k běžkařům. Trasa nesmí kolidovat s hospodářskými plány a je třeba najít rozumný kompromis. Věříme, že hospodařící subjekty budou spolupracovat na úpravě tras i v příštích letech, protože se těžební oblasti flexibilně mění v závislosti na potřebě těžby.

Poslední slovo bude mít Správa CHKO Brdy, která svůj souhlas udělí pouze v případě, že navrhovaná trasa se nedostane do kolize s ochranou přírody. Bez souhlasu Správy CHKO není možné brdskou magistrálu ani vyznačit.

Destinační agentura Brdy má již připraveny podklady pro tento poměrně náročný projekt. Zajistila analýzu sněhových podmínek v Brdech, výběr vhodných terénních profilů a organizuje i realizaci čítačů návštěvnosti v regionu. Tyto podklady jsou zohledněny v jejím návrhu. Návrh připravuje předložit ke konzultaci při kulatém stolu, který připravujeme na duben letošního roku. K jednání budou pozvány obce, hospodařící subjekty, Správa CHKO, zájmové spolky a skupiny. Věříme, že definitivní podoba schváleného návrhu bude do října letošního roku. Uveřejníme ji i v námi připravovaném Průvodci Brdy.

Mgr. Vladimír Král
Ekologické centrum Orlov o.p.s.


Mgr. Vladimír Král ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Daniel Vloženo: 2017-02-01 11:38:39 IP: 109.72.5.***
Vy rádoby ochránci Brd, vás jen se.. to, že se na místa kam jste celou dobu lezli jenom vy, můžou podívat i jiní. O žádných lunaparcích nikde nebyla řeč. Řešilo se pouze to, aby bylo umožněno turistům poznat Brdy na běžeckých lyžích ..... mj. na místech, kde těží VLS. Rozum v podání p. Vařeky a p. Švadleny vyhrál. A to vy teď nemůžete kousnout, že ;-)
Autor:pepek Vloženo: 2017-01-31 15:13:12 IP: 195.191.204.***
souhlas s S930: českej člověk je strašně neposkojenej tvor. Chtěli jsme odvojenštit Brdy, máme to, ale stále kafráme. Před rokem byl každý rád, že se tam dostal, kde to šlo a kdy to šlo, se projel na běžkách a ejhle, dneska je to málo... Každý má plnou hubu keců o ochraně přírody, ale z Brd by nejraději udělal lunapark svých zájmů.
Autor:S930 Vloženo: 2017-01-31 12:08:47 IP: 109.72.5.***
Hlavně si nezapomeňte naplánovat příjezd pro auto až těsně k začátku nažehlené stopy. Ono jich tam jezdí děsně málo a to je asi to co Brdům tak strašně v porovnání s Šumavou, Jizerkama a Krušnejma, fakt chybí. Také se nesmí zapomenout na cyklisty, koloběžkáře, in-line jezdce - pro ty ještě prosím zametací stroj a hustou síť hladkého gumoasfaltu. Také vykácet trošku toho lesa pro kitting a možná zprovoznit letiště pro ultraL. No a už nezbývá než se posoustředit kam upíchneme ten welness. Ale hurá do Brd
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-31 06:12:25 IP: 89.102.187.***
V podstatě souhlas, ale je to trošku nesrovnatelné. Na Šumavě v I. zónách národního parku je vstup povolen pouze na vyznačených stezkách a neprobíhá tam téměř žádná hospodářská činnost. Je tam v podstatě po celou zimu sníh. Tím pádem je téměř vše, co ohrožuje běžkařské trasy, zákonem vyloučeno a není problém běžkařské trasy domluvit. Stejně tak Krušné, Jizerské hory, nadmořské výška a podstatně větší rozlehlost, příhodnější terény, sněhové podmínky (víc sněhu, dýl se drží) to jsou nesrovnatelně lepší podmínky, to se nedá moc srovnávat Brdy na rozdíl od těchto lokalit nemají dobrou členitost terénu, je to pořád nahoru dolu, fyzicky náročné. Málokdy je souvislá pokrývka od nižších partií až po vrcholové části. Bude dobré takovouto trasu připravit, protože štěstí skutečně přeje jen připraveným. Na druhé straně je dobré se připravit na to, že v příštích letech ten sníh zase nebude, aby se předešlo dalším hysteriím, které tady rozpoutávají borci z objevu brdy, kteří si zjevně pletou Brdy s atletickým oválem pouze pro fyzicky zdatné občany.
Autor:Pavel Stehlík Vloženo: 2017-01-31 01:20:52 IP: 109.72.15.***
Velmi rozumně vypadající návrh. Letošní mimořádná sněhová nadílka se nebude pravidelně opakovat. Je třeba využít nadmořské výšky, kde je naděje, že se sníh přežije i menší oblevu (pokud se nebude pluhovat a sypat), takže Třemošná - Tok - Jordán, napojení na Padrtě přes (kolem) osmistovek Brdce, Hradiště, Malý Tok, Praha, spojnice na přístupová místa. Žádnou pavučinu tras nebo nesmyslné okruhy kolem Orlova, atd. Ještě malá poznámka k páteřním obslužným komunikacím, kterými je v Brdech nazývána každá úzká silnička s rozbitým asfaltem. Podívejme se jinam: Na Šumavě spousta cest po asfaltu, v Jizerkách téměř všechny (pokud to nejsou panelky), v Krušných horách je zavřena dokonce silnice II. třídy a upravovaná pro běžkaře, vše samozřejmě po omezenou dobu zimní sezóny, která by v Brdech trvala cca 3 měsíce. Lesní cesty, průseky, pěšiny jsou fajn, ale stejně nakonec vyústí na nějaké asfaltové cestě. Na druhé straně určitě každý pochopí nutnost přístupu k vodním nádržím, vysílači na Praze atd.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-30 17:47:23 IP: 89.102.187.***
Jasně. Takže ten, kdo ten návrh schválí, nebo povolí, ten to udělá jenom za úplatek, šábne se s tím vítězným subjektem. Tomu se dá lehce zabránit. žádné běžkařské trasy se nepovolí, vždyť vy si běžkaři poradíte i bez nich. Jako každých 999 běžkařů z 1000. No není to čítanková ukázka boje proti korupci?
Autor:Běžkař Vloženo: 2017-01-30 17:13:26 IP: 176.98.110.***
Ano, ale žadatelem a příjemcem státní dotace na vybraný návrh bude nějaký vítězný destinační subjekt, který bude vybírat zhotovitele a hospodařit s přidělenými finančními prostředky. A že se dá s těmito financemi "kouzlit", by Vám mohlo vyprávět předchozí vedení města. O peníze jde vždy až v první řadě......
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-30 09:50:59 IP: 193.179.186.***
Destinační agentura, destinační společnost a pak ještě kdokoliv jiný, třeba z plzeňské strany. Do tohoto procesu se můžou přihlásit i další zájemci. Je to přirozený vývoj, CHKO trvá teprve jeden rok a teprve na konci roku se celé území uvolní pro veřejnost, takže ta "opožděnost" je na místě. Koordinovat návrhy z více nabídek bude výhodnější, protože ani jeden destinační subjekt nebude o rozvoji turistiky v CHKO Brdy rozhodovat, ale pouze navrhovat. To už bude práce někoho jiného.
Autor:Běžkař Vloženo: 2017-01-30 09:31:23 IP: 109.72.12.***
Je zarážející, že téměř po roce a půl od založení, konečně začínáte myslet i na turisty. Chlubíte se dotacemi a zatím v oblasti rozvoje turistických a cyklistických cest, cyklostezek a naučných stezek v Brdech, jste nic nepřipravili a nevytvořili. Kulatý stůl jste měli udělat na začátku vzniku CHKO Brdy. Je to jen reakce na vznik nové Destinační společnosti zakládané městem Příbram, proto tato velmi opožděná aktivita....., jde přece o peníze....

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

Doporučujeme!

Spolek ve čtvrtek

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka