www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Čí je zeď a komu spadla...

2017-10-03 09:27:18 | Ing. Jindřich Vařeka ©

Filosofování o spadlé zdi se stalo hitem posledních dnů a některým aktérům připadlo toto téma důležitější než otázky typu kam umístíme staré a nemohoucí. Budiž, nechť každý mluví a píše o tom, co mu na srdci leží nejvíc. K otázce padlé hřbitovní zdi se však přeci jenom vyjádřím taktéž, přestože vím, že fakta a argumenty na každého neplatí.

Foto

(Foto Město Příbram, Pavlína Svobodová ©)

Město Příbram má od Březohorské farnosti pronajatý Březohorský hřbitov. Ve skutečnosti neznamená tato dohoda pro Město nic jiného než to, že se příslušnou smlouvou město Příbram zavazuje opečovávat majetek církve, provádět na něm každodenní údržbu a za tuto možnost platit církvi formou nájmu drobný peníz. Náklady města spojené s provozem a údržbou obou hřbitovů přesáhnou v letošním roce 1 milion korun. To prosím není kritika čehokoli, ale pouhé konstatování.

Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy by město mělo převzít roli vlastníka a začít cizí majetek zhodnocovat. Začne-li se kamenná zeď naklánět, je zřejmé, že základy nejsou v pořádku, a že bude nezbytné zeď zbourat až do základů a na původním místě postavit zeď novou. Chtěl bych zdůraznit, že bezúplatné provedení takovýchto prací není v kompetenci žádného úředníka města, stejně tak starosty nebo Rady města. Pokud bude Březohorská farnost po městu požadovat postavení zdi nové, bude nezbytné požádat zastupitelstvo města o poskytnutí daru. Jakýkoli jiný postup při nakládání s veřejnými prostředky by byl vysloveně nezákonný.

Bohužel to, co páter Cieszkowski považuje za pouhé slovíčkaření (tj. zaměňovat investice a opravy), to nazývá zákon u soukromých společností daňovým podvodem a u těch institucí, které nakládají s veřejnými prostředky se posouváme do roviny zneužívání veřejných prostředků, což je aktivita, která se běžně oceňuje několika bezútěšnými léty strávenými v relativně malé cele.

Až v této chvíli si dovolím osobní doušku na závěr. Pokud po komkoli budu chtít, aby mi ze svého něco daroval, přijdu za ním uctivě a s čepicí v ruce. Také mu nebudu nasazovat psí hlavu neboť takové chování nejenom, že ukazuje na nedostatek pokory, ale je také nemoudré, neboť je očekávatelně kontraproduktivní.

Vařeka Jindřich,
starosta města Příbram


Ing. Jindřich Vařeka ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Revolta Vloženo: 2017-10-07 15:29:58 IP: 176.62.232.***
Bohužel , nenasytná církev má v dnešní době pouze natažené ruce . Dostává více než dává.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-10-06 18:28:57 IP: 82.99.175.***
Občan Příbrami: Podle mne je zcela jedno, kdo brutalitu provádí. O brutalitě IS snad nikdo nepochybuje. Ale podobně brutální byli křižáci na křížových výpravách, když v cizích zemích silou, s krví na mečích, šířili svá dogmata, o která tam nikdo nestál. O nic méně nebyla katolická církev brutální, když mučila a upalovala myšlenkové špičky své doby (mistr Jan Hus a další). Já mám ve stejné úctě ateistu, věřícího křesťana, budhistu, nebo amerického Indiána - pokud se chovají slušně. Ale myslím, že o tom není článek, ke kterému diskutujeme. Já jen reagoval na nedotknutelnost církve dle IT. A přiznám, že nevím, kde mi v této diskusi chybí pokora a tolerance. V tom, že slušně reaguji na něčí výroky? Já v této diskusi hájím zájmy města, vyplývající z nájemní smlouvy, a zákonů. Své povinnosti musí plnit jak město, tak i farnost jako majitel zdi.
Autor:tonda Vloženo: 2017-10-06 17:52:50 IP: 176.98.110.***
dobrý večer p.ITje fakt že cirkev ,je tady už po tisíc let.Ale jaká cirkev?Vždyt majetky ziskala cirkev jak? Ví te to? Akorát získávala cirkev majetky od chudých.......al jakým způsobem?Co je křestanství vydělečná činnost pro papeže atd.Církev akorát oblbuje lidi.Pan bývalý starosta, řídil se desatero příkázáním určitě ne.Nebudu tu rozvádět PB Teplárenskou.Jak muže věřící v pána boha dělat takové šmeliny.Jak pan starosta napsal mají přijit a požádat.Víte kolik stála oprava Sv.Hory? A jak dopadla? atd atd.
Autor:Občan Příbrami Vloženo: 2017-10-06 15:46:36 IP: 176.98.110.***
P.Dvořák: V situaci, kdy se řeší brutalita muslimů, bychom si křesťanství měli vážit, ať jsme věřící, či nikoliv. Navíc ve Vaší vysoké funkci ve městě by to chtělo více pokory a tolerance.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-06 15:25:47 IP: 176.62.232.***
Jana: pokud vám pojem křesťanství nic neříká,tak je to vaše vizitka a nesnázte se to vnucovat ostatním.A když jedete tenhle level,tak strana Ano byla a je jen výtah k moci,bez demokratických principů s tím nejhorším předsedou,který tu kdy byl o)
Autor:IT Vloženo: 2017-10-06 15:21:30 IP: 176.62.232.***
Dvorak: Jo špatně používáte logiku o))a s tou češtinou? Píše se mě a ne mně o))
Autor:S930 Vloženo: 2017-10-06 14:45:11 IP: 109.72.5.***
jana: ...zcela přesně a výstižně
Autor:Občan Příbrami Vloženo: 2017-10-06 14:31:49 IP: 176.98.110.***
Pro p.Dvořák: pane zastupiteli, myslím si, že v tak vysoké funkci, kterou vykonáváte, byste alespoň občas mohl projevit trochu pokory a tolerance.
Autor:jana Vloženo: 2017-10-06 14:22:46 IP: 109.72.4.***
Vztah mezi vlastníkem a nájemcem konkretizuje nájemní smlouva. Standartně jde běžná údržba za nájemcem, větší opravy a investice za majitelem.To že nemá majitel prostředky musí řešit sám, hledáním zdrojů, půjčka splácená z nájmu, dotace od arcibiskupství, vyhlášení sbírky, žádost o grant, žádost na min. kultury, krajské granty( tam by mohl pomoci velký křesťan Josef Vacek). Otázku by pak měla znít : Kdo je majitel a provozovatel ? Proč má město v nájmu hřbitov ? Naše církev se totiž chová jen tak jak jí to vyhovuje z ekonomického hlediska, ruku má nataženou na dotace a platby ze státního a obecních rozpočtů, ale jak mají platit to né. Myslím si že je nutné s církvemi pracovat úplně stejně jako s ostatními ekonomickými subjekty.Láska k bližnímu je dávno opustila, teď zvítězila láska k majetkům a penězům, což je vidět i u vracení majetku.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-10-06 13:26:32 IP: 82.99.175.***
IT: Když se na něco "nesahá", tak to není "nedotknutelné"? A jaké dogma? No když se na církev nesahá, tak má asi vždy pravdu, ne? To není dogma? Ale třeba jen špatně používám logiku nebo češtinu, klidně mne poučte. Ale napřed se tu češtinu sám naučte a lépe sem pište.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-06 11:25:10 IP: 176.62.232.***
Dvorak: slovo nedotknutelná sem nepoužil o) A jaký to dogma máte na mysli?Obecna-základní pravdy křesťanství,nebo speciální?
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-10-06 10:12:11 IP: 82.99.175.***
IT: Reagoval jsem pouze na Váš dogmatický výrok, že církev je nedotknutelná. Nic jiného v tom účelově nehledejte.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-05 19:35:39 IP: 176.62.232.***
A pane Dvoraku,církev je tu pár tisíc let,na rozdíl od politických stran o)))
Autor:IT Vloženo: 2017-10-05 19:32:48 IP: 176.62.232.***
Dvorak: psanymu textu celkem rozumím,takze: Církev by se měla stydět..citace občanky, je dle vás kritika církve???? To je urážka,takze vaše exkurze do minulosti je zjevně zbytečná.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-10-05 18:25:48 IP: 82.99.175.***
IT: Církev je výtvorem lidí a je tudíž kritizovatelná jako jakýkoliv jiný výtvor lidí (třeba politické strany). To, co říkáte, zní velice dogmaticky (a to přece byla doména komančů). Kdyby nebyla katolická církev předmětem kritiky, tak bychom se dodnes učili, že Země je středem vesmíru, asi by se dodnes upalovalo za kacířství (církev dokázala upalovat i vlastní lidi, viz děkan Lautner ze Šumperka) a šířili bychom křesťanství ohněm a mečem mezi pohany podobně, jako se o to snaží Islámský stát dnes. Nejsem protinábožensky založen a vážím si např. papeže Františka. Nicméně odhaduji, že jej kurie (tedy vatikánské úřednictvo), kterým tento osvícenec myšlenkově překáží, zničí.
Autor:tonda Vloženo: 2017-10-05 18:21:38 IP: 176.98.110.***
Dobrý večer všem i Vám p.Vacku.Četl jsem dnes Periskop a řeknu Vám všem, že pan starosta, je starosta na svém místě.To co napsal má uroven. Pan Vacek bývalý prý uspěšný starosta ,jen kope za flandáky.Teplárna, je jeho průser a velký, ale jehoEGO to nechce pochopit.Ale on už jiný nebude tak ho tak berte.Pro p.KV máte prosím představu kolik by ta zed město stála?Jak jsem četl vaš příspěvek, nemate o stavebnictví a cenách ani potuchy.Paní Drahokopilová je nabožensky založená tak se ji ani nedivím.Plácá nesmysli.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-05 17:51:52 IP: 176.62.232.***
Obyvatelka:Jo tak vy poskytujeme ty dary? o))) A mezi slušnými lidmi se na církev nesahá! To byla doména komanců,kam asi podle výroku patříte. Chytrolinko o)
Autor:Obyvatelka Pb Vloženo: 2017-10-05 15:39:00 IP: 109.72.12.***
Zdenek: O špatném stavu zdi se ví už roky. Proč tedy Řihák neopravil i tu zeď? Těch devět miliónů za Řiháka šlo do hřbitova ve staré Příbrami? Pokud ano, tak je to v pořádku, protože je to majetek města, to ale není případ březohorského hřbitova. Proč dal 800.000,- Kč za natření kostela? Za prvé se mi to zdá předražené a za druhé si myslím že díky církevním restitucím je církev mnohem bohatší než města a obce a ten kdo by se měl stydět je církev. Ještě bych podotkla že nemám problém s tím, poskytnout březohorské farnosti dar.
Autor:Obyvatelka Pb Vloženo: 2017-10-05 15:19:26 IP: 109.72.12.***
Město především je povinno chovat se a jednat jako řádný hospodář a jestli si myslí exstarosta Vacek že on se tak vždy choval, tak prosím, ale já si to nemyslím. Domnívám se že v tomto případě už dlouho nejde o opravu, ale o celou novou zeď. Proč pan Vacek neporadil svému příteli na faře aby si požádal o dotaci město (samozřejmě mám na mysli i vedení minulé), mi fakt jasné není.
Autor:Zdenek Vloženo: 2017-10-05 15:04:07 IP: 109.72.12.***
Březohorský hřbitov stával daleko za městem. Postavil se ZÚNZ, potom se v těsné blízkosti začalo budovat sídliště. Jezdila zde těžká auta, bagry atd. Kolem se vybudoval chodník. Farnost ho nedělala. Město!!! Tím byla narušena stabilita zdi! Podle mého by to mělo opravit město. Jinak za Řiháka opravilo město příbramský hřbitov asi za 9 miliónů a za 800 000 zaplatilo natření kostela v Příbrami! A tady nemá 70 tisíc?
Autor:S930 Vloženo: 2017-10-05 15:00:45 IP: 109.72.5.***
KV: zřejmě jsou důvody (v článku uvedeno zákonné) k tomu aby Město tuto opravu přímo nefinancovalo. I přes to, že církev (nejenom v ČR) je extrémně bohatou komunitou, vyřešil by se tento problém žádostí o dar. Zřejmě je to překážkou
Autor:S930 Vloženo: 2017-10-05 14:58:35 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: to jsem se zase pobavil. Ale přirovnávat někoho k normalizačním komunistům. Zrovna Vy ? Fakt legrační
Autor:KV Vloženo: 2017-10-05 12:24:46 IP: 193.84.7.***
Pane starosto. Je vážně nutné, aby se město takové velikosti a významu muselo handrkovat o to, zda má či nemá opravit spadlou hřbitovní zeď? Prostě to opravte, a hotovo.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-10-05 11:19:40 IP: 193.35.102.***
Bc.: neplnění smlouvy mezi městem a Arcibiskupstvím pražským je prostě neplněním podepsané dohody. Dlouhodobě zanedbaná údržba ze strany technických služeb přinesla svoje neblahé ovoce. A město, potažmo vedení technických služeb se neschopností postavit k problému čelem, "mentálně" zařadilo na úroveň normalizačních komunistů, kteří v půlce sedmdesátých let zakázali ve staré Příbrami a na Březových Horách pohřbívat do země. A nový hřbitov postavili v podmáčeném prostoru a vedle skládky komunálního odpadu na Pichcích. "Funerální kultura" měla v našem městě velkou tradici, konečně radnice pod mým vedením se k této tradici vrátila. Postupně jsme opravili hřbitovní zeď na Březových Horách, rozšířili příbramský hřbitov o nová pohřební místa a opravili hrobku starosty Blažeje Mixy. A současná radnice, do jejíž týmu podporujete nechává pouze padlé kříže na zemi. A volá k "odpovědnosti" za svoje pochybení římskokatolickou církev.
Autor:Bc. Vloženo: 2017-10-04 21:52:09 IP: 85.207.108.***
Pane faráři...Vy jste křestan a katolík. Kdežto pan Vacek je primárně členem KDU-ČSL...tudíž politik s (v jeho případě již dávno zbytečnou) touhou po moci...proč se jím tolik necháte vléci k negativnu a ovlivnovat? Vždyt je to škoda...a opravdu je z Vás ta "hysterie" a jakási zvláštní "agresivita" (zdůraznuji uvozovky) od určité doby patrná. A je to bohužel vliv pana Vacka a jeho politických rádoby ambicí...jinak je jasné, že bude nějakou dobu trvat, než si "sedne" tržní prostředí po navrácení církevního majetku...tzn. např. adekvátní výše nájemného či nákladů na provoz...nebo účast obou stran na podobných běžných záležitostech v takových majetkových sporech. Např. v nájemním bydlení si trh již již víceméně vše uspořádal a je smluvně ošetřeno. Do určité výše platí nájemník...od určité majitel apod...ale vždy je o dohodě. Pokud obě strany mají zájem pokračovat ve vztahu...
Autor:IT Vloženo: 2017-10-04 17:29:26 IP: 176.62.232.***
Dvorak:taky se smějí na celý kolo o))) hrany tady ostří jedině radnice! Normální postup by byl: ANO,je to průšvih,určitě se domluvíme s církví jak se to opraví!
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-10-04 15:09:41 IP: 82.99.175.***
IT: Tak teď jste mne fakt rozesmál. Nájem trvá 11 let. Co myslíte, v jakém stavu ta zeď byla v roce 2006? Koukám, že vás stále baví ostřit hrany...
Autor:S930 Vloženo: 2017-10-04 13:53:40 IP: 109.72.5.***
IT: kdo? Město! Kdo několikanásobně opravoval vstupní bránu? Kdo udržuje vnitřní zeleň? A kdo celé obezdění opatřil fasádou? Udržovat nelze do nekonečna. Budete-li žít v pronajatém bytě a praskne vodovodní potrubí tak ho opravíte na vlastní náklady? Nikoliv, zajdete za pronajímatelem, kterému sdělíte: "já Ti platím nájem tak to oprav". Případně se dohodnete na kompromisním postupu.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-04 13:17:09 IP: 176.62.232.***
S930:a kdopak to měl udržovat,aby se to nedostalo do tohoto stavu ha?
Autor:S930 Vloženo: 2017-10-04 12:13:09 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: opět jste se nechal KVALIFIKOVANĚ obelstít. Vzhledem k Vaší vlastní kvalifikaci to ale nemůže nikoho překvapit. Při pohledu na fotografii, která je součástí článku, je zřejmé co se asi odehraje. A to je ještě zřejmější když se na místo podíváte osobně. Tady totiž nejde o opravu spadlého zdiva. Tady jde o stržení a kompletní rekonstrukci celého obezdění !
Autor:Vladimír Vloženo: 2017-10-03 22:29:21 IP: 176.98.110.***
Řešíte tu blbou zeď, ale že na Fialáku leží 14 dní mrtvola psa v igelitce nikomu nevadí, tato událost byla hned při nálezu ohlášena policii, bohužel nikdo zatím nekonal a tělo ani po dvou týdnech neodklidil, to se čeká až si to tam rozeberou děti? Článek je na jiném místním portálu...
Autor:milan.milan Vloženo: 2017-10-03 21:48:22 IP: 176.98.110.***
Tak nečtěte jen diskuzi, ale i vysvětlení starosty. Město to nemůže "jen tak" opravit - i když by to bylo logické a bohulibé. A město na to dokonce ty peníze nejspíš rádo dá, když si o ně někdo požádá. Možná, že místo anonymních diskuzí na portálech by měli pánové sednout ke stolu a říct si: Takhle to uděláme!. A zvlášť, pokud se jedná o pány více než vzdělané a inteligentní, čímž nikomu neskládám poklonu. Spíš se podivuji, že se takto přes média handrkují. Je tedy pravda, že pokud zeď padala (asi se to nestalo záhadným zemětřesením), mohlo město už třeba rok, dva urgovat u farnosti její opravu a nabídnout možnost daru či dotace. Naopak pokud farnost pouze nevybírá a občas se někdo dojde na vlastní majetek podívat, mohla farnost žádat město už dříve, aby se něco stalo. Spíš tady všichni zaspali a teď se hledá viník a kulantní cesta ven. Jako ve spoustě případů.
Autor:Občan Příbrami Vloženo: 2017-10-03 20:17:44 IP: 176.98.110.***
Nevím, kdo je na tahu, cituji p. Dvořáka. Podle mě je to jedna velká ostuda, takto se chovat ke svým předkům. Doufám, že se to vyřeší dříve, než půjdou, jako každým rokem, pokládat věnce. Navrhuji veřejnou sbírku, rád bych se jí zúčastnil.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-10-03 18:41:42 IP: 37.188.161.***
Jedná se o citlivé téma, týká se našich předků. O to více bychom se měli snažit hledat racionální jádro věci a nenechat se ovládat emocemi. Jen krátce: Město platí farnosti za nájem hřbitova a domku 32 tis. Kč ročně. Jsem přesvědčen, že dle uzavřené smlouvy za zhroucení zdi město neodpovídá, tady je opravdu místo pro majitele, který se musí rovněž podílet na udržování pronajatého majetku. Za 11 let trvání smlouvy utržila farnost tolik, že by oprava – dle odhadu pana Vacka – stála jen 1/5 vybraného nájemného. Ostatně, k tomu je nájemné prioritně určené. Když sečtu náklady města a odečtu výnosy z pronájmu hrobových míst, vyjde roční ztráta asi 100 tis. Kč. To je v pořádku, péče o hřbitov něco stojí, u příbramského hřbitova jsou ta čísla 10x vyšší. Ale i farnost musí přijmout svůj díl zodpovědnosti za svůj majetek, nemůže chtít jen vybírat nájem, mít zisk a konec. Navíc, i v minulosti byla vždy cesta elegantního řešení – přes dotace města. Máme program na obnovu církevních památek, kde se prostředky ani nevyčerpaly. Proč si farnost nepožádala (pan Vacek mohl poradit)? Myslím, že by farnost měla změnit svůj přístup, neboť může dosáhnout jednoho: že se město zamyslí nad tím, zda má smysl mít i nadále BH hřbitov v nájmu, nebo tento vztah ukončit, přestat se handrkovat a ušetřit 32 tis. Kč ročně (město svoji zákonnou povinnost plní provozováním příbramského hřbitova). Myslím, že by z takového řešení farnost rozbolela hlava, protože správa pohřebiště není jednoduchá a levná věc. Hledejme společně cestu, nekopejme zákopy. Myslím pane faráři, že tah je na Vás.
Autor:tonda Vloženo: 2017-10-03 18:35:01 IP: 176.98.110.***
odhaduju to při dnešních cenách tak na na 200
Autor:tonda Vloženo: 2017-10-03 18:32:10 IP: 176.98.110.***
p.Vacku cirkev dostala v restitucích miliardy.Tak at Vatikán přídá.Za 70.000 neuděláte ani fasádu na RD.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-10-03 18:01:41 IP: 176.98.110.***
S 930: částka 70 tisíc korun na opravu hřbitovní zdi je kvalifikovaný odhad stavebního technika. Nikoliv můj osobní odhad.
Autor:Daniela Vloženo: 2017-10-03 17:24:49 IP: 88.101.2.***
Že se nestydíte tady lamentovat nad tím, kolik stojí péče o hřbitov, kde leží naši předkové. Podle pohřebnictví se pozná vyspělost civilizace. Město to má opravit bez řečí a nehandrkovat se tady o hrabání listí.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-03 17:18:32 IP: 176.62.232.***
Asi jste tatar.Kdyz se neco neudrzuje-a to i zed,ktera se nerozdrobi za rok,tak holt spadne.Vysypavani kosu je urcite dulezity,ale to ta zed taky.Asi tu kazdy bydli v byte a nevi,jak udrzovat zed.Když se rozbalí,tak teče do základu,fakt síla ty argumenty o)
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-10-03 14:17:30 IP: 109.72.12.***
Celkové náklady města za rok činí 88.719,- Kč (tj. výsyp košů, hrabání listí, 3x ročně sečení trávy, prořezávky stromů, spotřeba vody, náklady související s uzamykáním hřbitova) a výnosy z nájmů hrobových míst za rok činí 30.130,- Kč. Výnosy jsou předpokládané a jde o úhradu nájemného na 10 let.
Autor:S930 Vloženo: 2017-10-03 14:11:07 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: nikdy jste nevynikal v ekonomických oborech veřejného sektoru a svými 70 tisíci to potvrzujete.
Autor:S930 Vloženo: 2017-10-03 14:09:10 IP: 109.72.5.***
Jednoduché, výstižné. Ale.....jak jsem si všiml tak mám Město na pronájem uzavřenu smlouvu. A každá smlouva lze vypovědět. Ano za stanovených okolností. Proč ? Protože především naši služebníci Boha by měli pečovat o ostatky svých oveček. Jak se k takové variantě kdo staví ?
Autor:revolta Vloženo: 2017-10-03 13:46:39 IP: 176.62.232.***
Nedá mi to ale musím reagovat na Vacka, opět mlží a překrucuje , církev má opět nataženou ruku. Ten článek byl naprosto srozumitelný a pro koho ne, tak ten je ignorant a obyčejný nechápavec . Že Pepo.
Autor:Jana T. Vloženo: 2017-10-03 12:58:43 IP: 109.72.12.***
Ale nemám p. Vacku špatné informace. Ale už to bylo tady tolikrát opakováno. My to chápeme, kde vy jste selhal, akorát Vám to pořád není jasné, nebo nechce být jasne! Bojujete a obhajujete něco, co obhájit nejde. Ale je fajn, že můžete tak bleskově reagovat v pracovní době.
Autor:Jana T. Vloženo: 2017-10-03 12:52:10 IP: 109.72.12.***
P. IT, jak se udržuje kamenná zeď? Starosta to vysvětlil. Také vysvětlil, že to bezúplatně nemůžou udělat. Ten článek je dostatečně srozumitelný. P. Ciezskowský by měl přestat lamentovat a požádat zastupitelstvo o poskytnutí daru. Žijeme v právném státě, nebo ne? Proč si myslíte, že vedení města by mělo postupovat protiprávně?
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-10-03 12:45:44 IP: 193.35.102.***
Jana T.: nevšiml jsem si, že by Jaroslav Starka vlastnil příbramskou teplárnu. A ještě s přičiněním radnice, asi máte špatné informace.
Autor:IT Vloženo: 2017-10-03 12:42:54 IP: 176.62.232.***
Bezva koment..ono kdyz se neudrzuje,tak se musi casem investovat,jinak mi to spadne na hlavu....a tohle řídí město o))))
Autor:Jana T. Vloženo: 2017-10-03 12:40:10 IP: 109.72.12.***
Také se mi článek líbil a hodně mi vysvětlil. Ale nerozumím hysterické reakci p. Cieszkowského a p.Vacka. A mimochodem za p.Vacka se děly i jiné věci, než že se opravovaly zdi. Prodej teplárny p.Stárkovi za 1 Kč byla jen špička ledovce a už nikdy se nedozvíme, co všechno vařil p. Vacek pod pokličkou.
Autor:Jana M. Vloženo: 2017-10-03 11:21:26 IP: 176.62.232.***
Dobrý den, děkuji za článek který stručně, jasně a bez zbytečných emocí konstatuje, jak se věci mají.
Autor:P. Robert B. Cieszkowski Vloženo: 2017-10-03 10:50:43 IP: 90.181.52.***
Pane starosto, farnost nechce nic jiného, než to aby se město řídilo ustanoveními smlouvy. Prozatím se tak nestalo. Nebudu vést s Vámi mediální kampaň. Vyžadovat od někoho, aby plnil své závazky není projevem nepokory pane starosto!Buďte proto prosím laskav a neutočte na mou osobu. Děkuji! Ted celou záležitost řeší právníci a do okamžiku než budu mít jejích stanovisko k celé záležitosti se nebudu vyjadřovat.
Autor:zdenek karkan Vloženo: 2017-10-03 10:21:43 IP: 109.72.2.***
Ať to páter opraví z vlastních peněz. Myslím že na to má.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-10-03 10:19:39 IP: 193.35.102.***
Celý problém začal 50-tých letech kdy bylo březohorské římskokatolické farnosti státem zakázáno březohorský hřbitov provozovat. Následně byla farnosti sv. Vojtěcha z úřední moci uložena povinnost provoz převést na tehdejší Městský národní výbor v Příbrami. Podle pokynů Ministerstva místního hospodářství ČSR a Státního úřadu pro věci církevní ze dne 29. dubna 1956, v dohodě s ministerstvy financí a zdravotnictví, měly být uzavírány dohody o převzetí správy, vlastnické právo však zůstalo nezměněno. A doposud bylo v Příbrami zvykem, že město hřbitov zvelebovalo, opravovalo a modernizovalo. A také tj. investovalo nemalé finanční prostředky do cizího majetku výměnou za to, že město „může“ provozovat hřbitov a vlastník ji nebude činit problémy. v devadesátých letech byl podobný problém s rozpadlou částí několika desítek hřbitovní zdi směrem k bývalému ZÚNZ, která byla následně městem opravena. Podobně jsme za mého starostování opravili hřbitovní hrobku bývalého příbramského starosty Blažeje Mixy v nákladu 300 tisíc korun. Vycházeli jsme ze společenského "úzusu", že živí se mají starat o svoje mrtvé. Nyní však registruji, že společenské klima se v tomto směru významně mění. Město nechce investovat 70 tisíc korun do opravy zdi hřbitova, kde jsou pochováni oběti březohorské katastrofy 1892, odbojáři a oběti II. odboje a významní bánští odborníci, kteří v minulosti zajišťovali prosperitu našeho města. Z mého pohledu je to velmi smutné a určitě neuctivé k tradicím Příbrami a Březových Hor.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka