www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Blíží se 43. ročník Skoku přes kůži

2018-10-03 07:55:18 | SPŠ a VOŠ Příbram, Dr. Tomáš Hlaváč, Emil Kuchař ©

Ano, v listopadu tohoto roku to bude právě 52 let, kdy byla obnovena v Příbrami tradice slavného hornického ceremoniálu – Skoku přes kůži. Tradice skoku je stará přes dvě stě let a historicky patří vysokoškolskému hornickému stavu.

Foto

Blíží se 42. ročník Skoku přes kůži.
(Zdroj foto: SPŠ a VOŠ Příbram)

Podle historických pramenů lze doložit vznik ceremoniálu přijímání nováčků ke studiu hornictví v roce 1766 v německém Freibergu.

V souvislosti s činností Báňské akademie, později Vysoké školy báňské v Příbrami, lze dohledat Skok přes kůži v roce 1852. Vysokoškolské skoky pak byly organizovány až do roku 1945, kdy po válečné pauze byl i jakousi rozlučkou s Příbramí, neboť byla VŠB přesunuta do Ostravy.

Myšlenka a vzpomínky na toto společenské setkání však zůstaly v srdcích absolventů VŠB a díky nim se v rámci jejich sjezdu roku 1966 uskutečnil obnovený Skok přes kůži, při kterém byli poprvé do cechu hornického přijímáni studenti Průmyslové školy hornicko-geologické v Příbrami. Záštitu a organizační zázemí poskytlo sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, které pak několik desítek let spoluorganizovalo hornická setkání spojená se skokem. Samotný program skoku byl pojat s určitými odchylkami od původního vysokoškolského, ale nápaditostí a pestrostí byl oživením v ulicích Příbrami a byl určitým odrazovým můstkem pro ročníky další.

Podle pečlivě vedených kronik sympozia (ve správě Diama s.p.) lze vyčíst řadu konkrétních jmen hodnostářů, kteří byli u úplných začátků (Ing. Oldřich Janeček, Ing. Jindřich Hummel, Rudolf Horák, Ing. Alex Vaněk, Ing. Ivo Hofbauer, Rajmund Pavlík a řada dalších. Vzpomínky vlastních skokanů, zvaných fuksové, se vrací do atmosféry sedmdesátých let, doby jejich mládí i dob nácviku na akci, na kterou určitě nikdo z nich nezapomněl. Hledání nadlišáka, putování po historických uličkách i návštěvy významných hostinců spojených se zpěvem, to vše připomínalo dávný odlesk slávy příbramského hornictví i akademického prostředí. Pocit sounáležitosti, hrdost na svojí profesi, družnost a veselí, ale i závazek předchozím generacím, to vše spojovalo mladou nespoutanou generaci se svými staršími a budoucími kolegy a vytvářelo nenápadný, ale pevný most do světa dospělých.

Další ročníky skoku jsou pak v režii sympozia a pořadatelé v čele Ing. Jiřím Vandasem se snaží i v době společensky i politicky nelehké udržet skok v každoročním programu, několik ročníků je schováno pod hlavičku SSM i pod jiný název. Podle pamětníka (Ing. Jiří Vandas) nebylo jednoduché obhájit existenci tradice sahající kamsi do doby minulé a nepokrokové…

Pomyslnou štafetu organizátorů poté v roce 1981 přebírá Ing. Miroslav Šťastný se svým bratrem Jaroslavem a společně dolaďují choreografii, snaží se o přesnou aplikaci pivního zákona, ovšem v příbramských podmínkách. Parta nadšenců sdružená kolem nich každoročně neúnavně podstupuje hodiny příprav i učení skokanů z řad studentů příbramské průmyslovky, vymýšlí záludné prúbování, které je kořením i zdrojem veselí hornického večera, jenž vrcholí vlastním skokem přes kůži.

Téměř logicky se tato parta nadšenců transformuje do Cechu příbramských horníků a hutníků, který se spolu s příbramskou průmyslovkou stává hlavním organizátorem a garantem této nesmrtelné tradice.

Rádi tímto zveme širokou veřejnost 10.10. 2018 na letošní 43. ročník do příbramské sokolovny od 19.hodin.

Dr. Tomáš Hlaváč, ředitel SPŠ a VOŠ
Emil Kuchař, perkmistr Cechu PHH


SPŠ a VOŠ Příbram, Dr. Tomáš Hlaváč, Emil Kuchař ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka