www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Aktuálně z Nového rybníka: Revitalizace areálu přírodního koupaliště nabírá na tempu

2017-03-30 09:21:10 | Město Příbram, Pavlína Svobodová ©

Odbahnění, oprava hráze, vybudování nových přístupových cest do rybníka, nová pobytová mola a zejména celková oprava rozpadajícího se kamenného obložení nádrže. To jsou první ze zásadních úprav areálu přírodního koupaliště Nový rybník, které již od podzimu probíhají v rámci projektu „Zelená páteř města“. Několik desítek let zanedbávanou oblast „Nováku“ a jeho bezprostředního okolí město Příbram rekonstruuje ze svých vlastních zdrojů. Celkově by do revitalizace mělo být investováno 25 milionů korun.

Foto

Na fotografii je vidět zcela rozpadlý břeh a nebezpečné dutiny pod pochozím chodníčkem.
(Foto Město Příbram, Pavlína Svobodová ©)

Po vypuštění nádrže byl jako problém číslo jedna vyhodnocen celkový stav břehů. „Kamenné obložení nádrže bylo zcela rozpadlé, v tuto chvíli je již rozebráno a břehy budou znovu zpevněny,“ konstatuje starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že nakonec musel být rozebrán celý východní břeh včetně pochozího chodníčku, pod kterým byly po vypuštění nádrže objeveny nebezpečné dutiny. Po zpevnění břehu bude chodník nahrazen novými betonovými dílci.

V současné chvíli, kdy je rybník stále vypuštěn, také naplno probíhají práce kolem renovace a budoucího zpřístupnění ostrůvku uprostřed vody. Nedávno na něm byly prořezány vrby, ostrov se zpevňuje kameny a plocha byla celkově srovnána.

„K ostrůvku nově zbudujeme přístup v podobě dobrodružné stezky a pro děti navíc chystáme nové vodní hřiště včetně pláže s pozvolným přístupem do vody,“ vysvětluje dále starosta a pokračuje: „Vznikne tam plošinka s krásným bílým pískem a se slunečníky tak, aby se děti cítily skutečně jako u moře.“ Dvě malé skluzavky budou odstraněny, velká skluzavka bude zrekonstruována a opravena k ní bude i přípojka na vodu.

Co se týče nového zázemí pro rekreační pobyt návštěvníků, stavební práce začnou až na podzim. Ještě před tím však proběhne kompletní výměna inženýrských sítí. „Demolice stávajících budov je naplánována zhruba na srpen, následně bude postaven nový objekt s toaletami, sprchami, občerstvením, terasou a pódiem,“ doplňuje místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s vysvětlením, že tyto práce proběhnou až po letošní sezóně. V tomto roce totiž na Příbramáky a návštěvníky města čeká v areálu Nováku spousta kulturních a sportovních akcí. „Den sportu, Den bezpečné Příbrami a další akce a koncerty plánované na červen nesmí být rekonstrukcí ohroženy,“ zdůrazňuje Ženíšková.

Na obnově rekreačního areálu se podílejí i odsouzení z nedaleké věznice Bytíz, rovněž tak klienti Úřadu práce Příbram.

Areál Nového rybníka je i v době rekonstrukce veřejnosti přístupný. Prosíme však návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti a měli na paměti, že se pohybují po staveništi.

Zelená páteř města Příbram

Městem Příbram prochází tzv. Příbramský potok, který vytváří kaskádu rybníků a vodních nádrží. Celé území kolem tohoto potoka a vodních ploch tvoří „Zelenou páteř města“, která odděluje starou a historickou část města od nově vybudovaných sídlišť. V novodobých dějinách zažila Příbram největší rozmach v období 50. a 60. let, kdy sehrála klíčovou roli při plnění strategického plánu těžby uranových rud. Tehdejší režim proto grandiózním způsobem investoval do rozvoje právě tohoto území. Tehdy bylo postaveno divadlo, kulturní dům, hokejový stadion a hokejová hala (spolu s plaveckým stadionem), běžecký ovál, přírodní koupaliště, amfiteátr pro 5.000 lidí, atd. Útlum těžby uranu v 90. letech s sebou přinesl i přerušení péče o toto území. V posledních 20 letech se zde investovalo jen nekoncepčně a sporadicky a vše je v dezolátním stavu.

Po dvou velkých besedách s občany nechalo město Příbram zpracovat studii revitalizace tohoto 8 km dlouhého prostoru. Studie představuje plán obnovy, jehož plnění by mělo být rozloženo do několika volebních období. Nejatraktivnější část „Zelené páteře“ se nachází v oblasti kolem přírodního areálu Nový rybník, který je neobvykle situován v samotném středu města.


Více informací o provozu Sportovního zařízení města Příbram je možné získat na webových stránkách www.szm.pb.cz.

Pavlína Svobodová,
tisková mluvčí

Rekonstrukce ostrůvku.
(Foto Pavlína Svobodová ©)
Při rekonstrukci pomáhá těžká technika.
(Foto Pavlína Svobodová ©)
Pohled na vypuštěný Nový rybník z velké skluzavky.
(Foto Pavlína Svobodová ©)
Materiál na obnovu břehů a hráze.
(Foto Pavlína Svobodová ©)
Po vypuštění nádrže byl jako problém číslo jedna vyhodnocen celkový stav břehů. „Kamenné obložení nádrže bylo zcela rozpadlé, v tuto chvíli je již rozebráno a břehy budou znovu zpevněny.
(Foto Pavlína Svobodová ©)


Město Příbram, Pavlína Svobodová ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Nový Občan Příbrami Vloženo: 2017-04-01 11:37:33 IP: 109.72.12.***
Mě se to moc líbí.
Autor:Vlado Srnka Vloženo: 2017-03-30 10:25:10 IP: 109.72.12.***
Je škoda, že se stromy neupravují jinde ve městě podobně, jako na ostrůvku na Nováku.

REKLAMA

Šance pro Příbram

REKLAMA

ČSSD

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka