www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Výstava "Jan Čáka - grafika, knižní ilustrace"

2019-06-03 08:42:00 | Galerie Františka Drtikola, Hana Ročňáková ©

Výstava připravená k nedožitým devadesátinám Jana Čáky (1929-2018) je ohlédnutím za rozsáhlým výtvarným a literárním dílem umělce, který celý svůj pracovní život zasvětil s velkou láskou a oddaností krajině Podbrdska a městu Příbrami.

Foto

(Z upoutávky)

Vystaveny jsou ilustrace k vydaným knihám (Po Brdech se chodí pěšky, Cesta na severovýchod, Poutník Mácha, Brdské toulání, Toulání po Brdech, Střední Brdy - krajina neznámá, Kráčím starou Příbramí, Příbramský rok), zpracované málo známou vyškrabovací technikou, které doplňují originální kresby tuší publikovaných map. Ilustrace ke knihám Obrázky z Podbrdska a Podbrdskem od městečka k městu jsou pastely.

Volná grafická tvorba Jana Čáky je zastoupena dřevoryty, linoryty a rytinami.

Unikátní vhled do autorovy tvorby poskytnou rukopisy, původní makety knih a autorem zpracovaná předtisková příprava.

K cyklu Příbramské lidové písně, popěvky a říkanky, jehož distribuce byla ihned po vydání na počátku sedmdesátých let zakázána, vystavuje galerie původní tiskařské štočky.

Další část výstavy je věnována Čákově tvorbě heraldické a medailérské. Zahrnuje návrhy znaků českých měst a ukázky z rozsáhlého cyklu Civitates montanarum in re publica Bohemoslovenica a připomíná tak dlouholetou spolupráci s komitétem Hornická Příbram ve vědě a technice i příbramskou pobočkou České numismatické společnosti.

Neopominutelnou tematickou součástí výstavy jsou práce pro skauting, jehož ideálům zůstal Jan Čáka věrný celý svůj život, i v dobách normalizace, kdy byl za ně perzekvován.

Retrospektivní výstava vzdává hold jedné z nejvýznamnějších osobností regionu, skromnému člověku, který po celý život odmítal veřejné pocty, které mu po zásluze patřily.

Galerie Františka Drtikola Příbram
Výstava JAN ČÁKA - grafika, knižní ilustrace
Vernisáž ve čtvrtek 6. června 2019 v 17 hodin,
výstava potrvá do 14. července 2019, otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.


Galerie Františka Drtikola, Hana Ročňáková ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka