www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jiřina Humlová: Povolební jednání v Příbrami

2018-11-06 10:12:00 | Mgr. Jiřina Humlová ©

Nemívám ve zvyku se zapojovat do různých mediálních diskusí. Ale to, co se v Příbrami odehrávalo po zveřejnění stanoviska vítěze komunálních voleb v Příbrami hnutí ANO o jejich představě vytvoření rady jako pracovního orgánu na základě širokého zastoupení subjektů zvolených do zastupitelstva, zejména na stránkách Příbramsko.eu, mě nutí, abych alespoň na některé příspěvky z této diskuse reagovala.

Foto

Mgr. Jiřina Humlová, příbramská zastupitelka za KSČM.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Úmyslně jsem svoji reakci odložila až po schválení vedení města, protože jsem nechtěla diskusi nadále vyhrocovat.

A jako právník začnu zcela netradičně, a sice citacemi ze zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení (dále jen zákon o obcích). V § 69 odst. 2 se uvádí slib zastupitele: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ A v odst. 4 téhož paragrafu se pak uvádí: „Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.“ Mě z toho vyplývá, že návrh hnutí ANO byl zcela v souladu s těmito zákonnými ustanoveními. A věřte tomu, že v celém zákonu o obcích nenajdete žádnou zmínku o vytváření jakýchkoliv koalic. Vytváření koalic je politická realita, která však funguje zcela mimo zákon o obcích, pouze na základě principu občanského práva, že co není zakázáno, je dovoleno. To však neznamená, že v některých případech by dokonce koaliční dohoda, pokud by zavazovala zastupitele, jak musí hlasovat, nebyla v rozporu s výše citovaným § 69 odst. 4 zákona o obcích.

Myslím si, že část diskuse vyvolal podle mého názoru trochu nešťastný termín, který použil Ing. Vařeka, „nepolitická politika“. Obsahovému vyjádření návrhu ANO by spíše svědčil termín „nestranická politika“, tedy politika, která se řídí místními podmínkami, a ne stranickými závazky.

Musím říci, že jsem až do příspěvku p. „IT“ netušila, že v Příbrami budeme řešit takové otázky, jako je členství ČR v NATO, zdanění církevních náhrad nebo zahraniční politika. A neustálé se vracení do historie, jak ho předvedli přispěvatelé Ondřej Vaníček, Josef Vacek nebo Martin Šálek, komentovat nebudu. Jen bych jim ráda položila otázku. Můžete odpovědět, kolik ulic bude díky vracení se do historie opraveno, kolik bude postaveno bytů nebo kolik dětí bude posláno na školu v přírodě nebo na lyžařský výcvik? Myslím, že odpověď zní: nula. Nechme už konečně historii historikům, tedy těm opravdovým, kteří ji zkoumají v kontextu všech okolností, a ne pseudohistoriků, kteří si vyberou vždycky jen to, co se jim hodí, a ostatní skutečnosti jednoduše ignorují, a v rámci komunální politiky řešme otázky spojené s každodenním životem ve městě. A protože mám Příbram ráda a nikdy jsem jinde nežila, chci se na zlepšování života ve městě podílet. Mimochodem, je to moje ústavní právo. A útok na Mgr. Potůčkovou, jakou má kvalifikaci, považuji za opravdu ubohý, protože jako celoživotní učitelka se určitě kvalifikací ve školských otázkách vyrovná Mgr. Švendovi, a navíc pro funkci zastupitele žádná kvalifikace předepsána není.

KSČM je neustále tzv. „demokratickými“ stranami poučována o tom, co je a co není demokratické. Pokud však prý ODS a TOP 09 nesmějí s KSČM spolupracovat, protože by jinak jejich místní organizace byla zrušena podle stanov (a v neděli 4.11.2018 to potvrdil předseda ODS Fiala v pořadu Otázky Václava Moravce, a ještě to chválil jako vrchol demokracie), vychází mi z toho, že vlastně nejsou tyto jejich organizace svéprávné. A děsí mě představa, že by jim mohl někdo z ústředí mluvit do toho, jak mají v Příbrami hlasovat při řešení konkrétního problému. Doufejme, že pragocentrismus těchto stran končí při hlasování o radě. Co si mám myslet o postavení Pirátské strany, mi už vůbec není jasné. Mají skutečně zákaz spolupracovat nejen s KSČM, ale i s ANO? A jak to jde dohromady s chlubením se jejich předsedy Bartoše, že u nich vše vychází zespoda. Závěry, ať si udělá každý sám.

Na závěr jsem si ponechala své stanovisko k TOP 09. Ještě dnes vidíme na jejich bilbordech heslo slušně a poctivě. Nevím, jaké mají představy o slušnosti a poctivosti, ale já rozhodně za slušné a poctivé nepovažuji politické vydírání, ke kterému přistoupili ve snaze si vynutit pokračování předchozí koalice s funkcí místostarosty. A rozhodně není slušné, když mě Mgr. Švenda telefonicky vyzval k jednání a pak neměl ani tolik slušnosti a troufnu si říct i odvahy, aby mi alespoň poslal SMS, že žádné jednání nebude. Obracel se on na mě, ne já na něho. A pokud jde o zásluhy Mg. Švendy v minulém volebním období, vyzývám tímto Mgr. Švendu, aby odpověděl na dotaz, který mu asi před půl rokem položil zastupitel Petr Větrovský, co pro město udělal, a na který odpověděl, že se bude zpovídat svým voličům. Nejsem jeho volič, a přesto bych se i já ráda dověděla, co pro město udělal. A nemám tím na mysli plnění pracovních povinností uvolněného místostarosty při projednávání projektů, předložených někým jiným. Pro neznalé věci upozorňuji, že mluvím o projektu Dvořákovo Příbramsko, se kterým přišla Mgr. Albína Houšková, tehdejší programová ředitelka Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, a Mgr. Švenda pak v rámci plnění funkce místostarosty projednával jeho realizaci, mimo jiné i se mnou a s Mgr. Králem, protože znal náš vztah k vážné hudbě, a i díky tomu byl projekt Dvořákova Příbramska v zastupitelstvu schválen bez sebemenších problémů.

Konečně mi dovolte repliku k činnosti KSČM v Příbrami. Již více než 20 let zajišťujeme pro občany města, a nejen pro ně, bezplatnou právní poradnu, která je dosti hojně využívána. Co pro občany města bezplatně zajišťujete vy spravedliví, kteří nás neustále kádrujete? Zdůrazňuji bezplatně. Na Vaši odpověď si ráda počkám.

Mgr. Jiřina Humlová,
zastupitelka města Příbram


Mgr. Jiřina Humlová ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:duchodce Vloženo: 2018-11-08 23:13:42 IP: 176.98.110.***
Pane Vacek, zkreslujete hodnocení polistopadového vývoje v Příbrami. Hájíte pana Lamra, který se protlačil do nově vzniklého obraného zpravodajství, protože se podílel na likvidaci STB v Příbrami a lecos se dozvěděl.Pak chtěl přijmout k FBIS, později k BIS a byl soustavně odmítán. Víte proč tak kvalitního člověka tyto složky nepřijmuly? Zapoměl jste, že pak pracoval u Stehlíka v poldovce jako bezpečnostní poradce a pak když se nemohl nikde umístnit se stal dřevorubcem. ˇAť je to jak chce, byla STB prohlášena za zločineckou organizaci a pan Lamr u ní pracoval. Pokud se týče pana Vráblíka, měl hlavní slovo v prověrkové komisi příslušníků SNB. Na jeho doporučení byli ponecháni někteří příslušníci SNB v další službě a na funcích jako pan Stupka, který mu nechával služební auto při cestách do Prahy, Bývalé příslušníky STB jako p.Lamra,Pečeného a dalších, bývalé členy výboru KSČ při SNB. Doporučoval ty, kteří mu pak byli zavázáni. Nedělejte ze sebe hrdinu, mohli by vyjít další věci v porevoluční hektické době. K STB ještě malou poznámku. Každý příslušník STB musel mít nejméně 3 agenty a každý rok musel jednoho obměnit nebo získat navíc. Jednoduchými počty zjistíte kolik agentů STB bylo v Příbrami za 10 let. Ještě k tomu každoročně získanému agentu, musili být nejméně 2 kandidáti. Kdož jsi bez viny, hoď kamenem.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-11-08 22:01:19 IP: 176.98.110.***
S 931: v typech spolupracovníků státní bezpečnosti máte mírně řečeno chaos. Typ nevázaných spolupracovníků o kterých se zmiňujete, mohl být někdy spojován s agenty kriminální policie pohybujících se v zločineckém prostředí tzv. “galérky”. Ale i zde byla snaha mít spolupracovníky pevně vázané podpisem smlouvy o spolupráci. Státní bezpečnost byla však jako kontrarozvědka specifická tím, že využívala obrovské množství civilních osob zásadně vázaných jako spolupracovníci. Podle směrnice z roku 1978 se rozlišovaly dva typy spolupráce - tajní spolupracovníci a důvěrníci. Tajní spolupracovníci udržovali s pracovníky kontrarozvědky konspirativní styk, plnili uložené úkoly a předávali zjištěné informace. Státní bezpečnost rozlišovala tři kategorie spolupracovníků: rezidenty, agenty a majitele propůjčeného bytu. V osmdesátých letech disponovala StB na Příbramsku sítí několika desítek spolupracovníků- agentů, kteří se pohybovali v prostředí všech profesních, sociálních, politických a zájmových skupin. Vedle této skupiny hierarchicky vyšších spolupracovníků doplňovalo kontrarozvědnou síť několik desítek tzv. důvěrníků. Většinou se jednalo o spolupracovníky oddané režimu, kteří plnili dílčí úkoly a monitorovali nálady obyvatelstva v dobré víře, že pomáhají republice, spravedlnosti a dobru. Příbramskou Státní bezpečnost vedl v osmdesátých zkušený operativec, absolvent zpravodajské školy KGB v Moskvě mjr. Josef Skuhrovec. Jeho zástupcem byl další zkušený zpravodajský důstojník mjr. Jaroslav Hejnal. Disponovali skupinou asi patnácti operativců, kteří velmi profesionálně monitorovali veškerou opoziční činnost na Příbramsku. A svoji přisaze o věrnosti bývalému režimu zůstali věrní až do konce. V době kdy se aparát Okresního výboru KSČ v Příbrami doslova “rozsypal” pod tlakem listopadových událostí, pracovali důstojníci příbramské StB autonomně a zpravodajsky profesionálně. Ještě někdy kolem 8.12. 1989 dokázali v kotelně OS SNB v Pŕíbrami a ve vojenském prostoru Brdy spálit většinu “živých” operativních svazků a svazků elitních příbramských spolupracovníků a důvěrníků StB. A náčelník StB mjr. Josef Skuhrovec nás se svým operativcem por. Pečeným navštívil v centrále OF na Pražské ulici a dal nám najevo, že je o probíhajících událostech informován podstatně lépe než celé Kordinační centrum OF v Příbrami. Z pohledu této životní a obćanské zkušenosti jsou proto pro mne velmi urážlivé výroky nicků dědka a důchodce, který je v popisu a hodnocení historických událostí před a po listopadu 19 89 v Příbrami absolutní “ mimoň”.
Autor:tonda Vloženo: 2018-11-08 19:41:38 IP: 176.98.110.***
p.Vacku duchodce má pravdu. nevite nic a všechno.Co se týče jisté osoby.Vrablíka nou koment před rokem 1989 chodil a víte kam? a po nem taky.?pan Lamr…..proč se jej zastáváte? nechapu osobně jsem ho znal....příslušníci STB dále po roku 1989 sloužili uplně v pohodě ale on už ne. Proč asi?Vy to vite do podrobna. ale oblbujete tu lidi.Vy nic jiného neumite.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-11-08 19:10:21 IP: 176.98.110.***
Důchodce: dlouho jsem přemýšlel zda mám anonymovi, který nemůže ručit za svůj názor svými životními postoji a profesním a osobním životem, protože se bojí podepsat, odpovídat. Nicméně alespoň k Jaroslavu Lamrovi řeknu pár slov. Je pravda, že kpt. Jaroslav Lamr začínal jako příslušník II. správy státní bezpečnosti, na úseku kontrarozvědné ochrany před nepřátelskými rozvědnými službami. Nicméně v roce 1981 z této složky dobrovolně odešel a do roku 1990 působil jako špičkový a úspěšný kriminalista v rámci kriminální služby při Okresní správě Sboru národní bezpečnosti (policie). Byl proto také bez problému v dubnu 1990 prověřen prověrkovou komisí ministerstva vnitra pro okres Příbram pro další službu v policii. V září 1990 proto nastoupil jako kmenový příslušník první polistopadové kontrarozvědky, která se nazývala Úřad na ochranu ústavy a demokracie. V rámci své služby získal velký přehled o lidech jak z příbramské politické opozice, tak agentech a důvěrnících, kteří byli proti těmto lidem nasazováni. A tím se stal nebezpečným zvláště pro významnou skupinu bývalých místních komunistických elit, která využila “sametových” podmínek převratu a bez problémů se v novém režimu zvláště v pozicích podnikatelů, obchodníků, advokátů a úředníků etablovala. Tito lidé se velmi báli, že by na pozici důstojníka demokratické tajné služby byl člověk, který zná jejich “sametově” čistou minulost v období totality. A proto Jaroslava Lamra sofistikovaně zlikvidovali. Na základě “falešných” udání nebyl v rámci reformy tajné služby prostě přijat do další polistopadové kontrarozvědky, která se tehdy nazývala Federální bezpečnostní informační služba. Poté až do svého odchodu do důchodu pracoval jako dřevorubec. Svůj životní úděl bral vždy s pokorou a zároveň s velkou schopností nebát se říci svůj názor. Tento člově mne v letech 1997- 98 pomohl rozklíčovat aktivistické hnutí tzv. Příbramského sdružení nájemníků, v jehož pozadí stáli lidé splatí s předlistopadovou komunistickou nomenklaturou (nechvalně známý prokurátor Palán, komunistický diplomat Pöthe, agent StB Janota, recepční hotelu Binar, právník ČSUP JUDr. Košťálek a další). Proto mne velmi uráží Vaše lživé tvrzení, že Jaroslav Lamr u soudu s Binarem argumentoval padělanými důkazy. V okamžiku kdyby takovou věc udělal, okamžitě byl by obviněn z křivého svědectví a souzen. U soudu naopak mluvil pravdu, která byla i po deseti letech od převratu 1989 mnoha vlivným lidem v Příbrami nepříjemná. Svým tvrzením naopak naplňujete znaky trestného činu pomluvy. Podobně jako v případě bývalého důstojníka pohraniční stráže a později veřejné bezpečnosti, a také statečného “osmašedesátníka” Miroslava Vráblíka, který nebyl v případu fotbalových úplatků tehdejšího Sportovního klubu Uranových dolů ani obviněn a ani obžalován. Ten se však vzhledem k svojí smrti v minulém roce nemůže Vašim pomluvám ani bránit. Podobně prolhané jsou i Vaše informace o mojí osobě ve vztahu k mému působení v příbramském undergroundu a politické opozici osmdesátých let. V tomto případě však nemám potřebu “zbabělému” anonymovi cokoliv vysvětlovat.
Autor:duchodce Vloženo: 2018-11-08 13:30:22 IP: 176.98.110.***
Já bych měl k Vám pane Vacku jen malou připomínku k Vašemu “augustinovský” přístup v duchu miluji hříšníka a nenávidím hřích. Při soudu s Binarem jste si vzal jako hodnověrného svědka Jaroslava Lamra, bývalého člena STB, který po revoluci likvidoval STB V Příbrmi a u soudu argumentoval s padělanými důkazy. Pan Vráblík byl trestně stíhán v souvislosti s úplatky na bývalém Baníku Příbram. Myslím, že to nemá nic společného s osmašedesátníkem. Tak by se dalo pokračovat ve Vašem nynějším náhledu na minulost.
Autor:dědek Vloženo: 2018-11-08 13:02:09 IP: 176.98.110.***
Pane Vacku, je pravda, že na Vás vedla STB 2 svazky. Vaše antikomunistická opozice spočívala v tom, že jste chodil na besedy se samizdatovými spisovateli Karlem Peckou a Ivanem Klímou. Vaší antokomunistickou činnost jste si vyseděl na besedách , tak jako všichni, kteří se těchto besed zůčasťňovali. Ve svazcích STB jiná Vaše protikomunistická činnost není. Ivan Klíma Vás ani nezná. Nedělejte ze sebe hrdinu, všechno není zapomenuto.
Autor:S930 Vloženo: 2018-11-08 12:22:32 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek vs. Martina H: pane Vacku nechte na hlavě....věděl jste, že STB (a nejenom v Příbrami) měla své informátory - přisluhovače nebo vlezdop.... či jak jim říkat - kteří nebyli registrováni, ale tu jim bylo odpuštěno, tu jim bylo pomoženo..atd. STB s nimi žila v symbióze, vzájemně se potřebovali. Proto je ještě v současné době velké množství osob (i této stránky) "poskvrněných" totalitním režimem jaký byl do 89 v ČR. I přesto, že si to někdo může pamatovat není o tom v současné době žádný záznam, který by to prokazoval. Proto celkem slušné množství takto "poskvrněných" osob se může celkem účinně u soudu bránit i přesto, že nejsou v právu (tedy fakticky již jen v tom morálním). A mnoho z nich, vědomo si aktuální nedotknutelnosti toho v době současné využívá. Také bych se obával nenazývat představitele tehdejších silových složek vlivnými komunisty. Oni vlivní byli! Zároveň se tedy obávám, že si protiřečíte když píšete, že do OF (které tak dobře znáte) nevstoupil ani jediný vlivný komunista když druhým dechem dodáváte, že tito tvořili minoritu. Nemám dojem, že by tehdejší povolání typu právní, učitel či lékař se obešlo ve většinovém případě bez členství v KSČ.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-11-07 21:05:57 IP: 176.98.110.***
Martina H. : “ řekl Josef Vacek , který byl také operativně sledován v akcích příbramské státní bezpečnosti pod názvy Bratr 1 a Bratr 2, zaměřených proti příbramské antikomunistické opozici, tehdy soustředěné v Československé straně lidové. Co tam máte dalšího?
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-11-07 21:03:42 IP: 176.98.110.***
Martina H. : “ řekl Josef Vacek , který byl také operativně sledován v akcích příbramské státní bezpečnosti pod názvy Bratr 1 a Bratr 2, zaměřených proti příbramské antikomunistické opozici, tehdy soustředěné v Československé straně lidové. Co tam máte dalšího?
Autor:Martina H. Vloženo: 2018-11-06 22:56:49 IP: 109.72.12.***
...Řekl Josef Vacek, člen KDU která byla součástí Národní fronty...Smutné.
Autor:Pavel Adamec Vloženo: 2018-11-06 20:59:53 IP: 176.98.110.***
Pane Dědku, pravdu máte, kdybych takto vystoupil za komunistického režimu, byl bych vězněn. Nejsem hrdina a i tak jsem to se svým tzv. kádrovým profilem neměl jednoduché, do KSČ jsem ale nikdy nevstoupil. Přesto dokážu pochopit pohnutky lidí, kteří takto tenkrát učinili s důvodů kariérních, existenčních či kvůli dětem. Neodvažuji se jako Vy tak lehce od boku soudit. Co ovšem nepochopím, nebo přesněji chápu jako amorální, je souhlasit a podporovat násilnou a zlou ideologii i když mi za to, že ji podporovat nebudu, nic nehrozí. To už je opravdové ztotožnění s jejími myšlenkami anebo způsob, jak se dostat ke korýtku. Toť vše a přeji hezký den
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-11-06 20:50:51 IP: 176.98.110.***
Michal: pokud jde o příbramské Občanské fórum, tak jeho historii znám opravdu velmi dobře. A mohu odpovědně říct, že do řad OF nepřišel ani jediný dobově vlivný komunista nebo bývalý důstojník StB. K Občanskému fóru v Příbrami se však hlásili bývalí komunisté, postižení “osmašedesátníci” jako MUDr. Emil Fuchs, Miroslav Vráblík, Ing. Adolf Filipi. A potom představitelé silových složek jako policie, státní zastupitelství a soudů, kteří přešli na stranu nové moci (např. pplk. JUDr. Václav Stupka, JUDr. František Vondruška, JUDr. Vlasta Cízlová). Tito jmenovaní však tvořili v OF minoritu, většinový základ tvořili mladí bezpartijní technici, právníci, lékaři, učitelé a také dělníci. A z tvrdého jádra první generace OF, s vyjímkou Ing. Josefa Šmejkala nevzešel ani jeden privatizátor velkých příbramských podniků. Této příležitosti se naopak chopili komunističtí “pragmatici” ve vedení zdejších státních podniků, kteří patřili ve velké většině mezi komunisty. S “nesnesitelnou lehkostí” zahodil stranické legitimace a vrhli se do víru podnikání a privatizace divokých devadesátek (např. Ing.Václav Kříž, Alois Dvořáček, Ing. František Husák, Ing. Jaroslav Kotalík) a postupem doby se etablovali jako významní příbramští podnikatelé. Mgr. Jiřina Humlová je však jiný případ, komunistické straně zůstala věrná i pro komunisty v těžkých převratových časech roků 1989 a 1990. Osobně mám k její osobě “augustinovský” přístup v duchu miluji hříšníka a nenávidím hřích. Respektuji její profesní odbornost, stejně jako hluboký zájem o příbramskou kulturu a historii. Nicméně zároveň pro mne reprezentuje stranu, která má za sebou řadu excesů a přehmatů proti vlastnímu národu a jeho občanům. Od justičních „nezákonností“ v padesátých letech, přes likvidaci „drobných a středních živnostníků“, „násilné kolektivizaci“, která zlikvidovala selský stav. Stejně jako pokus o ovládnutí a likvidaci římskokatolické církve. Tato ideologie byla systematicky uplatňována vletech 1948- 89 také v našem městě proti mnoha příbramským rodinám a jednotlivým občanům. Z mého pohledu mají proto komunisté vůči městu svůj morální dluh a neměli by se z tohoto důvodu podílet na vládě města. Pokus Jindřicha Vařeky zlomit toto stigma přizváním komunistů do rady města byl z tohoto pohledu velkým politickým omylem.
Autor:Pánek Vloženo: 2018-11-06 18:23:51 IP: 90.176.86.***
Paní magistro, proč tedy jste členkou KSČM?
Autor:Michal Vloženo: 2018-11-06 18:12:00 IP: 109.72.12.***
A proto většina těch vlivných komunistů a stáťáků přešla do OF a dohodli se s Vencou na zvolení, pak do ODS nebo do Topky a teď do ANO, vesele provedli privatizaci, aby ve státě zbylo ho..o, a pak si můžeme roztrhat občanky a ukazovat na sebe prstem a nebo taky můžeme něco dělat, aby jsme to tu zlepšili :-). Uff.
Autor:IT Vloženo: 2018-11-06 17:16:29 IP: 176.62.232.***
Vazeny dedku,na zastánce komancu budu reagovat vždy!Tak aby bylo jasno,kdyby se rusakum nezačal hroutit režim,byli by tu komancove do dnes a žádná sametová revoluce by neměla šanci.Pokud považujete za ty,kteří byli před r.68 ve straně a pak jim to po bratrské pomocí doslo,ze s těmito fakt ne,a odsoudili své rodiny na dalších 21let k podřadné práci a sve děti bez možnost studovat,na roveň těch,kteří tuto bandu podporují dodnes,tak jste se měl asi za jejich vlády prima.Ta sametova revoluce byla proti vlade komunistu,pokud si to uz nepamatujete.
Autor:dědek Vloženo: 2018-11-06 16:33:23 IP: 176.98.110.***
V diskuzi vidím největší komunistobijce. Nejsem členem KSČM ale přísloví "Poturčenec horší Turka" má své opodstatnění. Mám návrh, aby KSČM zveřejnila seznamy členů KSČ před rokem 1968 a před revolucí. Pak by mohly UD zveřejnit členy BSP a jejich angažovanost. Tím by se zjistilo, že více jak polovina oyvatel se aktivně podílela na tehdejším zřízení a většina se angažovala z prospěchu. Nyní je to obdobné. Doporučuji těm kteří halasně vystupují proti komunistům, aby se ohlédli do doby jak "trpěli" a jak se chovali. Pokud by byli tak čestní a vystoupili v té době tak jak dnes, mohlo k velké sametové dojét už dávno. Kdož jsi bez viny, hoď kamenem.
Autor:Pavel Adamec Vloženo: 2018-11-06 16:11:36 IP: 176.98.110.***
Strávil jsem 30 let života v komunistické realitě a něco o této ideologii i praxi vím. Možná jste paní Humlová pilná, inteligentní, schopná a vzdělaná, ale pokud se někdo dobrovolně hlásí k zločinné ideologii a stranictvím ji přijímá, jeví se mi přirozeně jako osoba velmi podezřelá a morálně nepřijatelná. S takovou bych si nepřál spolupracovat stejně jako pravděpodobně i Vy (věřím) s osobou vyznávající se a hlásící k ideologii nacistické. Nevím, že by se KSČM od své minulosti distancovala, svých zločinů litovala a řádně se omluvila, naopak. Takovou ideologii odmítám stejně tak jako si nepřeji její představitele ve veřejném prostoru. Nikdy bych neměl potřebu se k Vám jako k člověku vyjadřovat nebýt Vašeho článku. Míru zdar anebo snad lépe - Hezký den.
Autor:Jan Cikler Vloženo: 2018-11-06 15:16:50 IP: 94.124.145.***
TOP 09 stojí oproti KSČM nejvýrazněji na opačné straně. Alespoň se to dá vyčíst z toho, že topce a Vaškovi Švendovi byl věnován nejdelší odstavec v tomto článku. A to rozhodně potěší. Jen jsem nepochopil, jak konkrétně mělo vypadat ono politické vydírání ve snaze si vynutit pokračování předchozí koalice s funkcí místostarosty? Tuto nabídku topka nedostala, proto odmítla nakonec i účast v radě. Když odmítnete pro vás nevýhodnou nabídku, tak nejde o vydírání. Nebo musíte nevýhodnou nabídku přijmout za každou cenu?
Autor:Profous Vloženo: 2018-11-06 14:50:28 IP: 194.228.59.***
Paní Humlová, klepla jste hřebíček na hlavičku. Je vidět, že i tazvaně zatracovaná strana může být v rámci komunální politiky přínosem nejen pro své voliče, ale i rozumné občany města, kteří se neskrývají za pravicový populismus vrcholných tzv. demokratických politiků. Dávám palec nahoru a přeji vám do čtyřletého funkčního období mnoho štěstí a nedejte nic na invektivity vámi zmiňovaných rádoby komunálních proklamátorů, kteří již zmizeli v propadlišti dějin a musím použít příměr (možná pro vaši stranu ne zcela vhodný) snaží se ziditelnit a řídit politiku jako VIL z kupky sena ve Finsku.
Autor:Sebastian Kolomný Vloženo: 2018-11-06 12:04:10 IP: 109.72.6.***
Možná by bylo nasnadě zeptat se paní Humlové, proč kandiduje za Komunistickou stranu a čím je jí blízká tato strana?
Autor:IT Vloženo: 2018-11-06 11:54:23 IP: 176.62.232.***
Vážená paní Humlova,dovoluji si okomentoval vás demagogicky článek.Jste členem Komunistické strany?Jste!Chce ks vystoupit z Nato?Chce!Je ks příznivcem Ruska a je to její ideologický partner?Je!Chce ks zdanit církevní náhrady?Chce!A co to má společného správou městského majetku?No to,ze ho spravují lidé,kteří zastávají tyto názory a je jim daná možnost tyto názory legitimizovat.A pokud se podívujte tomu,ze některé strany koriguje svoje kroky s vedením svých stran,tak na co by pak v těch stranách byli?Člověka formuje vzdělání a životní zkušenost.Moje životní zkušenost z Komunistickou stranou je taková,ze se pokoušeli zlikvidovat moji rodinu.
Autor:Martina H. Vloženo: 2018-11-06 11:34:36 IP: 109.72.12.***
Cronos: Na komunální úrovni bych byla nejraději, kdyby k sobě měli co nejblíž všichni zastupitelé bez ohledu na stranickou příslušnost.
Autor:Cronos Vloženo: 2018-11-06 10:51:45 IP: 82.99.137.***
Děkujeme paní Humlové za jasné vyjádření, kterým jen potvrdila, že ANO a KSČM mají k sobě blíž než se zdá, a to nejen na celostátní úrovni.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka