www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Starosta-politik versus starosta-manažer

2018-10-22 13:43:25 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Povolební situace v Příbrami se vyjasňuje. K dispozici již máme stanoviska nejsilnějších hráčů, nejprve leadera TOP 09 a nyní již i ANO. Jak se k těmto poměrně protikladným stanoviskům postavit? O to se pokusím v následujícím komentáři...

Foto

Město Příbram.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

V komunální politice, obecně řečeno, můžeme pozorovat dvě protikladná řešení - manažerský versus politický styl.

Starosta-manažer hledá napříč politickým spektrem odborně připravené, pracovité a schopné zastupitele, kteří budou pracovat ve prospěch města v pozicích, které mohou chod města výrazně ovlivnit. Práce pro město by tak měla být, ovšem dle úrovně a postojů zvolených zastupitelů, co nejodbornější a také co nejefektivnější.

Starosta-politik vychází z výsledků voleb a pozice rozděluje podle povolební matematiky tak, aby získal pohodlnou většinu. Respektuje vůli voličů, vycházející z výsledků voleb. Tudíž jedná především s nejsilnějšími stranami, jejichž leaderům zpravidla dá k dispozici takovou pozici, která odpovídá velikosti jejich voličské základny.

Starosta-manažer, neberoucí či málo beroucí v potaz zorný úhel politika, riskuje, že jeho kroky část zastupitelstva a tudíž i voličské základny odsoudí, nepřijme, nepochopí a nebude akceptovat. Svým nepolitickým postupem si může starosta-manažer vyprodukovat řadu odpůrců či dokonce nepřátel. A také to tak v praxi bývá.

Starosta-politik? Tomu takový problém zpravidla nehrozí, postupuje zavedeným způsobem podle povolebního klíče. Ale na druhou stranu také riskuje. A to nemálo. V situaci, kdy je podle klíče nucen do významné pozice dosadit někoho neschopného či nehodného. V takovém případě za ním občané mnoho dobré práce neuvidí.

Tolik obecné zamyšlení. A teď zpět do příbramské politiky.

„Doposud jsem politiku nedělal a nebudu s tím už začínat,“ uvedl ve svém posledním vyjádření starosta Jindřich Vařeka. „Já si vybírám, s kým budu uzamčen od rána do večera na radnici příští čtyři roky. Zkuste se na to podívat i takto a suďte tehdy, až nadejde ten správný čas,“ dodává.

Snad se mnou tedy bude čtenář souhlasit, když napíšu, že příbramský starosta Jindřich Vařeka je mnohem více starostou-manažerem než starostou-politikem. A to odpovídá i mým osobním zkušenostem z uplynulého volebního období.

Co k tomu říci? Každý starosta, není-li jen jakýmsi samosprávným úředníkem, by měl mít promyšlenou a zdůvodněnou vizi města. A jeho úkolem je za tuto vizi bojovat a snažit se pro ni získat co největší podporu. Starosta Jindřich Vařeka podporu občanů města k dispozici má, a to velmi nadstandardní. Je tedy legitimní, když se svoji vizi snaží realizovat podle svého uvážení. A v tom bychom jej měli respektovat.

Blíží se ustavující zasedání příbramského městského zastupitelstva, jehož konání se předpokládá, nebudou-li ještě řešeny nějaké volební námitky (v tom případě by se musel termín posunout), na 5. listopadu 2018. Na tomto zasedání se bude volit nové vedení. Povolební politický zápas, ať už vnímán jakkoli, zde okamžikem zvolení posledního člena vedení města zkrátka končí. Tímto okamžikem začíná běžná práce zvolené samosprávy. Co jiného než výsledky práce nového vedení v následujícím období - to je to oč tu běží. A na ně si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Bez časového odstupu nadhled míti nelze.

Je korektní, abychom Petr nebo Pavel popřáli novému vedení, ať už tak či onak koncipovanému a zvolenému, mnoho zdaru v jeho práci pro město Příbram, jehož dobro je či by být mělo společné nám všem.


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-26 08:52:49 IP: 109.72.5.***
Opravdu plodná diskuse k tématu článku.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2018-10-26 08:23:38 IP: 194.213.41.***
Jan Vydra: Jedná se o původní návrh trasy, kdy JVO kolmo překřížil I/66 a dále pokračoval komplikovaným poddolovaným územím k šachtě nad Sázkami. Právě kvůli komplikacím s poddolovaným územím a obavám z finanční náročnosti bylo od této trasy (právě i v tomto úseku byly ještě navrženy další dvě varianty) upuštěno a byla zvolena nejlevnější varianta na Brod. Opět potvrzení, kdy ekonomové převálcovali odborné specialisty a ti se museli svým návrhem "vklínit" do představ ekonomického establishmentu.
Autor:Jan Vydra Vloženo: 2018-10-26 07:49:16 IP: 88.103.216.***
Pro Martina: Deus v případě paní Nagyové Nečasové jsem zcela záměrně vypustil, ona není Daus, ale chod dění skutečně zvrátila. Kdo by to byl čekal od paní kantýnské?
Autor:Jan Vydra Vloženo: 2018-10-26 07:46:37 IP: 88.103.216.***
Pane Hadači, jakou propojku máte na mysli? "Stejně tak považuji za naprosto nevhodné řešení vypuštění původně navrhované (2 varinaty trasy) propojení od křížení se silnicí I/66 ve směru k Sázkám" ? Ideální radní mohla být některá z dam z KSČM, na rozdíl od jiných přeběhlíků si drží glanc, nemění politické pláště, a jsou chytré. Starosta by s nimi dokázal hodně dobrých počinů pro město.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2018-10-26 07:38:30 IP: 194.213.41.***
Sorry jako. Prosím pana Hodrmenta o odstranění duplicate komentáře - tento omyl se mi stává maximálně jednou za .... Děkuji
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2018-10-25 18:10:08 IP: 176.62.232.***
Josef Vacek: Omlouvám se za "vhození do jednoho pytle" - pramenilo z rozčilenosti a rozčarovanosti. Přesto mám na uvedenou problematiku rozdílný názor a to proto, že jsem přesvědčený, že I. etapa JVO je ekonomicky "neschálitelná" a zapříčiní několik nevratných kroků. 1. zakonzervování vzniklého stavu obchvatu s tím, že zbytek "tranzitu" bude dále naváděn směrem na Milín na R4, což odnesou obyvatelé Brodu, ale v neposlední řadě i Lešetic, Konětop a Slivice. 2. zakonzervování silnice I/66 v režimu silnice první třídy s důsledkem násobného zvýšení dopravy v této (Milínské) ulici. Celkově mám na JVO názor, že se jedná o návrh trasy již v čase přežitý (násobně zvýšená osobní i nákladní doprava a mohutný rozvoj bytové výstavby v blízkosti plánované trasy). Stejně tak považuji za naprosto nevhodné řešení vypuštění původně navrhované (2 varinaty trasy) propojení od křížení se silnicí I/66 ve směru k Sázkám a schválení trasy v tělese stávající I/66 až za křižovatku u Brodu (za kasárna), kdy toto bude mít opravdu "brutální" dopad na obec Brod. S poslední větou plný souhlas a to i s vědomím jakými tlaky byl v roce 2006 JVO "pozdržen" např. někým z Nové Hospody. Závěrem jen vypůjčený citát: „Nesouhlasím s tím co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.“.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-10-25 15:44:06 IP: 193.35.102.***
Richard Hadač: Richarde, nemáš pravdu, že jsem se prezentoval na předvolební PR hnutí ANO. Uvedeného jednání jsem se se zájmem zúčastnil a monitoroval vystoupení politiků i občanských aktivistů, nicméně jsem ani jednou v jeho průběhu nevystoupil. A stejně tak jsem se v této věci nevyjadřoval ani pro přítomné zástupce příbramských médií včetně TV Fonka. Na rozdíl od kolegy Ivana Fuksy. Nicméně s etapizací plánovaného obchvatu Příbrami a postupným získáváním financí na celou stavbu nemám problém. Tento návrh podporuji již od roku 2015, kdy „Centrální komise“ ministerstva dopravy schválila výstavbu nejdelší části budoucího obchvatu našeho města. Nová silnice v délce 5,6 kilometru pomůže odklonit tranzitní dopravu z města. A hlavně pomůže občanům Březovým Horám, kteří jsou dlouhodobě rukojmím vlivných lobbistů z rezidenčních příbramských čtvrtí Nová Hospoda, Žežice a Zdaboř, jejichž zástupci jakoukoliv snahu o zahájení stavby obchvatu dlouhodobě „torpédují“.
Autor:Martin Vloženo: 2018-10-25 12:26:50 IP: 109.72.4.***
Já paní Škodové rozumím velmi dobře, vážený pane Vydro. Naopak moc nerozumím Vám, resp. výrazu "ex machina", který jste použil v souvislosti s paní Nagyovou. Buď se Vám někam vytratilo písmeno "s", čemuž bychom rozuměli asi všichni, nebo dokonce celé slovo, v tomto případě se jedná o výraz "Deus". Samotné Ex Machina je názvem filmu (mimochodem velmi povedeného) v režii Alexe Garlanda. Tak jak jste to tedy myslel, pane V?? :-)
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-10-25 10:03:03 IP: 195.113.87.***
Pane Vydro, to nejsou "moje" údaje, to jsou data z dlouhodobých výzkumů názorů Vašich spoluobčanů, z výzkumů veřejného mínění. Ptáte-li se na jejich chybovost, statistická chyba se pohybuje kolem dvou procent. Na otázku, proč lidé volí ANO, neexistuje jednoduchá odpověď, samozřejměže existuje řada důvodů i vysvětlení, přesahují ale učtitelnost této diskuze. Některé jsem popsala v komentáři níže.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2018-10-25 08:54:55 IP: 194.213.41.***
Jan Vydra: Pokuste si své myšlenky nejdříve v hlavě rozmotat a teprve poté se vyjadřovat. Zdeněk Havrančík: Takovéto suché a slabé konstatování? Nezdá se Vám, že máte poněkud větší odpovědnost vůči svým voličům jako předseda než toto suché" konstatování? K tomu, že se na předvolebním PR hnutí ANO při promo akci "obchvat ANO x NE" prezentovali dva bývalí starostové a oba nepřímo nahrávali jejich mediální taktice a přistoupili na vyděračské vyjádření ministra dopravy "jestliže obchvat nechcete, tak nebude, čeká další řada dalších měst", k tomuto jsem se již vyjádřil v jiném komentáři a dovedu toto pochopit i s přihlédnutím k možnému zviditelnění před volbami. Co však nedokážu pochopit je (pokud je to pravda) podle mého názoru naprosté morální selhání p. Chrastiny a měl by si uvědomit, že ho do zastupitelstva vynesly nejen preferenční hlasy, nýbrž i hlasy pro ODS jako celku. Ale což, po každých volbách dojde k nějakému excesu - 2014 se p. Pikrt odklonil od ČSSD k ANO, 2010 se neslo v duchu vzorového manželství ČSSD s ODS, 2006 - p. Kareš odstavil vítěznou ODS a spojil se ČSSD + za podpory KSČM atd. atd. Ale to nejdůležitější co jsem chtěl sdělit je, že jsem si p. Chrastiny vždy vážil, ale pokud učiní to, co se avizuje, tak mne hluboce zklamal.
Autor:Pavel Adamec Vloženo: 2018-10-25 07:48:45 IP: 193.22.205.***
Malý kurz matematiky pro pana Vydru: 30% pro ANO je méně než jedna polovina. Tedy předpoklad, že polovina lidí nevěří Babišovi, není v rozporu s tvrzením paní Škodové. Hezký den.
Autor:Jan Vydra Vloženo: 2018-10-25 06:58:35 IP: 88.103.216.***
K paní Škodové: Vás neznám, ani znát nechci, Vaše příspěvky se číst nedají, jste uzavřená jen ve svých složitých formulacích, Vaše statistiky jsou k ničemu. Podle nich Babišovi nevěří polovina obyvatel. Zajímavé ale je, že je neustále volen a všude vítězí ANO, kdepak se asi vloudila chyba, paní docentko.
Autor:Jan Vydra Vloženo: 2018-10-25 06:54:14 IP: 88.103.216.***
Pane Havrančíku, pokud Váš člen za ODS přijal sám za sebe místo v radě, je to poněkud zvláštní? To ten "Váš" člen není členem ODS, ale nezávislý zastupitel? Nebo že by odpadlík? To je přesně ono, najednou žádná odpovědnost strany za jednání svých členů. Jako před lety, kdy ODS neznala paní Nagyovou, najednou dělala, že tuto ex machina paní nikdo z ODS nezná. Sáhněte si do svědomí, je hodně členů ODS, kteří před rokem 1989 bývali angažovaní ve Svazu mládeže, jako Vaše bývalá příbramská poslankyně, jíž volební kampaň a výhodný vstup do ODS platil jeden z lucemburských podnikatelů.
Autor:Zdeněk Havrančík Vloženo: 2018-10-24 21:02:40 IP: 89.102.186.***
Dobrý den pane Vydra, možná ahoj Karle, dle paní Škodové. Za ODS Příbram z pozice předsedy ODS Příbram pár věcí upřesním. Pokud vím, tak KSČM v radě města nebude. A já v současné době nevím nic o vzniku koalice ANO s ODS atd. Pouze náš člen zvolený za ODS sám za sebe přijal místo v radě města.
Autor:Redakce Vloženo: 2018-10-24 09:38:00 IP: 176.98.110.***
Obracím se na diskutující se žádostí, aby se zde vyjadřovali slušně a bez napadání. V opačném případě budu muset tuto diskusi uzavřít. J. Hodrment
Autor:Jan Vydra Vloženo: 2018-10-24 07:01:35 IP: 88.103.216.***
Koalice v Příbrami bude vypadat takto ANO + ODS + KSČM + Příbramáci pro Příbram. V opozici skončí TOP 09, Šance pro Příbram a Piráti. ODS má letité zkušenosti se spoluprací s komunisty, takže to bude logická symbióza. Možná se dočkáme zase dalších zrad a podrazů a budou zase další přeběhlíci jako minulé volební období. To jich bylo! Přeji ČSSD, že se do zastupitelstva nedostala, voliči jí to spočítali za toho oranžového podrazáka, který se po volbách 2014 stal podporovatelem hnutí ANO.
Autor:IT Vloženo: 2018-10-23 21:26:38 IP: 176.62.232.***
Dan: o)))) jestli tohle jsou vaše argumenty k diskusi,tak vy už nic nepište...a chlast nepotřebuju,mně je ok o)))
Autor:Dan Vloženo: 2018-10-23 20:55:50 IP: 109.72.8.***
IT: Z vašich pomatených příspěvků bych vám doporučil navštívit restaurační zařízení ..... dát si pivko nebo dobré víno a zas bud líp. Hlavně už nic neřešte ... ;-)
Autor:IT Vloženo: 2018-10-23 18:48:26 IP: 176.62.232.***
Dan:a věta Vareky,ze politiku nedělal a dělat nebude,je jen důkazem toho,jak je tenhle,člověk úplně mimo o)
Autor:IT Vloženo: 2018-10-23 18:42:29 IP: 176.62.232.***
Dan: píší svůj názor na vtloukani myšlenek,ze v Pb nejde o politiku.Strany byly v předvolební kampani financovány ze stranických peněz,volily strategie,po volbách vyjednávají,rozdělují si křesla atd..A nemůžu vystát,když se někteří snaží vsugerovat dojem,ze tohle není politika.A ano,jsem odpůrcem komancu,SPD a Ano.To je vše.
Autor:Dan Vloženo: 2018-10-23 18:18:11 IP: 109.72.8.***
IT: Když čtu vaše příspěvky, tak vám se člověk nezavděčí ... Podle vás je tady v Příbrami špatně snad úplně všechno. Vy jste měl kandidovat! To by jsme se měli jak prasata v žitě ;-)
Autor:Li Vloženo: 2018-10-23 17:55:56 IP: 109.72.12.***
Moc pěkně napsané pane Hodrmente :-)
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-23 15:41:22 IP: 109.72.5.***
IT: netvrdím, že nezáleží v komunálních volbách na stranách, hnutích či různých uskupeních. Tvrdím, že v malých obcích (a znovu říkám, že ne ve všech) a v některých velkých obcích i přesto, že jsou lidé v různých stranách, hnutích či uskupeních jsou schopni dát politiku stranou (ano, v rozporu právě se svou stranou....) a pracovat konstruktivně pro svou obec. Tedy "malá" politika nemá s "velkou" politikou mnoho společného. Těžko mi budete vyvracet fakt, že "velká" politika je konstruktivní. Proč lidé ve volbách kandidují v uskupeních a nikoliv sami za sebe je otázka na kterou si jistě dokážete odpovědět sám. Zkuste položit další otázky starostovi přímo, totiž proč kandidoval za ANO nebo proč nevystoupil. Nejsem a nebudu jeho obhájce, ale koště asi potěšíte svou laskavostí neb to byl právě Vařeka kdo v letošních komunálních volbách zvítězil.
Autor:David Vloženo: 2018-10-23 15:22:34 IP: 109.72.12.***
Neutrhl se z řetězu Burešovi, ale bohužel ani pí.Ženíškové. Ta evidentně velí dál a bohužel roz***ala i dříve pracovně korektní nebo i přátelský vztah starosty s ekonomem Dvořákem.
Autor:IT Vloženo: 2018-10-23 14:40:41 IP: 176.62.232.***
S9230:obhajujete neobhajitelné.Když na stranách nezáleží v komunálních volbách,tak proč lidé v těch stranách kandidují???A když se Vareka "urval ze řetězu Babisovi", tak proč za ně kandidoval? A proč z Ano nevystoupí?Když se z nějakou stranou neztotožňuje,tak v ni přece nejsem a nekandiduji za ni. A když ano,tak jen proto,aby mě to vyneslo k moci.A to si myslim,ze není ukázka kvality člověka.A potes koště,jestli nám mají vládnout takoví lidé.
Autor:Martin Vloženo: 2018-10-23 14:03:30 IP: 109.72.4.***
Utržení z řetězu bylo jasně zřetelné již při nedávné návštěvě pana Bureše u nás v Příbrami. Brilantní postřeh, pane (paní) S930!
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-23 12:53:23 IP: 109.72.5.***
David: jistě jste ve vyjádření pí.Ženíškové zaznamenal vysvětlení její účasti na některých jednáních z titulu dosavadní místostarostky. Pro mne vysvětlení, které je pro určitý typ jednání logické.
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-23 12:45:25 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: samozřejmě, že "malá" politika s tou "velkou" politikou nemá mnoho společného. Je vidět, že jste již velmi dlouho mimo realitu. Nebo snad chcete tvrdit, že v např. v obci s 250 obyvateli je důležité kdo je v jaké politickém uskupení? Nikoliv! V menších obcích jde politiky obvykle (ano, ne vždy) politika stranou. Stejně tak jako jde stranou "velká" politika ve větších městech (no ano, někdo to funguje). Tedy tyto pojmy bych nebagatelizoval ani bych je nesrovnával. Vždy se totiž ukáže jaká je vůle (anebo zvůle) toho konkrétního člověka anebo konkrétního složení radnic jako celku. Mimochodem Vaše reakce není odpovědí na můj dotaz. A položím ještě jednu otázku a nejenom Vám. Dokážete připustit, že se Vařeka utrhnul Babišovi z řetězu (když už mu tu podřízenost každý podsouvá) a jde vlastní cestou ?
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-10-23 12:17:29 IP: 78.45.204.***
Pane Vilde, pardon, Vydro, ráda Vás tu vidím a opravdu mě těší, že jste se poněkud umírnil ve svých vyjádřeních. Koncem roku 89 mi bylo 14 let, o zrušení komunistické strany jsem se nemohla nijak zasadit . Zpětně vzato ani netuším, zda bych o to v étosu té doby usilovala, neusilovali o to ani mí bezpartijní rodiče a babička s minulostí politické vězeňkyně v komunistickém vězení. Myslím ale, že je logické, že mnozí lidé a některé strany dávají najevo, že s komunisty, kteří se nikdy zcela nedistancovali od totality, nechtějí přímo spolupracovat. Přímo, to znamená na vládní úrovni (v obcích a krajích na úrovni rady). Už jste se ptal jinde, proč jsou s nimi tedy v zastupitelstvech: to je právě ta "hodnotová politika", obecný respekt k existenci jiných názorových proudů a jejich voličů. Nebo jen obyčejný respekt k názoru a naslouchání občanům obyvatel Příbrami, projevovanému i mimo volby. S 930: k odborníkům se velmi přiléhavě vyjádřil pan Mosler níže, za sebe jen opakuji, že lidé si ve volbách nevolí odborníky, ale zastupitele (výjimku, kterou pojmenovala řada výzkumů, tvoří profese lékařů). Co podle něj znamená odborník, by nám měl vysvětlit spíš pan starosta. Ani průměrný gymnazista nemůže věřit tomu, že odborníkem na rozpočty měst a jejich příspěvkových organizací má být kandidát č. 9, finanční a investiční poradce bez téměř nulové znalosti našeho města a hlavně bez zkušenosti s fungováním samosprávy, který byl náhle vytažen poté, co ČSSD zažila volební debakl. Jako každý jiný člověk v této funkci a s tímto profilem se prostě bude muset všechno naučit a bude mu to trvat hodně dlouho. O tom, že je to "odborník", tedy nemůže být žádná řeč. Zaujala mě dále otázka po tom, kam se ztratila kultura. Chystá snad ANO nějaké VDN Promo kulturní centrum města?
Autor:Profous Vloženo: 2018-10-23 11:49:57 IP: 89.102.146.***
Vacku, Vacku, pokud jste skončili na čtyři roky v propadlišti dějin, je třeba se zviditelňovat obhajobou potenciálně budoucích koaličních partnerů. A nám dle vás přihlouplých občanů města Příbrami musíte vysvětlovat jak se dělá politika v rétorice doby minulé. Děkuje vám poučování 38,87% občanů zúčastněných se voleb, kteří jasně vyslovili svůj názor. ANO bude líp než za Vacka a spol...
Autor:David Vloženo: 2018-10-23 11:23:33 IP: 109.72.12.***
S930: Jestli jste reagoval na mě, tak nespekuluji a nedomnívám se. Svůj názor jsem napsal dle toho co zde uvedl pan starosta a sama paní Ženíšková v diskusi pod předchozím článkem. Povolebních vyjednávání vedených hnutím ANO se účastní ve volbách nezvolení, tedy k danému jednání nekompetentní lidé!
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-10-23 10:40:01 IP: 193.35.102.***
S 930: v úvahách nad příbramskými komunálními volbami se opětně objevil názor, že tzv. "malá politika" má s tou "velkou politikou" málo společného . S tímto názorem nesouhlasím. Pokud proti sobě v Příbrami kandidovali zástupci politických stran, pak je správné a důvodné předpokládat, že reprezentují konkrétní politický program. A každý politický program má svůj jasný a definovatelný "hodnotový rámec". Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se pouze o autoritářskou koncentraci moci. A takové znaky zřejmě naplní budoucí "Vařekova menšinová rada", opřená o smluvní podporu komunistů, občanských demokratů a občanské aktivistky Mgr. Renáty Vesecké.
Autor:IT Vloženo: 2018-10-23 09:48:08 IP: 176.62.232.***
S9230: to jsou reakce na to co píše starosta o)))
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-23 09:33:50 IP: 109.72.5.***
Nebude vhodnější Vařeku začít kritizovat až v momentě kdy bude po 5.11.2018 ? Takhle tady létají jenom domněnky
Autor:David Vloženo: 2018-10-23 09:28:21 IP: 109.72.12.***
Každý kdo kandidoval ve volbách je politikem a ti zvolení do vedení města budou muset ukázat i své manažerské schopnosti. Nejsmutnější na celé situaci ale je to, že za předchozí čtyřleté období všeobecně chválený manažer Vařeka v práci pro město sám nechce pokračovat. Toto několikrát zopakoval a lidé z jeho okolí si pletou výsledky voleb s předáváním podnikových funkcí. O novém vedení města přece nemůže a nemá jakkoliv vyjednávat nekandidující a nezvolená současná místostarostka Ženíšková ani jiní svobodnými volbami nezvolení politici. Schopný manažer se obklopil lidmi, kteří nebyli do nového zastupitelstva zvoleni a je pověřuje jednáním o novém vedení města??? Již sousloví schopný manažer si odporuje s reálným stavem v přenechání povolebního politického vyjednávání na k tomu nekompetentní kolegy a kolegyně.
Autor:IT Vloženo: 2018-10-23 09:06:24 IP: 176.62.232.***
Kdyby starosta vedl srozumitelnou politiku a dopředu avizoval,ze do nové koalice by se Svendou nevstoupil,neboť je to lempl se kterým je problém pracovat,tak by ve volbách nedostal ani těch 30% (která nejsou žádný silný mandat).Kdyby starosta nesouznil s politikou Ano a se svým stranickým šéfem,pak nechápu,proč do te strany dobrovolně vstoupil a kandiduje za ní.A řečnicka otazka:jaký je rozdíl,byt u komancu za totáče a dnes být v Ano? Jen k vůli korytum,nebo z ideologickeho přesvědčení? Z logiky věci vyplývá,ze když není starosta stranicky a ideolgisticky ukotveny v Ano,tak je to k vůli korytu.
Autor:dědek Vloženo: 2018-10-23 07:35:38 IP: 176.98.110.***
K panu Vackovi:Pan Vacek rozdává moudra podle volebních výsledků jménem 550 voličů, což se mi zdá málo na tak velká moudra. K panu Švendovi: Opravdu se snažil řešit problémy. Bylo to vidět na Tělovýchovných zařízení, kdy mu trvalo 2 roky neutěšenou situaci řešit, kdy tuto situaci musela řešit RM 25.5.2017 odvoláním ředitele, což pan Švenda nebyl schopen vyřešit.Tak tomu bylo i u dalších jim řízených institucích, třeb divadlo. Chtělo by to alespoň trochu sebereflexe. Kolikrát byl navštívit areál na Nováku? Nechtěl řešit a neřešil nepopulární opatření. Běhe do Svatohorských schodů krom uklánění se na veřejnosti nic pro město nepřinesl.
Autor:Jan Vydra Vloženo: 2018-10-23 07:31:58 IP: 88.103.216.***
Koalice ODS vám tedy připadá v pořádku? Inu, i mnoho ODS partajníků má za sebou letitou a komunistickou a bolševickou ideologií prorostlou minulost, jen včas převlékli plášť. Spíše si vážím oněch dam zvolených za komunistickou stranu, které na rozdíl od pokrytců z ODS, TOP 09, nepřebíhají z jedné, aktuálně pro ně příznivé, politické bandě. Starosta měl jít do koalice s komunisty, zejména s oněmi dámami, které jsou na rozdíl od jiných ufňukánků opravdové političky.
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-23 07:20:34 IP: 109.72.5.***
Jan Vydra: KSČ, potažmo KSČM nebyla postavena mimo zákon pouze proto, že v době kdy to bylo možné udělat měli tu možnost lidé, kteří se projevili jako slaboši ovlivnění bojácností s návratu minulosti (možná, zčásti to asi bylo i tzv přizdis****). Je nepřijatelné reflektovat, spolupracovat či jen brát toleranci s touto stranou. Jsem ochoten připustit, že i v této ideologii se může vyskytovat jedinec-odborník. Jeho kredum však sráží jeho dobrovolná příslušnost právě k této ideologii. A pohledem diskutujících níže, pokud je Vařeka loutkou řízenou vedením hnutí ANO pak jakýkoliv další člen jakékoliv strany také. A obávám se, že komunistické řízení nebylo, není a nebude tím správným směrem pro tuhle zemi.
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-23 07:13:46 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: když už plácáte termíny o kterých si myslíte, že za nimi skryjete svou rádoby vyjímečnost vysvětlete prosím termín "hodnotová tradiční politika".
Autor:Jan Vydra Vloženo: 2018-10-23 07:08:09 IP: 88.103.216.***
Je dobře, že starosta nepůjde do koalice s TOP 09, a zejména s panem Švendou. Je potřeba pro město udělat hodně práce, není moc času a není možné se zdržovat. Na druhou stranu mohl starosta jít do koalice s komunisty, zcela legálně. Nechápu, proč se všichni tak rozčilujete nad tím, že starosta chtěl do koalice s komunisty? Komunistická strana je legální, není postavena mimo zákon, je stranou parlamentní, tak ty vaše řeči o tom, jak v minulosti komunistická strana škodila jsou úplně mimo. Proč komunistickou stranu nezrušili po roce 1989? Co jste pro to vy všichni kritici komunistů něco neudělali? Co pánové z OD? Od vás ta kritika tedy sedne! Není to tak dlouho, kdy jedna bývalá poslankyně Příbramačka za ODS bývala sveřepou svazačkou a pak po roce 1989 najednou prokoukla a šup do ODS. Teď jde ODS do koalice s ANO, to je opravdu zajímavé.
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-23 06:55:47 IP: 109.72.5.***
Markéta Škodová: kde berete jistotu či jaké máte argumenty pro své tvrzení :"že odborníkem je ten, kterého on sám tak nazve (starosta)" ? Máte nějak podloženo (a nejenom Vy), že Vařeka poskakuje dle píšťalky Babiše ?
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-23 06:53:56 IP: 109.72.5.***
Je skutečně ing.Vařeka takový hlupák, vypočítavec, naivka ? Zdá se mi, že nyní velká většina brojí proti němu. Přestože dostal hodně silný mandát k řízení Města. Je tady někdo z Vás schopen a ochoten připustit fakt že jeho konání má kladný charakter ? Že to není vypočítavost či kalkul, ale že se snaží opravdu o něco co by mohlo Městu pomoci ?
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-10-22 23:51:06 IP: 78.45.204.***
Pane Panku, moje poslední věta se týkala důvěry v politiku obecně, pokud bych ji měla vyjádřit v číslech, poslanecké sněmovně dlouhodobě "důvěřuje" zhruba čtvrtina Čechů. Co se týče vývoje důvěry veřejnosti k Andreji Babišovi, zatímco v roce 2015 mu důvěřovalo 60 procent, letos to byly dvě pětiny Čechů. V roce 2015 mu nedůvěřovala jedna třetina české veřejnosti, letos už však svou nedůvěru vyjadřuje celá polovina. Na této situaci jistě nenesou vinu jen strany, které nemají v názvu slovo hnutí, ale celý způsob vedení diskuze o věcech veřejných, na němž se vládní ANO podílí zcela logicky velikou měrou. Vrátím-li se zpět do Příbrami, osobně nejsem ultimativní zastánkyní konkrétní strany, ale prezentovaná idea "nepolitické politiky", v níž starosta v podstatě klade tzv. odborníky (tzv. proto, že odborníkem je ten, kterého on sám tak nazve) výš než zastupitele, je v přímém rozporu s principy demokracie. A tady se opravdu a kupodivu shoduji s Josefem Vackem, toto relativizování vnímám jako ohrožení hodnot, na kterých před 100 lety vznikl náš stát. Doufám tedy, že "vláda" zdejšího ANO bude nadále více praktická než ideologická.
Autor:Kája Vloženo: 2018-10-22 22:35:35 IP: 109.72.6.***
Zdá se, jakoby pro pana starostu byla spolupráce s top09 utrpením. Jakoby všechny úspěchy a projekty byly stejně jen jejich (ano)práce. Nejvíc se mi líbilo, jak už se viděl v koalici s ČSSD a místostarostou se cítil být pan Větrovský. Bylo by fajn zveřejnit okolnosti nebo spíše podmínky návštěvy Simony Krainové na Family festu. Všechno to je, byla a bude kampaň. Jen nevíme, kdo jí bude splácet. Pana Dvořáka je velká škoda. Jediné, co oceňuji v pokračující kampani je to, že zákazali Vildovi komentovat. To byla opravdu velká ostuda, pokud vůbec s takovým šéfem (AB),lze mít ještě větší ostudu.
Autor:Panek Vloženo: 2018-10-22 22:30:09 IP: 90.176.86.***
"Tradiční" demokracie v podání pánů z ČSSD, ODS a dalších partají dovedla jinak naprosto apolitickou Příbram do ulic. Skandální prodej 1. polikliniky byl poslední kapkou a hozenou rukavicí, kterou sebrala značka Ano. Nejsem jejím zastáncem, nicméně volební debakly pánů Vacka, Fuksy a celé ČSSD však svědčí o tom, že volič nezapomíná a že vysoký volební zisk hnutí Ano není příčinou propadu důvěry v politiku, jak píše paní Škodová, ale následek chování místních politických stran. Na patrně již dohodnutém povolebním formátu mi vadí jediná věc - většina zastupitelů totiž kandidovala pod hlavičkou některé z politických stran a tady cítím jako podraz prezentovaný fakt, že po volbách najednou žádní straníci vlastně nejsou. Pokud chce starosta jít jinou cestou, za mě proč ne, věřím, že volební systém případně zajistí patřičnou změnu stejně tak, jak ji zajistil v roce 2014.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-10-22 21:51:20 IP: 176.98.110.***
Příbramské ANO svými faktickými politickými kroky naznačuje, že pravá nebo levá řešení v politice jsou minulostí. A proto v rámci svojí volební nabídky nabízí výběr mezi "dobrými a špatnými" možnostmi. Teze “nepolitické politiky” v nabídce Jindřicha Vařeky však relativizují příbramský politický půdorys a na místní úrovni se pokouší legitimizovat “antipolitiku” Andreje Babiše. Starosta Vařeka a jeho blízcí spolupracovníci určitě nejsou příznivci tradiční hodnotové politiky. Naopak jí pohrdají a považují ji za zbytečnou. A v tomto duchu chce starostův tým vést město, řídit jej jako svou firmu. Proto byli pragmaticky a s lehkým srdcem, velmi rychle schopni odepsat nabídku Václava Švendy a jeho TOP 09. A k mému překvapení se však tomuto trendu přizpůsobila příbramská ODS. Její reprezentant Svatopluk Chrastina, který brzo vstoupí s reprezentanty ANO do koalice, se přizpůsobuje novým pravidlům. Svým krokem jpomáhá měnit politiku na pouhou pragmatickou a účelovou mocenskou údržbu. Nechce se mi věřit, že by zapomněl na svého legendárního strýce pplk. Svatopluka Antonína Chrastinu, velitele Hradní stráže v době prezidentství Edvarda Beneše. Ten právě ideálům “hodnotové politiky” nakonec obětoval svoji profesní vojenskou a občanskou kariéru. Již pouhé tři dny po převratu 28.2.1948, byl lidmi od Rudolfa Slánského, jako věrný demokrat a blízký spolupracovník svého prezidenta odvolán. A po zbytek života šikanován a státní bezpečností veden jako občan druhé kategorie. Takové politické a rodinné dědictví by mělo zavazovat.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2018-10-22 20:15:35 IP: 194.228.79.***
V uplynulých dvou týdnech zaznívají od vítěze voleb komentáře, které jsou samy o sobě srozumitelné, ale v kontextu vzniká ne zcela čitelná spleť zájmů a úmyslů. *** Je v pořádku usilovat o "nepolitickou politiku". Ale proč jsme o tom přesvědčováni někým, kdo je sám členem politického hnutí? (Nikoli nestraníkem nebo - ještě lépe - kandidátem z nezávislé kandidátky.) *** Je v pořádku argumentovat odborností a odporovat trafikám. Ale proč má být nová (upravená) agenda místostarostů přizpůsobena "na míru" právě členům ANO? (Proč se neuvažuje - při zachování celkového počtu dvou místostarostů - třeba o místostarostovi pro kulturu nebo pro dopravu.) *** Je v pořádku naznačovat, že je nyní důležité mít místostarostu pro ekonomiku a investice. Ale pokud je tato agenda tak významná, proč absence této místostarostenské působnosti poslední 4 roky nevadila? (Věřím, že p. Dvořák by v období od r. 2014 býval jako 1. místostarosta pro ekonomiku pracoval stejně kvalitně - a to myslím bez jakékoli ironie - jako v roli poradce.) *** Je v pořádku tvrdit, že ANO trvá na obsazení všech tří vedoucích pozic (starosta + místostarostové) proto, že vyhrálo volby. Ale proč minule místostarosta za jinou stranu nevadil, ačkoli i tehdy ANO vyhrálo? (A početní podíl zvolených zastupitelů prvních dvou stran byl v době dojednávání tehdejší koaliční smlouvy ještě o něco příznivější ve prospěch ANO než po aktuálních volbách.)
Autor:tonda Vloženo: 2018-10-22 19:24:01 IP: 176.98.110.***
dobrý večer pani škodová, podejte si ruku s panem Vackem šedivým a spol.
Autor:IT Vloženo: 2018-10-22 19:23:40 IP: 176.62.232.***
Tenhle piar na téma politik-manažer je fakt hloupej.Každý,kdo byl politik a ze své funkce něco řídil,musel být i manažer.Nám se to předkládá,jako nějaká novinka,kterou vymysleli Anojiste.Jako teď to do rukou vezmou ti správní manažeři a bude to všechno supr.Nesmysl.Žádný spasitele neexistují a když na to dějinné lidé naskakali,tak to vždycky!!! špatně dopadlo.Nemůžu si pomoct,ale starostovi nevěřím ani nos mezi ušima.Vůbec jsem se nesekl v odhadu,jak si po volbách se všemi vytře ..podlahu.Pokud máme ctít Ústavu,volební systém a demokracii,tak musíme delat vše proto,aby se to vše nikdo ani nepokoušel měnit.
Autor:Markéta Škodová Vloženo: 2018-10-22 16:03:38 IP: 78.45.204.***
Tuto umělou dichotomii (manažer versus politik) se nám svou rétorikou snaží vnutit od počátku své existence hnutí ANO a my bychom na ni neměli přistupovat. Každý politik se v okamžiku svého zvolení a s nástupem do veřejné funkce stává manažerem - vedoucím pracovníkem, který zodpovídá za chod jemu svěřené organizace. Jindřich Vařeka je stejně jako jeho manažer Andrej Babiš v souladu s naším právním řádem i politikem, ač se lidem snaží namluvit opak. Charakter a současně problém povolební situace nejen v Příbrami tkví v něčem jiném. Je to relativizování až popírání samotného principu svobodných voleb (" Nevýhoda českého systému vlády nad radnicí oproti tomu německému spočívá v tom, že navýsost odborné resorty jsou řízeny lidmi navolenými hlasem lidu." - J. Vařeka) a na druhé straně běžná snaha jedné strany o úplné ovládnutí velké většiny rozhodovacích procesů ve městě (viz uvažované složení rady kontra rozložení sil v zastupitelstvu). Je to záměrné uvádění občanů/voličů v omyl tvrzením, že lídr setrvá v případné roli starosty 4 roky, a když tato lež prosákne na veřejnost, divení se nad tím, že to může dosti voličům připadat jako podvod (viz Jiří Holý v debatě pod jiným zdejším článkem). Je to dělání politiky a negativní kampaň vůči dalším účastníkům "politické soutěže" ze strany politiků, kteří křičí: "Nejsme politici a proti nám je negativní kampaň!" Obecně vzato patří toto všechno nejen k dlouhodobému marketingu ANO, ale bohužel i k příčinám dalšího propadu důvěry obyvatel v politiku a v politiky.
Autor:Ondřej Vaníček Vloženo: 2018-10-22 15:27:14 IP: 82.142.70.***
Byly to zajímavé časy, lámaly se koalice, charaktery ... odkopávalo se to ... pro mě zůstává pozitivní, že ti, kterým jsem dal hlas, do pasti nevlezli ...
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-22 15:02:45 IP: 109.72.5.***
poslední 4 roky ukázali, že se v Příbrami v porovnání s minulými obdobími hodně změnilo k lepšímu (ano, ne všechno). Je evidentní, že politické či manažerské propojení mezi jednotlivými politiky / manažery bylo funkční (někdy méně, někdy více). Proč nepokračovat v něčem funkčním a nezkusit to vylepšit ? Faktem je, že ing.Vařeka dostal slušný mandát k tomu aby si mohl vybírat. A řekl bych, že prozatím si nevybíral, ale nabízel. To je asi ten podstatný rozdíl - a on nabízet nemusel. No a někdo se toho projektu účastnit chce a někdo nechce. Snad to obě strany mají promyšlené a dokáží si své postoje zřetelně obhájit, protože pokud nebudou držet minimálně tu samou laťku jako doposud tak budou mít tak akorát z ostudy kabát.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2018-10-22 14:59:23 IP: 176.98.110.***
Cronos: Váš názor respektuji a nechci jej podrobně komentovat. Ale chtěl bych zdůraznit, že řízení města velkosti Příbrami (33 tis. obyvatel) není v žádném případě (ani za konjunktury) pro "cvičeného jezevčíka". Je to v praxi velice mnohovrstevná, rozsáhlá, právně, administrativně a také časově mimořádně náročná činnost, vyžadující mimo jiné důkladnou znalost terénu a v osobní rovině také psychickou stabilitu a nadhled. Pokud se to ovšem myslí vážně, jde se do toho a jen se politicky "nepřežívá", což už tady také bylo a zkušenost s tím máme.
Autor:Cronos Vloženo: 2018-10-22 14:42:05 IP: 82.99.137.***
Starosta - manažer je v obci nad 500 obyvatel utopická vize. Pan Vařeka samozřejmě politikem je (stejně jako A. Babiš), a jen na své fráze o nepolitice a makání lapá naivní voliče. Nakonec vystrnadění TOP 09 z městské rady je jednoznačně politickým (a nutno říct že i brilantním) činem, byť je podle mého ke škodě našeho města. Ale konkrétně k Příbrami, v době neobvykle silné a dlouhé ekonomické konjunktury, kdy je dostatek práce i veřejných peněz, bych vést město dokázal i cvičený jezevčík. Nějakou velkou vizi však u pana starosty nevidím, z jeho úst zní převážně obecná a líbivá klišé. Tak uvidíme.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka