www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jindřich Vařeka: Suďte až nadejde ten správný čas

2018-10-20 22:55:15 | Ing. Jindřich Vařeka ©

V posledních dnech se o sobě dočítám nejrůznější. V těch nejlaskavějších komentářích jsem nazýván snílkem a fantastou, a to oč usilujeme bylo pojmenováno jako nebezpečný experiment. Nejspíš nadešel čas, abych se také vyjádřil.

Foto

Starosta Příbrami Ing. Jindřich Vařeka.
(Foto autor)

Partnerským městem Příbrami je německý Freiberg. S jeho starostou, panem Krügerem jsem si mnohokráte povídal o tom, na jakých principech funguje demokracie na komunální úrovni na druhé straně Krušných hor.

Tak předně, starosta je v saských městech volen přímou volbou na dobu 6 let. Na radnici odchází sám, jen s jedním pomocníkem, kterého si svobodně vybere. Onen pomocník by neměl být členem žádné strany. Radě města předsedá starosta a jejími členy se automaticky stávají vedoucí odborných úseků. Vedení města je tak zcela odpolitizováno. Zastupitelé jsou voleni podobným principem jako u nás a podobné jsou i jejich kompetence.  Nyní to podstatné: Tamní zastupitelé vytvářejí koalice ke každému projednávanému bodu podle toho, jak jim jejich vlastní svědomí velí.

Tento princip považuji za zcela přirozený a rozumný. TOP 09 o něm hovoří jako o nesmyslu, zatímco zastupitelská korida po vzoru našeho parlamentu jim připadá jako optimální. V Kolíně, Mladé Boleslavi, Berouně a v řadě dalších měst je o aplikaci tohoto modelu spolupráce napříč co nejširším politickým spektrem již rozhodnuto. Moc jim přeji aby jim to vyšlo. U nás v Příbrami tomu tak zřejmě nebude a občané Příbrami budou moci být v příštích čtyřech letech oblažováni informacemi o tom, jak si jimi zvolení zástupci vzájemně překážejí.

Nyní k věci samé. Mnoho lidí naprosto přesně ví, co bych dělat měl, a pokud se zachovám jinak než předpokládají, okamžitě mne zatratí. Na straně druhé uznávám, že pokud občané nebudou pohnutky našeho konání znát, nemají se nad čím zamýšlet.

Spolupráce ANO v koalici s TOP místy ušla a místy byla zcela k nevydržení. Po dvou letech spoluvlády, kdy TOPce jednoznačně velel Ing. Stříbrnský, jsme si před očima mávali cárem papíru zvaným koaliční smlouva, naprosto neschopni pohnout se dál. První dva roky bych proto charakterizoval jako jízdu se zataženou ruční brzdou.

Ve druhém pololetí společné vlády se pan Stříbrnský částečně stáhnul, ANO si proto na svá bedra mohlo naložit víc a jelo se dál. V té době začínal nabývat na obrysech další problém. Práce bylo tolik, že nebyl čas se ani nadechnout. Náš politicky daleko zběhlejší partner si čas na sebeprezentaci nacházel stále častěji a častěji, až to začalo být nepříjemné. Možná si řeknete, že to je přeci nepodstatné, a budete mít pravdu. Zdvořile budu oponovat tím, že s kamínkem v botě můžete zcela bez problémů ujít pár desítek nebo i stovek metrů. Vydat se s ním na dálkový pochod se však budete nejspíš zdráhat.

Povolební situace postavila mne a mé kolegy před jasný úkol. Poskládat vedení radnice pro další čtyři roky. Nevýhoda českého systému vlády nad radnicí oproti tomu německému spočívá v tom, že navýsost odborné resorty jsou řízeny lidmi navolenými hlasem lidu. Nemusíme chodit daleko do historie Příbrami, abychom si připomněli, že ekonomiku města řídil lékař a sociální oblast elektrikář a poradce pro školství neměl maturitu. Zkuste si jen na chvíli představit, že by na tomto principu měla fungovat jakákoli firma.

Teď už jen krátce k naší radnici. Je třeba obsadit místo schopného ekonoma. Námi navrhovaný Ing. Buršík je ekonom vystudovaný v zahraničí s nejlepšími referencemi. Kromě „našeho“ Ing. Rottera, napříč celým zastupitelstvem nikoho takového nevidím. Mgr. Konvalinka je ředitelem Centra zdravotních a sociálních služeb a je nejlépe připraven tento resort převzít. V minulosti vykonával také funkci zástupce ředitele školy. Je namístě připomenout, že oblast školství a sportu přislíbili svojí prací podpořit další kandidáti na pozice radních, tj. Mgr. Vesecká a pan Chrastina.  Bylo by skvělé, kdyby školství mohl i nadále dělat také Mgr. Švenda. Problém je v tom, že další placené místo na radnici už není. Slyšel jsem z mnoha stran návrhy, abychom toto nové místo vytvořili. Ano, tato vše usnadňující varianta existuje. Potíž však spočívá v tom, že by se jednalo o typický příklad politického řešení pomocí trafiky. Doposud jsem politiku nedělal a nebudu s tím už začínat.
 
Jsem dalek toho, abych si myslel, že vše o čem jsem dnes napsal, je skutečně přesně tak, jak jsem bíle nebo černě popsal. Je to spíše zpověď než technokratický popis situace. Jedno však zaznít musí na závěr jednoznačně. Čtenáři tohoto článku si mé názory přečtou, odsoudí je nebo je pochválí, pustí si telku, anebo odejdou na špacír do Brd. Já jsem ve zcela jiné situaci. Já si vybírám, s kým budu uzamčen od rána do večera na radnici příští čtyři roky. Zkuste se na to podívat i takto a suďte tehdy, až nadejde ten správný čas.

Jindřich Vařeka


Ing. Jindřich Vařeka ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Jan Vydra Vloženo: 2018-10-23 06:58:30 IP: 88.103.216.***
Jsem rád, že starosta upustil od koaliční spolupráce s TOP 09, a panem Švendou. Např. takový pan zastupitel Vácha se za celou dobu trvání volebního období neprojevoval. Nechápu, jak mohl být zvolen i na další období? Ve spolupráci s odborníky bude mít starosta jednodušší pozici, ale bude to mít těžké.
Autor:Martin Vloženo: 2018-10-22 13:51:45 IP: 109.72.4.***
Jo tak vy se na té radnici zamykáte, pane starosto? No tak teď už je mi to všechno úplně jasný...:-)
Autor:Cronos Vloženo: 2018-10-22 13:33:12 IP: 82.99.137.***
Jsem velmi rád, že TOP 09 neskočila ANU na lep a nenechala ze sebe udělat fíkový list babišismu v Příbrami. Informace, které neoficiálně unikají z radnice, spíše odpovídají tomu, co tu napsal pan Stříbrnský, takže já to beru jako potvrzení stavu a cením si jeho otevřenosti.
Autor:S930 Vloženo: 2018-10-22 08:40:07 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: podnětnost reakce p.Stříbrnského je velmi diskutabilní. Vůbec není hluboká jak se mylně domníváte, neb psaná jest člověkem plným záště a vzteku. Na mnohých místech větná spojení ztrácí smysl a snaha umístit informaci do tajů meziřádkového prostoru vychází nejenom vniveč, ale dokazuje, že v mysli pisatelově byly pochody myšlenkové zlobou urychleny.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-10-21 16:11:13 IP: 176.98.110.***
Musím ocenit velmi podnétný a do hloubky jdoucí svědectví Petra Stříbrnského o fungování koalice ANO a TOP 09 na příbramské radnici v letech 2014- 2018. Text je psán s velkým nadhledem a hlubokou znalostí reálií příbramské politiky. Zajímavá je v této souvislosti také Vařekova nominace na post ekonomického místostarosty, kterým se má stát Ing. Martin Buršík MBA. Tohoto “muže bez minulosti” a řečeno slovy slavného rakouského prozaika Roberta Musila také “muže bez vlastnosti”, si příbramské ANO vyvzdorovalo jako ekonoma svého radničního týmu. Nebývá zvykem, aby kandidát do zastupitelstva, s kterým se počítá na takto významný post, byl až na devátém místě kandidátky. A v rámci volební kampaně nebyl takřka příbramským občanům představen. Domnívám se, že jde o další z řady starostových kroků směřujících k prosazení tzv. ‚manažérismu‘ a technokratického vedení města. A zároveň se obávám, že mladší příbramské generace budou ještě více vystaveny tlaku, aby se pod tlakem “odideologizování svých životů” ještě více vzdálily od přemýšlení nad hodnotami jako jsou svoboda, odpovědnost a patriotismus.
Autor:Petr Stříbrnský Vloženo: 2018-10-21 01:35:52 IP: 37.188.169.***
Je pravda, že první dva roky byly utrpení. Je to pochopitelné, když se do vedení města dostanou lidé, kteří se o komunální záležitosti nikdy nezajímali a nikdy nebyli ani řadovými zastupiteli. Vysvětlit některým lidem rozdíl mezi státní správou a samosprávou, vysvětlit, že existuje zákon o obcích, zákon o veřejných zakázkách a podobně, se zdálo nemožným úkolem. Po dvou letech se z některých stali skuteční odborníci. Měl jsem například osobně na začátku volebního období velmi vypjaté vztahy s panem Dvořákem. Problematika rozpočtu a financování měst a obcí je opravdu jiná, než daňově - účetní problematika firem. Pan Dvořák tento rozdíl brzy navnímal. Dnes musím říci, že mne mrzí, že město Příbram přišlo o dobrého ekonoma. Zde je třeba vyzdvihnout nekonečnou trpělivost pana místostarosty. Jeho pedagogická praxe byla k nezaplacení a ochránila město od mnoha problémů. Bohužel jsou lidé, na které by nestačil ani Komenský. Ne všichni se stali odborníky. Někteří skončili u toho, že ví, kde jsou na radnici záchody a kasička. Často se podařilo zabrzdit kroky, ne na hranici, ale za hranicí zákona. Podařilo se zastavit a vrátit k dopracování záležitosti, které by Příbram nevratně poškodili. Bohužel ne všechny. Přehlasování na sílu, předkládání materiálů na stůl rovnou k hlasování, vracení materiálů do rady dokud to prostě neprošlo, obsazování míst a funkcí blízkými, neúplné materiály, to vše bylo běžnou praxí. Také citové vydíraní a mediální útoky. A to i proti vlastním členům. Stačilo, když si člen rady posteskl, že projekt v sociální oblasti nemá ekonomickou logiku, že by to šlo lépe a materiál k hlasování není dostatečný, už se spustila mediální štvanice. Ano, souhlasím s panem, zatím ještě stále, starostou, že to bylo těžké. I řízení rady a zastupitelstva se dá naučit. Dva roky je dlouhá doba, ale mohlo to být horší. Když omezíte osobní útoky, dáte radním a zastupitelům materiály, které jsou kompletní mají smysl a držíte se zákona a jednacího řádu, hned to jde lépe. Souhlasím s Jindrou, že když někdo považuje koaliční smlouvu za cár papíru, je to těžké. Rýpat se v tom, že za ANO podepsalo deset lidí a už na druhé zastupitelstvo jich přišlo osm, ale že ti dva byli bohatě nahrazeni přáteli z levice, kteří nakonec přečíslili i koaličního partnera je zbytečné. Rýpat se v hlasování o hazardu, některých prodejích majetku či sportovních dotacích, je také zbytečné. Je to minulost a ti, které to zajímá, to viděli on-line v přenosech ze zastupitelstva. Práce bylo celé čtyři roky spousta. Je potřeba si přiznat, že jsme si za to mohli sami. Dělat vše nadvakrát, natřikrát, a hodiny napravovat chybná rozhodnutí, byla dřina. Hodně zlepšilo situaci, když si někteří radní začali načítat materiály dopředu a neviděli je poprvé až na radě města. Také práce s médii se vyplatila. Některé chyby nebylo potřeba napravovat, když z nich spřátelená média udělala vítězství. Vést stranu, stát, obec, jako firmu, to jsem ještě schopný pochopit. Vést výše uvedené jako sektu, už je opravdu malér. Čtyři roky šlapalo PR a marketing na jedničku. Teď po volbách všichni brečí. To je chyba. Koalice toho dost udělala. Václavové, děkuji. Za jakou cenu, na co se zapomnělo, jestli to bylo správné a podle zákona, jestli to Příbram stálo nejen peníze, ale i budoucnost, ukáže čas. Anebo policie. Chápu, že odpovědnost za osud města může tížit. S výmluvami na své předchůdce, na pana Stříbrnského, na demokracii a podobně, se dá vystačit jen chvíli. Pro město Příbram je klíčové – teď opravdu nemluvím o jménech - mít starostu se zkušenostmi, s pokorou a s vizí. A hlavně s týmem, který tu vizi naplní. Sekta pochlebovačů to není a může utrápit i v jádru slušného chlapa.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka