www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Příbramská galerie zve na výstavu fotografií Jindřicha Štreita

2018-10-18 07:34:29 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Jindřich Štreit, jeden z nejvýznamnějších českých fotografů, vystavuje v příbramské Galerii Františka Drtikola. Jeho dokumentární fotografie jsou zastoupeny nejen ve významných evropských veřejných sbírkách, ale také v USA a Japonsku. Vernisáž výstavy se koná dnes, ve čtvrtek 18. října v 17 hodin.

Foto

(Zdroj foto Galerie Františka Drtikola)

Galerie Františka Drtikola Příbram pořádá výstavu
JINDŘICH ŠTREIT Kde domov můj

Vernisáž ve čtvrtek 18. října 2018 v 17:00 hodin
Úvodní slovo Hana Ročňáková. Výstavou provede autor
Termín konání: 19.10.- 27.11.2018
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Jindřich Štreit (narozen 1946) je jedním z nejvýznamnějších českých fotografů.

V letech 1963 – 1967 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia se stal učitelem v Rýmařově, později ředitelem školy v Sovinci a v Jiříkově. Kromě své pedagogické a fotografické činnosti se věnoval veřejně prospěšné práci. Od roku 1974 vedl galerii Sovinci. Po roce 1982, kdy se zúčastnil nepovolené výstavy, byl vězněn. Po propuštění až do roku 1990 se nesměl věnovat své profesi. Ve svobodném povolání působí od roku 1994. V letech 1991 – 2003 vyučoval na FAMU v Praze, v letech 1991 – 1992 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, od roku 1991 do současnosti na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě

V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovice, Hledat anděla, Lidé Vítkovska, Prozřetelnost boží, Kde domov můj). Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš svět, Zlín a jeho lidé, Dobrovolně, Opava na prahu 3. tisíciletí, Dopravní podnik Olomouc).

Nejnovějšími cykly z roku 2018 jsou Ze tmy ke světlu (o duchovní službě ve věznicích) a cyklus o domácím hospici „…s láskou…“.

V roce 2006 mu byla prezidentem republiky udělena Medaile Za zásluhy. V roce 2014 mu Umělecká rada Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Bratislavě udělila titul doctor honoris causa.

Jindřich Štreit připravil více než 1 300 autorských výstav v ČR a v zahraničí, mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal 35 knih a mnoho katalogů. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách světových muzeí a galerií. Bylo o něm natočeno několik filmů (Jan Špáta Mezi světlem a tmou, 1990, Aleš Koudela Jindra ze Sovince, 1996, Libuše Rudinská Na tělo, 2018 a další).

Zastoupení ve veřejných sbírkách (výběr):

Moravská galerie, Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, Národní galerie, Praha, Moravské zemské muzeum, Brno, Slezské zemské muzeum, Opava, Chebské muzeum, Cheb, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc, Muzeum umění, Olomouc, Státní ústřední archiv – Sbírka Svazu českých fotografů, Praha, Muzeum umění a designu, Benešov, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, Považská galéria umenia, Žilina, Museum Sztuki, Lodž, Stadt Galerie, Esslingen, Německo, Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem, Magyar Fotográfiai Muzeum, Kecszkemét, Maďarsko, Side Gallery, Newcastle upon Tyne, Anglie, Victoria and Albert Museum, Londýn, Musée de l´Elysée, Lausanne, Niederösterreichisches Landesmuseum, Vídeň, Bibliothéque nationale, Paříž, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône, Francie, Musée d´art et d´historie, Belfort, Francie, Ecomusée d´Alsace Ungersheim, Francie, International Center of Photography, New York, The Museum of Modern Art, New York, The Museum of Fine Arts, Houston, Gernsheim Collection, The University of Texas, Austin, USA, Harvard University Museum of Art, Cambridge, USA, Stanford University Museum of Art, USA, The Art Institute of Chicago, The National Gallery of Art, Washington, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokio, National Gallery of Canada, Ottawa

„V poslední době se věnuji fotografování sociálních projektů. Tato oblast je v umělecké sféře spíše na okraji. Umělci nemohou tyto problémy vyřešit, ale mohou je pojmenovat a ukázat je těm, kteří by se jimi měli zabývat,“ uvedl Jindřich Štreit.

(Zdroj: Hana Ročňáková, Galerie Františka Drtikola)


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka