www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Příbramská nepolitická politika aneb jak z toho ven

2018-10-16 07:24:00 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Příbram je opravdu výjimečnou politologickou učebnicí. Od drsných totalitárních praktik a nekompromisní přesilové politiky minulých garnitur spějeme k ideálu utopické nepolitiky bez koalice a opozice. Nelze než nad těmito zvraty žasnout.

Foto

Příbramská radnice.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Čím více pronikám do tajů předvolebních jednání, které jako nepopiratelný vítěz příbramských komunálních voleb vede starosta Jindřich Vařeka (ANO), tím více jsem překvapen. Jat pochybnostmi, položil jsem starostovi v polovině minulého týdne následující otázku a starosta si skutečně dal tu práci a včera mi na ni odpověděl.

Pane starosto, domníváte se, že myšlenka nepolitické spolupráce, zastupitelstva bez koalice a opozice, tedy vlastně koncept nepolitické politiky, je opravdu realizovatelný a dlouhodobě perspektivní? Po roce 1989 byl tento koncept evidentně neúspěšný a soutěž politických subjektů na celostátní i komunální úrovni v republice funguje už takřka 30 let.

Především děkuji za takto skvěle formulovanou otázku a chápu ji jako výzvu k tolik potřebné polemice k tomuto tématu. S odpovědí začnu odzadu, a to tím, že si dovolím rozporovat tvrzení o tom, že „koncept nepolitické politiky byl neúspěšný, zatímco model stranické politiky funguje i na komunální úrovni již 30 let“. Jde o to, co znamená slovíčko „funguje“. Za výstižnější považuji spíše výraz „je využíván“ anebo ještě konkrétněji: „už 30 let to nefunguje“.

Součástí slibu každého zastupitele při jeho vstupu do veřejného života je věta o tom, že slibuje konat ve prospěch občanů, kterými byl zvolen. Následně je však obratem připraven hlasovat pro to, co vyžaduje strana a její vůdce.

Vzpomeňme příkladu polikliniky. Kolik zastupitelů z celkového počtu 25 bylo tehdy opravdu přesvědčeno o tom, že konají ve prospěch občanů města? Nutně museli všichni vidět, že odpor veřejnosti je obrovský a celá záležitost s prodejem je neprůhledná a podivná. Jak je tedy možné, že se našlo více než 12 zastupitelů schopných a ochotných podpořit evidentně špatnou věc? Domnívám se, že se tak stalo jenom proto, že stranická poslušnost byla povýšena nad osobní zodpovědnost každého jednotlivého zastupitele. Výsledkem tohoto přístupu bylo to, že zastupitelstvo odhlasovalo nepěknou věc, která mohla být v zájmu maximálně dvou nebo tří zastupitelů.

Pokud by uvedený případ byl náhodným excesem, neuváděl bych ho. Nejde mi ani o případ pod rukou prodané teplárny nebo o pozemky na Evropské prodané za dvacetinu jejich hodnoty. Jde mi o to, že i já sám jsem několikrát hlasoval pro rozhodnutí, o jehož správnosti jsem měl pochyby. Činil jsem tak s vědomím, že hlasovat je třeba jednotně podle názoru většiny klubu, jinak by se nic neprohlasovalo.

Dalším argumentem, který si dovolím uvést proti stávajícímu systému permanentní války mezi opozicí a koalicí, je zdrcující zkušenost s průběhem jednání příbramských zastupitelstev v posledních čtyřech letech. Bylo to nedůstojné, naprosto neefektivní a často až nemravné. Zájem o občana byl nemalou částí opozice odsunut až na poslední místo. Neumím si představit, že by něco jiného mohlo fungovat ještě hůře.

Systém fungování zastupitelstva, který propagujeme, by měl spočívat v tom, že se už žádné strany nebudou spojovat za účelem převálcovávání menšiny, ale každý jeden zastupitel bude hlasovat pouze a jenom sám za sebe.

Uznávám, že pokud se počet šílenců v zastupitelstvu (nebo v parlamentu) blíží 50%, nic jiného než stvořit koalici nezbývá. To ale není případ současného příbramského zastupitelstva. O tom jsem přesvědčen.


Je možné koncept nepolitické politiky znovu uvést v život?

Úvodem mého komentáře k nastalé situaci je namístě říci, že pan starosta Jindřich Vařeka je dle mého názoru člověk nesmírně pracovitý. Intenzita a šíře jeho záběru obdivuhodná. Jako starosta města (včetně svého týmu a struktury obecní samosprávy) má za sebou řadu velmi dobrých výsledků. Město pozvedl, a to prokazatelně. Nejen v tom, co je vidět na první pohled. Toť stručně můj osobní názor, který jsem si udělal v terénu, na základě desítek tiskových konferencí, formálních či neformálních setkávání, v průběhu čtyř let.

Na druhé straně si dovolím s názorem a dozajista dobře míněným postojem starosty Jindřicha Vařeky k povolebnímu jednání zásadně nesouhlasit:

1) Koncept nepolitické politiky, široce koncipované dohody bez koalice a opozice, kde se bude nezištně pracovat pro blaho města, je koncept principiálně ušlechtilý, ale utopický. V reálné politice vždy selhal (viz např. 90. léta u nás) a lze jen těžko předpokládat, že se to kdy změní. Opravdu nezávislý, vzdělaný a rozumný - takový ideální zastupitel neexistuje, až na naprosté výjimky. Současný model stranické politiky, tedy demokratické soutěže politických stran, model koalice a opozice, evidentně není ideální (jak starosta popisuje výše), ale v politické praxi je to jediné, co v civilizovaných demokratických zemích dlouhodobě funguje a nic jiného, alespoň v rámci evropské civilizace, k dispozici není.

2) Účast komunistů v Radě města je silně kontroversní. Zastupitelka Jiřina Humlová (KSČM) vystupovala, zejména v poslední době, konstruktivně a její praktické znalosti a zkušenosti byly dle mého názoru pro příbramské zastupitelstvo přínosem. Na druhé straně - není opravdu nic překvapivého na tom, že lidé, kteří o totalitě něco vědí nebo v ní strávili podstatnou část svého života, se vstupem komunistů do Rady města nesouhlasí a souhlasit nikdy nebudou.

Jak se na to dívají leadeři?

Pochopitelně mne zajímal názor účastníků předvolebního jednání. Zde jsou názory alespoň dvou včera dostupných leaderů. Dnes k nim přibyl třetí. Otázka: Máte nějaký problém s avizovaným vstupem komunistů do Rady města?

„Se vstupem do duhové koalice, kde budou v Radě města komunisté, máme zásadní problém. Na takovém modelu se podílet nechceme, ani nemůžeme,“ uvedl před včerejším večerním jednáním s ANO místostarosta Václav Švenda (TOP 09). „Navíc předvolební programy některých subjektů, které by měly do Rady vstoupit, jsou natolik odlišné od našeho programu, i od programu ANO (který se s naším v 90% shoduje), že si neumím představit, jak by u takto diametrálně odlišných názorů mohlo dojít k nějaké shodě,“ upřesnil Švenda.

Se vstupem komunistů nesouhlasí ani leader příbramské ODS Zdeněk Havrančík. „V osobní rovině proti zastupitelce za KSČM Jiřině Humlové nic nemám. Avšak se vstupem komunistů jako takových do Rady města zásadní problém mám. Budeme o tom ještě jednat, ale do Rady s účastí komunistů na 90% nevstoupíme,“ uvedl Havrančík.

"Složení rady města skrze veškeré zvolené subjekty se mi líbí. Tato myšlenka je mi sympatická a přijde mi fér vůči lidem, kteří své zastupitele zvolili," napsala mi těsně po zveřejnění článku Renáta Vesecká (Příbramáci pro Příbram), čili její názor dodatečně přikládám.

Jak z toho ven?

Povolební jednání evidentně nejsou jednoduchá. Systém, kdy „se už žádné strany nebudou spojovat za účelem převálcovávání menšiny, ale každý jeden zastupitel bude hlasovat pouze a jenom sám za sebe“ (Jindřich Vařeka) se mi zdá již prakticky nerealizovatelný. Ale - dle mého názoru se jedná o zajímavý, mimořádný, až úctyhodný a také velmi poučný pokus. Patrně už opravdu nezbývá nic jiného, než opět „stvořit koalici“.

Jestli je to tak, tak ať ta koalice není uvnitř konfliktní a navenek kontroversní. Ať pracuje a funguje ve prospěch města. A to je to, oč tu běží nebo by běžet mělo. Neboť „dobro obce je větší než dobro jednotlivce“ (Aristoteles).


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Klemšová Vloženo: 2018-10-18 11:55:14 IP: 109.72.4.***
Alena: Moc dobře napsané, děkuji.
Autor:IT Vloženo: 2018-10-18 11:41:07 IP: 176.62.232.***
Alena:mluvíte mi z duše o)
Autor:IT Vloženo: 2018-10-18 11:39:37 IP: 176.62.232.***
Jaroslav:rikam oficialni stanoviska,u otevirani obalek jsem nebyl o) vy ano? Pokud ne,tak to jsou jen řečí jedna paní povídala.A ze ten,kdo prohrál, a nechce se s tím smířit,tak udělá na sobě smyčku,jen aby to zvrátil.To nic nemění na tom,ze historické budovy se prostě neprodávají a to nikomu!!!
Autor:Alena Smejkalová Vloženo: 2018-10-18 11:09:52 IP: 90.182.76.***
Dobrý den, po pečlivém přečtení důvodů pan Vařeky pro nepolitickou duhovou spolupráci i diskuse pod článkem si dovolím pár poznámek. Naprosto chápu argumenty proč je práce se zastupitelstvem a v zastupitelstvu obtížná - mnozí zastupitelé nechápou plně mandát a odpovědnost z funkce plynoucí, dohody bývají obtížné a jednání zdlouhavá. To samé platí o veřejnosti a voličstvu obecně. Je to dané tím, že naše zastupitelská demokracie je mladá a je třeba ji postupně kultivovat a pěstovat. A to na všech stranách. Rezignace pana starosty na tuto práci dle mého názoru svoje ovoce nepřinese, deziluze a zmatek se tímto pokusem pouze zvýší. Ve vyjednávacím týmu jsou osoby nezkušené, nemoudré, bez nadhledu. To z principu věci k dobrému výsledku vést nemůže. Zablokování jednání s druhým nejsilnějším vítězem voleb, házení špíny a zjevné nelogičnosti v argumentaci jsou toho příkladem. Osobně věřím, že motivací ANO k tomuto řešení není zlá vůle, pouze nezkušenost a nevědomost. Na výsledku to bohužel nic nezmění. Za nanejvýš pokrytecké považuji dávání ruce pryč od politiky jako takové - všichni zvolení zástupci ANO si svoje zvolení posichrovali vstupem do momentálně nejsilnější politické strany (či příslibem vstupu), pod její hlavičkou a i díky síle její značky byli zvoleni. Stejně tak jako díky síle oblastního leadra o jehož zaječích úmyslech si už necvrlikají vrabci jenom na střeše. Kádrovat za těchto okolností "politikaření" ostatních je přinejmenším chucpe. Vlastní politická práce po volbách spočívá v dojednávání koalic a koaličních smluv, které přesně definují body, jež určují politickou vizi města na léta dopředu a určují v čem se bude hlasovat svobodně a v čem naopak jedna či druhá strana musí zatnout zuby a podpořit dojednaný kompromis. Je to práce obtížná, těžká, přímo úměrná síle osobnosti vyjednávajících, jejich schopnosti potlačit vlastní ego při hledání kompromisu nejlepšího možného pro město a jeho obyvatele. Není na to potřeba ani tak právnické, sociální či ekonomické vzdělání jako spíše dobrá vůle, vhled i nadhled, pevný charakter a morální síla osobnosti. Že na toto vše výsledkově silný voleb rezignoval mě jako občana netěší.
Autor:Jaroslav Vloženo: 2018-10-18 10:58:39 IP: 109.72.0.***
Jak říkám, máte pravdu, TOP bojovala, SOS taky (její někteří členové jsou dnes TOP). Ale pak říkáte, kde bylo ANO - no ještě neexistovalo.... ;)
Autor:Klemšová Vloženo: 2018-10-18 10:50:12 IP: 109.72.4.***
Tehdejší SOS a TOP 09 bojovala proti prodeji tohoto historického majetku. Na zastupitelstvo se podívejte, protože SOS Příbram opravdu bojovala. Na zastupitelstvo připravila malé billboardy, uspořádala první pochod proti prodeji 1. polikliniky a také vydala žlutý leták. Myslím, že to není výkřik do tmy. Já se jen snažím bránit lživé nařčení, že TOP 09 nic a my všechno. Toť vše.
Autor:Jaroslav Vloženo: 2018-10-18 10:42:44 IP: 109.72.0.***
A jak víte, že jí nenabízel? Neotevírali se obálky na tajno za zavřenými dveřmi? Nebylo tam trochu více neznámých? Nestál jste náhodou za těmi dveřmi?
Autor:Jaroslav Vloženo: 2018-10-18 10:41:54 IP: 109.72.0.***
Trestný čin se nestal... Takhle mluvil Řihák. To shledal orgán činný v trestním řízení. A podle Vás (pokud jste obyčejný člověk) to trestné nebylo? A nebudeme si hrát na to, že to bylo trestuhodné. Zákon o obcích říká, že zastupitel, úředník, má být řádný hospodář. Byly tyhle kauzy ve prospěch města? S čistým štítem a jako řádný hospodář?
Autor:IT Vloženo: 2018-10-18 10:26:00 IP: 176.62.232.***
Jaroslav: zadnou nejvyssi cenu nenabizel,trestny cin se nestal,prodavat ji nemeli,asi tak o)
Autor:Jaroslav Vloženo: 2018-10-18 10:13:00 IP: 109.72.0.***
Jo,to jo, ale nabízel tehdy největší cenu. A když se podíváte, jak vypadá 3.poliklinika, tak by to byla asi i sázka na jistotu. Jak je to na 1.poliklinice? Pár zubařů z Ukrajiny a dva praktici? Nebudu se hádat, polikliniku už bohužel nikdy nikdo nevrátí, ani pozemky na Evropské, apod... Zastáváte se těchto lidí?
Autor:IT Vloženo: 2018-10-18 09:38:39 IP: 176.62.232.***
Jaroslav: tak tohle byl výkřik do tmy o))) V areka se angažoval jak divy, to zase jo,ale protože Ravak byl na mrtvici z toho,ze I.polikliniky nevyhrál o)))
Autor:Jaroslav Vloženo: 2018-10-18 09:33:38 IP: 109.72.0.***
Klemšová: Tak si pusťte záznamy ze zastupitelstva, kdy se o prodeji rozhodovalo a pana Vařeku tam jasně a zřetelně uvidíte. Jestli nebude spíše problém v tom, že se hnutí ANO 2011 ještě ani pořádně neformovalo... Trošku výkřik do tmy (ze tmy)..To právě ANO tady vzalo rozum do hrsti a začalo něco dělat. A s nimi TOPka, to jim upírat nelze. Kdo měl jaký díl, to je pak otázka.
Autor:Klemšová Vloženo: 2018-10-18 09:02:49 IP: 109.72.4.***
Tato diskuse asi nikam nevede. Jen mě mrzí, že lidé tak rychle zapomínají. Události před 8 lety, kdy se prodávala 1. poliklinika a kdy situace ve městě byla skutečně katastrofální, ptám se, kde jste byli zástupci ANO? Na rozdíl od Vás všech TOP 09 tady byla a pracovala, snažila se a své snažení pak potvrdila tím, že pan Švenda se stal místostarostou a můžu říct, že velice dobrým místostarostou. Z okruhu svých známých vím, že dokázal každému naslouchat a v rámci svých možnosti se snažil lidem pomáhat.TOP 09 pracovala pomalu na získávaní voličů, ANO - uchopilo značku, která se nesla a nese na vlně zájmu. Myslíte si, že kdyby mnozí z Vás kandidovali jako nezávislí kandidáti pod jakoukoliv jinou značkou, že by uspěli? Troufám si říci, že nikoliv. Proč tady tedy mluvíte o politikaření, když sami jste si uchopili něco, co někdo jiný vytvořil, bez jakékoliv snahy. Trošku jednoduché řešení nemyslíte? Házet špínu, to umí každý, ale vzít zdravý rozum do hrsti se asi mnohým nedostává (viď Karle).
Autor:JAR Vloženo: 2018-10-17 22:42:03 IP: 194.228.68.***
Proč jsou komunisté problém? Myslím, že být u KSČM není o nějakém osobním prospěchu, ale o ideologii, na kterou spousta lidí vzpomíná a právem, s odporem a se strachem co by bylo, kdyby zase měli tu moc prosazovat svoje myšlenky. Na komunální úrovni to samozřejmě nemá cenu řešit, protože na té není "moc zákonodárná". Ale... To, že je někdo DOBROVOLNĚ členem KSČM a je ochoten pod jejími barvami poctivě a dobře pracovat ukazuje, že nemá problém s tím, aby mu tato strana vládla a prosazovala tím tak svou ideologii, se kterou vlastně souhlasí. Zdůrazňuji DOBROVOLNĚ, protože za totáče bylo spousta lidí ve straně nedobrovolně (ne každý je hrdina). Není to o pracovitosti paní Humlové, která je jí samozřejmě ke cti, ale je to o tom, že skrze ní získává politické body strana, která je pro demokraticky smýšlející lidi nepřijatelná. A co když si lidi řeknou: "hele, ta Humlová je šikovná, tak já ty komunisty budu volit zase" a zase tam šikovná paní Humlová bude dělat dobrou práci a tak komunisty bude příště volit více lidí. A pak si můžou říct "tak já je budu volit i do parlamentu, když u nás tak pěkně pracujou". A tam začíná ten největší problém. Komunální politika se nedá srovnávat s tou Zákonodárnou. Tam už hraje velikou roli ideologie. Proto souhlasím s tím, že pokud to jde bez komunistů, stojí to za to, nebrat je tam. Nejde-li to, je to SELHÁNÍ OSTATNÍCH STRAN a vlastně i naše osobní.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2018-10-17 21:30:46 IP: 194.228.79.***
P. S. Ahoj, Petře N. ;)
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2018-10-17 21:30:01 IP: 194.228.79.***
"Stýkal se pravidelně se Šancí" - Och, ten proradný, záludný pan Švenda. Poznámka docela jako z kádrového posudku.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2018-10-17 21:22:32 IP: 194.228.79.***
Co se týká diskuse o solidní nabídce: V Hradci Králové nabídlo vítězné ANO (11 mandátů z 37) post starosty nestraníkovi z kandidátky třetí ODS (5 mandátů). Chápu, že to je opačný extrém, jen pro úplnost.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2018-10-17 21:19:21 IP: 194.228.79.***
"Jen křesla jsou to, oč tu běží." - Ono se tohle dá vykládat i jako důvod, proč ANO nechce nabídnout jiným post ani jednoho místostarosty. Argumentuje vítězstvím ve volbách - ale toho dosáhlo i minule. Trochu zvláštní také je, že by se zamýšlené pole působnosti místostarostů mělo upravit na míru právě kandidátům ANO. Mimochodem, když už padla zmínka o Petrovicích, tak tam mají oblasti "speciálních" působností rozděleny napříč celou radou, od starosty po řadové radní. (A z 15 zastupitelů je celých 13 bezpartijních.)
Autor:Robert Dikan Vloženo: 2018-10-17 18:39:19 IP: 176.62.232.***
Dovolím si přidat se s názorem, že dosavadní politická soustava, co se týče přístupu k chodu života ve městě i k úřadu, byla asi to nejlepší, co jsem měl možnost poznat (nejen) na komunální úrovni. I přes proklamovaný chaos a chyby, které p. Vařeka avizoval při prvním entrée do úřadu, bylo velmi záhy jednání rady (až na výjimky) konstruktivní, uměla vyslyšet názor a často jej i respektovat, resp. bez velkých konfliktů odhlasovat. Co se týče ZM, opozice byla a bude, to správné jest. Problém obsazení vedení města novými lidmi vidím v tom, že se opět někteří jedinci s velkou vizí a odhodláním budou muset naučit chápat, že stát navalil na obce spoustu svých kompetencí (přenesenou působnost), do kterých samospráva nemá (a neměla by) mnoho co zasahovat. Další věc je systemizace úřadu atd. K tomuto poznání však postačí i mandát v ZM. Nebudou-li chtít či schopni "nováci" vyznat se právě v chodu úřadu, bude to nejspíš opět o chybách, chaosu, tj. regres 4 roky. Uměním komunálního politika je myslím mj. v tom, že tyto zcela odlišné kompetence města dokáže rozeznat, a zároveň je spojit či propojit (využít) tak, aby fungovaly v rámci celkové veřejné správy věcí, tj. ku prospěchu všech občanů, a zároveň odolat lobingu těch, kteří výkřiky o dobré věci prosazují své vlastní nebo politické či jiné zájmy. Tohle chce čas, odvahu, obětování... Přeji proto všem, nejen svým bývalým kolegům, aby složení vedení města bylo opravdu spolupracující, jeho rozhodování moudré a odpovědné. Aby jej tvořily zkušené persony profesních, ale i osobnostních kvalit, nikoli někdo, kdo chce jen vést či jenom se vézt.
Autor:Alena Vloženo: 2018-10-17 18:09:15 IP: 176.98.110.***
Jako dlouholetá obyvatelka Příbrami bych jen chtěla říct že lepší vedení města, než v uplynulém volebním období, jsme po revoluci neměli. Proto je veliká škoda, že po letošních volbách dochází k handrkování. Mělo se přihlédnout k výsledku voleb - ať někdo chce nebo nechce, TOPka (kterou fakt!! nemusím) byla druhá a Švenda měl hodně hlasů. Pokud ANO nebylo s jeho prací spokojené, mělo to kritizovat během volebního období a ne teď. Bohužel si tím hodně pohoršilo. Ale přeji ať se jim daří, ať už vymyslí to či ono.
Autor:Petr Němec Vloženo: 2018-10-17 15:35:32 IP: 195.88.164.***
Karle, já jsem nepsal nic o tom, že se máte spojovat s "Topkou", tak nevím proč o tom píšeš, ale chápu, že s ohledem na mandát, který ve volbách Ano získalo, si přejete vládnout sami, ale ono to jaksi matematicky nevychází. Otázkou je, že se nepochybně dalo vyhrát tak, aby Ano mělo oněch 13 zastupitelů, ale to by se poslední půlrok podle mého názoru nesmělo v Ano trošičku politikařit..., což mělo za následek, že spousta voličů, kteří měli jasno ve své volbě a podpoře Ano, to nakonec hodilo Topce a věř tomu, že jich kolem mě k mému překvapení bylo víc než dost. Příčiny toho jsou myslím jasné, ale nebudu je tady raději rozebírat. Co se týče tvého pohledu na pana Švendu, tak ti musím říci, kde bereš tu drzost takto se o něm veřejně vyjadřovat! Ty s ním máš nějakou osobní pracovní zkušenost, nebo jste spolu chodili do školy či školky, nebo co? To že ti někdo něco nabulíkuje ještě apriori naznamená, že je to pravda, to by jsi ve svém věku už měl vědět a nebo jsi pouze nástrojem špinavé práce. Já, na rozdíl od tebe, jsem s panem Švendou skoro dva roky pracoval den co den na radnici a mohu s klidným svědomím napsat, že i když jsem mohl mít občas nějaké výhrady ke způsobu jeho práce, tak jeho jednání a vystupování bylo vždy maximálně korektní, nekonfliktní a snažil se posouvat věci v rámci možností. To, že se stýkal se Šancí bylo možná tím, že se Ano stýkalo pravidelně s nejmenovaným členem ČSSD. A co, uráží tady někdo někoho za to, i když by si to možná zasloužil. Podle mě je to minimálně na stejné úrovni, jako se scházet se Šancí. Experimenty jsou základem pro výzkum a vývoj, ne pro vedení samosprávné korporace. Já bych si přál, aby pan Vařeka vedl tohle město ještě dalších dvacet let, protože lepší starosta s takovým rozhledem a noblesou tady hodně dlouho nebude a osvícený absolutizmus je dle mého názoru nejlepší forma vlády, ale to je bohužel stejná utopie jako ta vaše nepolitická politika. Přestaňte už blbnout a něco dělejte a je mi jedno s kým!!! P.S. Tohle je moje první internetová diskuze, do které se zapojuji a to právě pro to, že mi není jedno v jakém městě budou případně žít moje děti.
Autor:Martin Vloženo: 2018-10-17 12:57:54 IP: 109.72.4.***
Takže abychom to nějak uzavřeli. Proč s Topkou už ne a jakých konkrétních chyb se pan Švenda na pozici místostarosty dopustil jsme se nedozvěděli. Jediné, co tedy víme (od pana Vilda, který už zjevně neudržel nervy na uzdě), že byl součástí mrtvé opozice a je to kariérista. Jediné čeho teď pan Švenda může opravdu litovat, že nebyl komunista. Dobrá práce, kluci!
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2018-10-17 12:49:50 IP: 89.24.173.***
IT: Bylo to jen zamyšlení. Ohledně toho, kdo byl hybatelem změn na radnici mám celkem jasno. Nevyčítám p. Švendovi jeho tradiční způsob myšlení, ale nikdy nebyl tím tahounem ani vizionářem.
Autor:IT Vloženo: 2018-10-17 12:30:11 IP: 176.62.232.***
Vild: tak proc jste v politické straně,která zvítězila,když se nemá politikarit?Protože kdybyste v ni nebyl,tak byste nemohl ovládat dění ve městě.Asi tak pane.Experimentu si tahle za me zažila už dost a nic lepsiho než parlamentní demokracii ještě nikdo nevymyslel.
Autor:Karle Vild Vloženo: 2018-10-17 12:25:04 IP: 46.135.85.***
Petře nejsem Havlista ani Klausovec ani Babišovec,ale Příbramák. Záleží mi na tom kde bydlím a možná budu spoluvychovávat vnoučata a tak podporuji lidi ,kterým věřím. To že nevěřím Švendovi potažmo Topce , vyplívá z jeho chování a vystupování nejen poslední dobou,ale i z dřívějších dob v zastupitelstvu , kdy byl v mrtvé opozici. Nepřesvědčil mě a myslím si že i spoustu dalších, že by měl být opět místostarostou. Vzdyť napsal , že Topka počítá i s opozicí . Stýkal se pravidelně se Šancí a neprojevil snahu se dohodnout. Vždycky je něco poprvé a spousta experimentů vyšlo a funguje. Nepolitikařte a snažme se všichni zapojit. Děláme to pro sebe i své potomky.
Autor:IT Vloženo: 2018-10-17 12:24:25 IP: 176.62.232.***
A dle vás "uspech" předešlé radnice nebyl úspěch starosty,ale celého vedení.Máte to kapku popleteny.
Autor:IT Vloženo: 2018-10-17 12:21:43 IP: 176.62.232.***
Holy: pokud myslite vazne, srovnavat Petrovice s Pribrami,no to potes koště o) Nekrmte lidi nesmysly: Jme tu pro všechny a zapracuje jako tým.Vážený,potřeby obyvatel ubytoven,prodavacek z obchoďáku,do Prahy dojizdejicich Příbramaku,úspěšných podnikatelů,mladých s dětmi,důchodců,jsou sakra rozdílné! Tohle snad chápete.A vesnice není město.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2018-10-17 12:00:32 IP: 89.24.173.***
Proč je podobný systém myšlení v Petrovicích oslavován a funguje jim a proč to v Příbrami budí takové pohoršení? Je to jen velikostí obce nebo tu hrají roli i jiné faktory? Třeba síla lídra nebo zkušenosti ostatních s politikou a důvěra jednoho ve druhého? Vedl "tradiční" systém k rozkvětu Příbrami a zlepšení vztahů mezi lidmi? Jedno je jisté: dosavadní způsob vedení radnice a přemýšlení p. Vařeky slavily úspěch. Zefektivnění radnice, spolupráce na projektech napříč městem, zapojení podnikatelské sféry na financování akcí, zvýšení důvěry obyvatel v práci města... Změnil to a myslím, že proto ho lidé volili takovou většinou. Třeba by to mohlo vypadat jinak, než že na radnici budou sedět politici koalice a rozhodovat si o svém a všichni ostatní budou v opozici a budou nadávat, jak špatně to tam dělají. Já bych si od změny sliboval i to, že lidé pochopí, že to je taky jejich věc ten život ve městě. Ne, že my jsme si tě zvolili a teď ti budeme nadávat, ale sami nebudeme dělat nic. Tam se totiž naše povědomí o životě ve městě dostalo.
Autor:Zdeněk Šlehofer st. Vloženo: 2018-10-17 10:42:10 IP: 176.98.110.***
Jako příznivec a volič "minulé" radnice jsem zklamaný postupem vyjednávačů za ANO. Nejsem politik, ale občan sledující dění ve městě. Stavím se za pana Švendu a také jsem tak volil(TOP 09 + ANO. Žádám Vás (ANO) o vysvětlení takto, z mého pohledu, ponižujícího vyjednávání. PS.
Autor:Pavel S. Vloženo: 2018-10-17 00:30:31 IP: 109.72.15.***
Zdá se, že o korýtka (kanclíky) byly rozděleny už v neděli po volbách. Drobky byly nabídnuty TOPce a když ta odmítla, přišlo se s tou krásně zdůvodněnou duhou. Dozvěděli jsme se, co si přeje pan starosta, ale nechtělo by také přihlédnout k tomu jaké je přání lidí? I těch kteří houfně křížkovali mezi kandidáty ANO a TOP, ač by je ani nenapadlo tyto strany volit třeba v celostátních volbách. Pane Rotter, děkuji za odpověď, ale ve světle toho, co zde napsal pan Švenda mám o solidnosti úplně jiné představy.
Autor:IT Vloženo: 2018-10-16 22:01:40 IP: 176.62.232.***
...vykaslete se na politiku...říká někdo,kdo kandidoval za politickou stranu o)))to je pěkná pakarna o))) a přeloženo do cestiny: Nechte nás vladnout bez opozice...to už není ani pakarna,ale drzost non plus ultra!
Autor:pavel Vloženo: 2018-10-16 22:01:28 IP: 176.98.110.***
Ačkoli jsem se tentokrát důsledně vyhýbal jakýmkoli komentářům k politickým tématům v souvislosti s letošními komunálními volbami, přeci jen si alespoň obecně dovolím vyslovit souhlas s článkem pana Hodrmenta v tom, že nepolitická politika je chimérou, jejímuž vábení neodolala v minulosti řada osobností, ale obávám se, že žádná z nich nikdy neuspěla. Ostatně volby samotné jsou veskrze politickou záležitostí a vnímat je jinak, by znamenalo popírat realitu. Volby jsou soutěží politických subjektů. Každý, který do této soutěže vstupuje, v ní chce uspět (jinak by jeho účast neměla žádný smysl) a pro ten případ musí být srozuměn s tím, že převezme ten díl politické odpovědnosti, jaký mu připadne. Je samozřejmě věcí schopností vyjednávacích týmů jednotlivých politických subjektů, nakolik dokážou po volbách pro svoji stranu získat případné další výhody a větší či menší podíl na moci (protože o tom to je), než jaký odpovídá dosaženému výsledku. Vždy však tady zůstává ona politická odpovědnost ke svým vlastním voličům a koneckonců k celé veřejnosti, kterou ze sebe nelze sejmout – a to dokonce ani případným vzdáním se mandátu. Všem, kterých se to týká, držím palce, aby v sobě nalezli dostatek odpovědnosti, ale i odvahy, která by s ní měla korespondovat.
Autor:Petr Němec Vloženo: 2018-10-16 21:52:49 IP: 176.98.110.***
Karle, je to marný, je to marný, je to marný... Většinou pravda a láska nezvítězí nad lží a nenávistí, ale právě naopak. Trocha pragmatizmu do toho povolebního vyjednávání by neškodila a tím probůh vůbec nechci říci s kým má ANO utvořit koalici. Já se jen obávám, že jsme právě svědky začátku konce příbramského ANA (ale to si povíme za čtyři roky). Každopádně je to pro mě, jako člověka, který se částečně podílel na nápravě toho "bordelu" skličující.
Autor:milan.milan Vloženo: 2018-10-16 21:35:59 IP: 176.98.110.***
Ještě mě napadá veršík, snad neporuším kodex - jak z toho ven, aby z toho nebylo sto ho.en.
Autor:milan.milan Vloženo: 2018-10-16 21:34:35 IP: 176.98.110.***
No, jak to v sobotu po volbách vypadalo nadějně, tak se z toho dělá pěkná bramboračka. A nijak tomu nepřispíváte ani vy, co víte jak probíhají povolební vyjednávání a sympatizanti, ale ani političtí oponenti, kteří zde vytváří paniku. Bohužel je smutné, když se do těchto debat zapojují i přímo aktéři-zastupitelé, nebo zaměstnanci města.. Povolební jednání by mělo být rychlé, přímé a komentovat by se měl až jeho výsledek. Příští dny ukáží a já doufám, že se odloží osobní spory a zákulisní boje a vznikne silná koalice, která ví co chce a bude pro to dělat maximum - což znamená maximum pro Příbram. V tom vidím pouze jednu jedinou možnost. Vrtá mi hlavou, kde se co zlomilo, že to nevidí i ostatní.....
Autor:Redakce Vloženo: 2018-10-16 21:30:48 IP: 176.98.110.***
Diskutující Pavel byl z diskuse vyloučen pro porušení Kodexu diskutéra. Vyzývám diskutující, aby se zde chovali slušně a zanechali osobního napadání, jinak budu nucen tuto diskusi uzavřít. J. Hodrment
Autor:Karel Vild Vloženo: 2018-10-16 21:18:30 IP: 46.135.85.***
Až politici budou placený za práci, tak si nevydelaji ani na suchej chleba. Proto možná chce pan Vařeka odpolitizovat radnici a pracovat. Je smutné dělit lidi podle trikotu, když pomalu každý v totáči byl v KSČ a teď je většina z nich za vodou. Švenda je karierista a bojí se to přiznat. Koalice mohla být hned druhý den po volbách. Přišel o kanclík a apanáž. Tak se probuďte a vyprdnete se na politiku.
Autor:Petr Němec Vloženo: 2018-10-16 19:20:25 IP: 176.98.110.***
Nic jako nepolitická politika neexistuje. Ono s jídlem roste chuť a politika je opojná milenka. Naše městečko na dlani není zatím v takové kondici a mnozí nově zvolení zastupitelé na takové intelektuální a morální výši, abychom si mohli dovolit podobné utopické experimenty. Doporučuji všem nově zvoleným zastupitelům napříč politickým spektrem a osobám blízkým těchto zastupitelů, aby se do budoucna zdrželi veřejného komentování detailů z povolebního vyjednávání. Dále bych chtěl jménem podstatné části voličů požádat zainteresované, aby přestali vymýšlet pí...iny(omlouvám se panu Hodrmentovi, ale nebyl jsem schopen nalézt lépe vystihující synonymum), "vrátili se na stromy" a začali konečně něco smysluplného dělat pro občany našeho města, jak ostatně všichni hlásali, když se ucházeli o naše hlasy! Slovy klasika:" Jak že to řekl Krakonoš: Kdo chce moc, nemívá nic..." (youtube.com/watch?v=vllYrytQOmQ) Přeji nám všem občanům hodně štěstí.
Autor:Panek Vloženo: 2018-10-16 19:18:33 IP: 90.176.86.***
IT mi mluví z duše, jestli má být politika nepolitická, tak měli zájemci kandidovat na nezávislých kandidátkách a ne pod hlavičkou politických stran.
Autor:Jana Mrázová Vloženo: 2018-10-16 18:56:39 IP: 176.62.232.***
Milý pane Jiří, to jste mi to nandal :) :) :)
Autor:Jiří Vloženo: 2018-10-16 18:41:13 IP: 176.62.232.***
Jsem překvaspen, jak zde zaměstnanec MěÚ paní Mrázová, která je nejen dcerou emigrantů, ale i matkou zastupitele za ANO, má v pracovní době čas pročítat diskuzní fora a aktivně se v nich zapojovat. Pane Vařeko, říkáte, že je práce dost. Je jí dost i pro vaše nohsledy, kterými postupně zaplňujete radnici, stejně jako to dělali ti před Vámi, které jste kritizovali?
Autor:IT Vloženo: 2018-10-16 17:49:18 IP: 176.62.232.***
Nějak ztrácím přehled o))) argumentuje se tu,na co jako politika,a na co pak ti lidé v těch politických stranách jsou???Jsem si myslel,ze tam jsou proto,ze jim volební programy te ci one strany natolik přerostly k srdci,ze tam do té strany vlezli o)Pribram není Horni-Dolni,aby se vyvoj obce domlouval v hospode (ale i tam se casto hadaji jak psi).Nekdo tu psal,ze komunisti nejsou to co byvali a blabla...a ze to jsou taky lidi.To jo, jsou,akorat ta jejich strana chce,abychom vystoupili z Nato,EU,kamaradili se z Rusaky a zdanili cirkevni nahrady.Tak s takovou stranou fakt NE.O tom,ze nikdy nekleceli na kolenou s omluvou,za všechny svinstva za 40let,o tom snad ani nema cenu psat. Ale je to bomba,ze tolik lidi moc dobre chape,co je to demokracie a nenechava je to v klidu! Na piar Ano jich sice dost naskakalo (zlatí pražáci o)),ale snad už to teď pochopili, vo co go.Starosta se dle me po pravil v přímém přenosu sám.
Autor:Ondřej Vaníček Vloženo: 2018-10-16 17:29:17 IP: 89.103.102.***
Takže ANO jako svojí nejvíce preferovanou variantu vlády v Příbrami otevřelo myšlenku „nepolitické politiky“, Duhové radnice, nebo třeba Národní fronty, každý ať tomu může říká po svém. Z jejich pozice, vypneme-li morální hledisko, může se jim někdo divit? Racionálně vzato, pokud se o moc nechtějí dělit, s těmi 12ti hlasy (13 je většina) je tohle nepochybně jejich první vyjednávací volba. (Pozn.: Pro všechny ostatní demokratické zastupitele je to samozřejmě past. V téhle konstelaci, to jest proklamované „žádné závazky, žádné smlouvy, záruka je rukoudáním“ ... si v případě odlišného názoru s ostatními kdykoli vytřou pozadí, jen budou „za účelem naplnění volebního programu nacházet programovou shodu“ vždy s někým jiným.) ANO vyčkává, kdo všechno jim udělá garde a bude ochoten „nepoliticky a bez závazků“ vládnout společně se 2 zástupkyněmi politické strany, která Invazi 68 dodnes říká bratrská pomoc, vraždě Dr.Horákové spiknutí a velezrada, brutálnímu umučení římskokatolického kněze Toufara prasklý žaludeční vřed ... (Pozn.: Soudružky už svojí účast v Národní frontě přislíbily.) Teď vlastně všichni vyčkáváme, osobně doufám, že v pasti nikdo neuvízne, míč se vrátí na stranu ANO a my se vrátíme k radnici, která byla po 8 dlouhých letech autoritativního a buranského řihákismu komunikativní a pracovitá, a za kterou se příští 4 roky nebudeme muset zase stydět. PS: Když už jsme u toho Řiháka Josefa, stojí za to si připomenout, že Boží mlýny melou a VŠICHNI, kteří se na těch osmi letech jeho vlády podíleli jsou v Příbrami od válu ... pardon, s výjimkou komunistů, kteří, jak je jejich zvykem, přežijí/utopí každého.
Autor:Václav Švenda Vloženo: 2018-10-16 16:11:28 IP: 109.72.3.***
Dovolím si upřesnit příspěvek paní Jany Mrázové. TOPka při prvním kole jednání rozhodně neodmítla spolupráci s ANO, ale první nabídku, kterou od vítěze voleb dostala. Domnívali jsme se, že neodpovídá výsledku voleb. Konkrétně se jednalo o to, že by hnutí ANO obsadilo kompletní vedení města a TOP 09 by měla v sedmičlenné radě města zastoupení v pozici dvou řadových členů. Náš názor byl takový, že na základě poměru počtu zastupitelů, měla TOPka nárok obsadit jedno místo ve vedení města. Protože jsme stáli o to, aby naše dosavadní úspěšná spolupráce pokračovala a nelpěli jsme na uvolněných pracovních pozicích, tak jsme při druhém kole jednání vyjádřili ochotu tuto nabídku přijmout. Situace se však mezitím změnila. Vítěz voleb se již v uvažování posunul k realizaci experimentu „duhové nekoalice“, který sadou unáhlených kroků vyjednávacího týmu ANO zřejmě zkrachoval.
Autor:Martin Vloženo: 2018-10-16 16:00:21 IP: 109.72.4.***
Vážená paní Mrázová, aniž bych se Vás chtěl jakkoliv dotknout, žádal jsem zde o vysvětlení někoho kompetentního, tedy někoho z vyjednávacího týmu hnutí Ano, což Vy zřejmě nebudete. Děkuji za pochopení.
Autor:Jana Mrázová Vloženo: 2018-10-16 14:37:17 IP: 176.62.232.***
Martin: Jasně a relevantně ANO oslovilo TOP 09 jako první. Hned v neděli po volbách. Ti ale nabízenou spolupráci odmítli.
Autor:Martin Vloženo: 2018-10-16 14:21:34 IP: 109.72.4.***
Mohl by zde tedy někdo kompetentní nám všem diskutujícím uvést jasné a relevantní důvody, které vás (hnutí ANO) vedou k ukončení koaliční spolupráce v podobě, jaká byla doposud, případně jaké by tato spolupráce mohla mít negativní dopady na další zdárné fungování města??
Autor:David Vloženo: 2018-10-16 13:58:19 IP: 109.72.12.***
Paní Frýbertová, obhajovala jste práci pana starosty pod dá se říci dehonestujícím příspěvkem nicku "Petr Zach" na stránkách FB. Tento nick je anonym postující převážně odkazy Karešova webu příbramnaostro. Tomu podpásovému trapnému příspěvku pravda dával like "líbí se mi" pouze Karel Vild, ale ve dvojici jste tam prakticky obhajovali, že je OK vypsání všech úspěchů bývalé koalice na předvolební plachtě ANO jakoby se na uvedeném nepodílela koaliční TOP09. Neumím odhadnout kolika % se na úspěších býv. vedení podílela TOP09, ale rozhodnutí to byla koaliční, vzniklá do diskusích koaličních stran. Převážnou část následně beztak realizovali zaměstnanci - úředníci, nebo pracovníci vybraných firem. ANO se prostě zachovalo úplně stejně v Příbrami jako na státní úrovni - přivlastnilo si všechny úspěchy a snažilo se dehonestovat koaličního partnera. Všimla jste si, že se to v Příbrami i přes výraznou volební výhru ANO nepodařilo tak jako na celostátní úrovni? Voliči si jasně přáli pokračování této koalice, když zde TOP09 získala výrazně nadprůměrný počet hlasů oproti celé ČR! Po volbách se ale jednání ANO blíží jednání okamurovců co jednodužším voličům básní o přímé demokracii a rozhodování všech o všem. Ještě doplním poděkování panu Hodrmentovi za otevření tohoto téma výstižným článkem.
Autor:Jana Mrázová Vloženo: 2018-10-16 13:48:05 IP: 109.72.0.***
Jarka Davidová, bod 2 - to je přesně ono, 30 let v jedné straně i když není zrovna zdrojem stranických benefitů, korýtek a pocitu moci, to je daleko statečnější postoj, než křiklouni co jsou zrovna tam, kde jim kyne prospěch. A znovu opakuji: Dobrý den, celá budoucnost Příbrami se zde scvrkla na populistické: "Komunisti jsou jiný žívočišný druh!" Nejsou. Jsou to lidé, kteří jsou v té 30 let nepopulární straně, aniž by jim z toho kynulo nějaké koryto. Ti co tady škodili před třiceti lety, jsou z důvodu kariery už dávno v jiných stranách, nebo už nejsou mezi živými. Z toho důvodu mi přijde komický a účelový poprask, kolem pracovité paní Humlové, která by mohla jako právnička výrazně pomoci. I já jsem prožila velkou část života za socialismu a jako dítě emigrantů jsem si vyžrala co šlo. Ale to je dávno pryč. Na co si to hrajete? Tahle strana jsou všichni svatoušci a tahle zase Belzebubové? Komunální politika by měla být o pracovitých lidech.
Autor:Rudolf Smetana Vloženo: 2018-10-16 13:34:41 IP: 194.228.68.***
Na začátku minulého volebního období hodili hned zkraje vidle do jednání ZM zastupitelé Stefanidisová a Danda. "Starosta a lídr hnutí ANO Jindřich Vařeka s pověřením svého klubu vyzval v médiích svojí spolustranici Jitku Stefanidesovou ke složení mandátu. Byla to právě ona a Vladimír Danda, kdo nepodpořili Ženíškovou jako novou místostarostku města." Teď, po vítězných volbách a v novém složení, si hnutí ANO opět hned na začátku nového volebního období řeže samo pod sebou větev!!! pozvánkou KSČM do Rady města Příbram a snahou o vytvoření duhové koalice. Argumentům strarosty sice rozumím, nejvíce pak tomu, že každý zastupitel by si měl nést svou zodpovědnost, svá rozhodnutí by si měl před voliči sám obhájit, měl by mít čisté svědomí, pevnou morálku, měl by se starat, vidět a chápat problémy svého města ...... avšak: Každý zastupitel má svou virtuální podobu, která je i výsledkem přání voliče. Blíže pravdě je však samozřejmě jeho vnitřně žitá, částečně viděná, částečně skrytá podoba. Realita lidských životních hodnot, životních cílů, chování ... a to nejenom této skupiny zastupitelu, je jistě hodně mimo deklarovaná přání a snahy hnutí ANO. Vždyť často ani ono samo neni vždy úplně tím nejlepším vzorem pro ostatní zastupitele, potažmo občany. Ale to je pochopitelné a normálně lidské, proto hnuti ANO, i přes své nedostatky, drtivě v Příbrami zvítězilo. Cítím to tak, že: Pokud ANO pozve do vedení města Příbram zástupce KSČM, odežene nemalou část svých voličů. Včetně mě. Duhová koalice bude brzy vnitřně rozhádaná víc než celé minulé ZM. Peklíčko minulých jednání se tak snadno může změnit v opravdové peklo. Ani toto duhové vládnutí tedy žádnému zúčastněnému voliče nezachová. K tomu příjdou problémy s postavením rozpočtu, problémy s umístěním priorit jednotlivých stran do přijatelného pořadí, co bude zřejmé jednomu, nebude, jako vždy, zřejmé druhému, atd. ANO, doporučuji konec snění. ANO, vzmuž se a vládni.
Autor:Jarka Davidová Vloženo: 2018-10-16 13:07:28 IP: 90.179.123.***
1. Politika je svébytná lidská činnost, kterou lidé vykonávají na základě vlastního rozhodnutí. Politika (i ta komunální) je přesně taková, jací lidé a jakým způsobem a stylem ji vykonávají. Když jí dělají lidé manipulativní a destruktivní, tak je taková. Může být ale i čestná a konstruktivní a to bez ohledu na koalici nebo opozici. 2. Nikdo z nás (nejenom TOP09) nezpochybňuje profesní kvality pí Mgr. Humlové. Nicméně když se někdo dospělý, inteligentní a svéprávný ještě téměř 30 po návratu k demokracii hlásí k totalitní ideologii, není něco v pořádku. Hnutí ANO zjevně s totalitou problém nemá, mnoho z nás ano. 3. Hnutí ANO nechce vytvořit širokou koalici. A už vůbec ne z čiré velkorysosti. ANO díky volebním výsledkům má jistě silnou pozici, ale spojence potřebuje. A čim slabšího a roztříštěnějšího, tím lépe. 4. Pan starosta Vařeka by měl konečně všem (nejenom svým) voličům čestně přiznat personální strategii, se kterou ANO do voleb šlo. Zdá se, že jeho odchod z postu starosty v nadcházejícím volebním období se nepočítá v řádu mnoha měsíců nebo dokonce několik let (2-3), ale spíš v řádu několika málo měsíců. A to jistě on i lidé v jeho nejbližším okolí věděli již před volbami. Troufám si tvrdit, že většina voličů ANO se pro svoji podporu hnutí ANO rozhodovala právě kvůli osobě Ing. Vařeky, kterého pokládali za velmi dobrého starostu. I já jsem ho za takového pokládala. Jsem ale velmi zklamaná z jeho nečestnosti.
Autor:Alena Vloženo: 2018-10-16 12:39:20 IP: 37.188.153.***
Panu starostovi šlo o to aby sestavil zastupitelstvo které bude pracovat a ne si hrát na koalici a opozici i přesto, že spolupráce s TOP 09 by byla tou nejjednodušší cestou. K tomuto rozhodnutí ho jistě vedly závažné důvody a bylo by dobré seznámit s nimi i nás ostatní.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2018-10-16 12:34:50 IP: 109.72.12.***
David: Jaké mé předvolební pomluvy lídra koaliční strany na sociálních sítích jsem napsala? Prosím konkrétně! Nejsem si v žádném případě vědoma ze své strany nějakých pomluv pana Švendy na sociálních sítích. Jenom jednou jsem se neudržela a na stránkách TOP09 jsem napsala, že je potřeba víc přiložit ruce k dílu. Nic víc, toť vše.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-10-16 12:28:12 IP: 193.35.102.***
Omylem jsem odklikl, takže ještě závěr mého textu ještě jednou. A díky rozhodnutí Jindřicha Vařeky a jeho blízkých spolupracovníků tak budou mít v Příbrami poprvé od roku 1989 přímý podíl na moci. Smutný příběh.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-10-16 12:25:25 IP: 193.35.102.***
Na rozdíl od Karla Urbana se domnívám, že daleko demokratičtější než zákaz komunistické strany, je lepší variantou porazit komunisty ve svobodných volbách. Díky tomu, že vrcholní představitelé OF Václav Havel, Petr Pithart, Pavel Rychetský a další, neměli v historických chvílích listopadového převratu politickou vůli a chuť KSČ zakázat, jsou dnes všechny úvahy o tom, co se mělo stát liché. KSČM dokáže v dnešních podmínkách svou mocenskou pozici využívat, protože ostatní strany s ní musejí jednat jako s jedním z mocenských hráčů. I v příbramské politice je to podobné. Nicméně faktickou spoluprací s komunisty legitimizuje příbramské ANO všechny historické události, které se za totalitní vlády pod vedením Komunistické strany Československa v Příbrami staly. Jako příklad uvádím likvidaci kláštera na Svaté Hoře, internaci a uvěznění redemptoristických řeholníků (P. Josef Hynek a spol.). Odsouzení a zničení životů funkcionářů Československé strany lidové v roce 1948 (M. Slaníčková, P. Vítězslav Koza, A. Herringer, J. Stočes, V. Šlapák), následně v roce 1957 (ing. Endršt, PhMr. Kropáček, manželé Žofkovi, J. Vít, P. Maršík, J. Jarolímek). Zákaz katolických pohřbů na příbramských hřbitovech, nesmyslnou likvidaci historického centra města, likvidaci Skauta Junáka a pronásledování jeho činovníků (J. Horký, bratři Hofmeisterové, J. Čáka, E. Burian, Kressl, Podlaha a další). Druhé pronásledování svatohorských kněží (P. Pittermann, P. Hynek, P. Stejskal, laici Bosáček, Maleček a další), koncem roku 1961. Pronásledování a šikana reformních komunistů, lidovců, socialistů, skautů, bývalých politických vězňů z padesátých let ze strany státní bezpečnosti, úderné pěsti komunistické strany, tentokrát po roce 1968. Osobně vidím, že se komunisté vůbec nezměnili. Naoko akceptují demokracii a soukromé vlastnictví, podobně jako před únorem 1948. Nicméně ti z nás, kteří se dokázali poučit z příbramské historie, vědí, že „starokomunisté“ a ještě nebezpečnější „neomarxisté“ se nemění. Mají stále stejný cíl, třídní boj a nastolení diktatury proletariátu. A díky rozhodnutí Jindřicha Vařeky a jeho blízkých spolupracovníků tak budou mít v Příbrami poprvé od roku
Autor:Klemšová Vloženo: 2018-10-16 12:03:04 IP: 109.72.4.***
Otazka zní: proč se hnutí Ano tedy vymezilo proti jednomu subjektu - Sance pro Příbram a ostatním dala prostor. V tomto případě si opravdu protiřečíte. Říkáte: cituji Pojďme, sedneme si všichni k jednomu stolu a budeme každý jednat...... Proč tedy hnutí Ano nevezme veškerou zodpovědnost na sebe a proč ke své práci potřebuje stafáž v podobě komunistů a příbramáci pro Příbram. Proč měnit věci, které fungují.
Autor:Martin Šálek Vloženo: 2018-10-16 12:02:32 IP: 109.72.12.***
A ještě dodatek: Komunisty v radě/zastupitelstvu, vůbec není potřeba komentovat! Stačilo si včera večer pustit Reportéry ČT, a podívat se na dosud nepublikované záběry z procesu pana Slánského!
Autor:David Vloženo: 2018-10-16 11:58:56 IP: 109.72.12.***
Velice jste mě a mnoho lidí z mého okolí zklamali pane Vařeko a ostatní členové ANO v Příbrami. Dokonce jsem pro prováděné změny ve městě v předchozím období uvažoval, že vás budu volit. Již předvolební pomluvy lídra koaliční strany pod které se na sociálních sítích podepisovali lidé jako Vild a Frýbertová mě velice zklamaly. Povolební nejednání a rádoby zapojení všech do další činnosti je jen dalším potvrzením ve vašem prosazování nedemokratických praktik. Vadí vám, že by někdo z opoziční strany snad mohl vaší práci kritizovat? Potenciální kritiky chcete zapojit do rozhodování a ke korýtkům tak, aby se případná chybná rozhodnutí ani nedonesla veřejnosti? Mediálně jste se zde vyvezli zejména na odporu k prodeji polikliniky, což bylo hlavně v rozporu s vašimi podnikatelskými zájmy. To předchozí vedení jste snadno zkritizovali, protože se dřívější starosta obklopil různými debílky a lokaji nízké úrovně na všech důležitějších pozicích. Přesně to samé se zřejmě snažíte dělat nyní, bohužel.
Autor:Jana Mrázová Vloženo: 2018-10-16 11:54:20 IP: 109.72.0.***
Pohádková postavička Severus Snape hezky píše o podílu na práci pro obec. Ale o tu se nikdo nepere. O práci ne. Té je pro všechny dost. Jen křesla jsou to, oč tu běží.
Autor:Martin Šálek Vloženo: 2018-10-16 11:50:40 IP: 109.72.12.***
Dobrý den, panu Hodrmentovi je potřeba poděkovat za pěkný článek. Je to podle mého názoru člověk, který se nikdy nikým nenechal koupit a rozumím, že to ani pro něho, není v současné chvíli jednoduché. Dobře si pamatuji, jak ho za minulé nomenklatury na radnici odmítali zástupci ČSSD pouštět na tiskové konference :) Je pro mě jakýsi "lakmusový papírek" a jeho názory beru a akceptuji. Mrzí mě, že se naše město momentálně ocitá v této patové situaci, ale prostě je potřeba si uvědomit, že voliči, včetně mě, dali jasně najevo, že jsou ochotni akceptovat koalici, která na radnici fungovala v minulém období. Experiment pana Vařeky, vnímám jako výraz totální nezodpovědnosti a alibismu! Nic proti pánům Rotterovi a Konvalinkovi nemám, v podstatě je vůbec neznám! A upřimně, že je pan Rotter v zastupitelstvu, jsem téměř nevěděl :) Pana Švendu naproti tomu registruji a vnímám jako člověka, který pro město opravdu funguje.
Autor:Severus Snape Vloženo: 2018-10-16 11:22:51 IP: 80.188.191.***
Dobrý den, vezmete mě vy z ANO prosím taky do rady? Vypadá to, že je vám stejně úplně jedno, že tady v ČR máme nějaký volební systém. Ten systém se nazývá zastupitelská demokracie a znamená, že rozložení všech zástupců ve volených institucích vyjadřuje rozložení názorů a postojů občanů, kteří chodí k volbám. Jestli si chcete udělat s někým koalici, udělejte si ji, ale nebalamuťte občany řečmi, které jsou v přímém rozporu s principy onoho systému. Pan šéfredaktor v této souvislosti trefně cituje Aristotela, dodejme tedy, že slovo politika vychází z jeho polis, zjednodušeně řečeno podílení se na práci pro obec. Nyní jsme ovšem svědky komického předstírání nějaké nepolitiky ze strany ANO i na komunální úrovni, přičemž jste sami členy nebo reprezentujete uskupení, které je de facto (vládní) politickou stranou. Tato strana navíc do komunálních voleb investovala ca 150 mil. Kč, což bylo mnohonásobně víc, než kolik utratily strany jiné. Vy jste z centrály snad nic nedostali?
Autor:Martin Vloženo: 2018-10-16 10:54:06 IP: 109.72.4.***
Solidní nabídkou myslíte ona zmíněná 2 místa v radě ve společnosti komunistů, pane Rottere? Tak to asi máme o solidnosti poněkud rozdílné představy. Za solidní nabídku bych považoval post místostarosty a pokračující koaliční spolupráci, milý pane.
Autor:Petr Rotter Vloženo: 2018-10-16 10:20:42 IP: 194.50.240.***
Pro pana Pavla S.: Dobrý den, jednání se účastním a mohu Vás ujistit, že zástupci TOP dostali velmi solidní nabídku a tato stále platí. Nabídku místa v radě mají kromě těch, co ji již přijali, i ODS a Piráti. Pokud budou chtít pracovat pro naše občany, tak jak říká slib zastupitele, mají dveře do rady otevřené. Žádné podmínky ani požadavky nikomu nadáváme, skutečně preferujeme širokou spolupráci při rozhodování. Je to možná něco nového, stvrdit dohodu jen podáním ruky (bez nějaké smlouvy, která je mnohdy jen cár papíru) a rozhodovat se na základě zdravého rozumu. Cítíme, že je to tak správné. Nabídka zní "pojďme, sedneme si všichni demokraticky zvolení zástupci k jednomu stolu a budeme konat a rozhodovat každý za sebe v zájmu města a jeho občanů". Naopak podmínky si kladou právě někteří naši partneři při jednáních. Nejčastěji, že nemohou sedět u stolu s jedním a někdo i s druhým v radě města. Buď to nějak cítí (to bych lidsky i pochopil), ale padají i důvody, že mají odněkud zakaz, že jim hrozí zrušení místní organizace a členství ve straně atd. Toto již nechápu. Proč se v této době nějaký okresní nebo krajský tajemník tímto způsobem plete našim zvoleným zástupcům do rozhodování? Osobně si myslím, že bychom se měli přestat neustále proti někomu vymezovat a začít konečně něco zase dělat. Hezký den.
Autor:Jana Mrázová Vloženo: 2018-10-16 10:05:28 IP: 109.72.0.***
Dobrý den, celá budoucnost Příbrami se zde scvrkla na populistické: "Komunisti jsou jiný žívočišný druh!" Nejsou. Jsou to lidé, kteří jsou v té 30 let nepopulární straně, aniž by jim z toho kynulo nějaké koryto. Ti co tady škodili před třiceti lety, jsou z důvodu kariery už dávno v jiných stranách, nebo už nejsou mezi živými. Z toho důvodu mi přijde komický a účelový poprask, kolem pracovité paní Humlové, která by mohla jako právnička výrazně pomoci. I já jsem prožila velkou část života za socialismu a jako dítě emigrantů jsem si vyžrala co šlo. Ale to je dávno pryč. Na co si to hrajete? Tahle strana jsou všichni svatoušci a tahle zase Belzebubové? Komunální politika by měla být o pracovitých lidech.
Autor:Václav Švenda Vloženo: 2018-10-16 10:03:26 IP: 109.72.0.***
Dobrý den. Mrzí mne, že aktuální povolební vyjednávání vedená hnutím ANO ve snaze o uskutečnění nereálného experimentu „nepolitické“ vlády města všemi politickými stranami a dalšími subjekty míří k vytvoření faktické koaliční spolupráce s KSČM a Příbramáky pro Příbram. Příbramská TOPka se k tomuto “projektu” snažila přistoupit konstruktivně a i přes deklarované obavy vyplývající z obrovské rozdílnosti programových priorit jednotlivých stran jsme navrhli možný způsob řešení. Ten však vítěz voleb nepřijal. Nám ve vstupu do „duhové nekoalice“ - která navíc navzdory proklamacím o “nepolitické” spolupráci nebyla vyjednána se všemi - brání přímá spolupráce s KSČM. Proto jsme včera byli nuceni účast v takovém projektu odmítnout. Jsem překvapen tím, že hnutí ANO dává přednost spolupráci se stranami, jež mají velmi odlišné volební programy, před osvědčenou koaliční spoluprací s partnerem, se kterým existuje téměř stoprocentní programová shoda. Z volebních výsledků lze jasně vyčíst, že Příbramáci byli s dosavadní koalicí spokojeni a přejí si její pokračování, jež by bylo i zárukou dokončení důležitých projektů pro město. TOP 09 je připravena o této spolupráci dále jednat.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2018-10-16 09:29:24 IP: 193.179.186.***
Voliči rozdělili příbramské zastupitelstvo na Hnutí ANO a ten zbytek. Je to velmi silný mandát a proto nemá cenu strkat hlavu do koalice, byl by to jenom projev zbabělosti a neochota převzít odpovědnost. Za takovéhoto výsledku v podstatě Hnutí ANO nic jiného nezbývá. Souhlasím s názorem na zástupce KSČM v radě, na druhé straně se spoluprací s bolševiky nemají problém ani tradiční pravicové strany, když se jim to zrovna hodí. Problém zvaný KSČM se měl řešit před 30 lety a ne teď. A zrovna příbramská TOP 09 byla součástí minulé koalice, kterou přímo podporoval JUDr. Kyselák a nějak jsem nezaregistroval, že s tím měli problém.
Autor:Abadonn Vloženo: 2018-10-16 09:11:59 IP: 109.72.12.***
je to jen pokus přenést Babišismus do Příbrami. Pro naivní se tu servíruje vize (dlouhodobě nerealizovatelná) tzv. nerozhádaného vedení města, ve kterém ale prakticky nikdo kromě ANO nemá šanci nic prosadit, a bez vůle ano se nepohne ani lísteček. Jen hloupí a naivní na to skočí. Pevně věřím tomu, že TOP 09 ani ODS na takovouto mesalianci nepřistoupí.
Autor:Pavel S. Vloženo: 2018-10-16 08:46:27 IP: 109.72.7.***
Velmi pěkný článek. Pan starosta je veden ušlechtilými záměry, ale nevím, zdali domyslel reálné důsledky tohoto rozhodnutí. Všechny významné strany v opozici posílené navíc o zástupce TOP a navíc zásadní argument pro kritiky v podobě účasti zástupce KSČM... Pane starosto, nestálo by za to vše přehodnotit, dát solidní nabídku druhé straně v pořadí - např. místostarostu + několik míst v radě a neválcovat nesmyslným požadavkem na všechny podstatné funkce pro ANO, aby mohla být dokončena rozdělaná práce, jak jste sliboval občanům ve volbách?

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka