www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Kniha o požáru Svaté Hory

2018-06-29 09:59:57 | Státní okresní archiv Příbram, Mgr. Kateřina Jobeková Habrová ©

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora právě vydala za finanční podpory města Příbrami publikaci Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její rekonstrukce. Knížka o 80 stránkách vychází z textů a fotografií, připravených pro stejnojmennou výstavu, která se koná do konce tohoto roku na Svaté Hoře.

Foto

(Foto archiv)

Zabývá se situací na Svaté Hoře před požárem, příčinami vzniku požáru, hasebním zásahem, vyšetřováním požáru a také následnou rekonstrukcí Svaté Hory. Je svědectvím o hrdinství profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří zachránili Svatou Horu před úplnou zkázou. Vypráví o sounáležitosti lidí, kteří se svými finančními příspěvky a prací svých rukou zasloužili o to, že navzdory mnohým překážkám bylo toto významné poutní místo zrekonstruováno během pouhých několika let.

Publikace je k dostání například ve Svatohorském poutním muzeu a ve Státním okresním archivu Příbram.


Státní okresní archiv Příbram, Mgr. Kateřina Jobeková Habrová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka