www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Středočeský kraj vydává novou publikaci Voda v krajině

2017-11-28 09:00:23 | Středočeský kraj ©

Na důležitost vody a její nedostatek má upozornit nová publikace Voda v krajině, jejíž vydání inicioval a podpořil Středočeský kraj. Kniha rozšiřuje edici již vydaných titulů „Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu“ a „Střední Brdy. Hory uprostřed Čech“. Autory jsou přední odborníci v oboru - Václav Cílek, Tomáš Just, Zdenka Sůvová a kol.

Foto

Brdy - Pilský rybník.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Voda je podle mnohých naše nejcennější národní bohatství a také pro vedení Středočeského kraje je jednou z priorit. „Jak proměny počasí, tak současný stav krajiny se týká širší středoevropské oblasti. V mnoha státech světa voda přestává být samozřejmostí a stává se sociální, ekonomickou, a tím i politickou silou,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

První část publikace se zabývá vztahem k vodě, jejím kosmickým původem ve vnějším pásmu asteroidů, významem pro vznik hornin i teplotní setrvačností zemského systému, díky které se mohl vyvinout život. V druhé části knihy jsou popsány tradiční způsoby hospodaření s vodou, a to zejména v sušších oblastech se zaměřením zejména na sběr vody. V druhé části se kniha vrací do středních Čech a popisuje hydrologickou situaci, vznik a vývoj říčních niv, výskyt ryby a dalších organismů vázaných na vodu a jejich současné změny. Poslední třetina knihy se zabývá zejména revitalizacemi říčních a potočních systémů, stavem rybníků, kontaminací toků i způsoby, jak zachytit vodu v krajině, a to včetně šedé vody ve městech.

„Kniha jako celek představuje určitý návod, jak k vodě přistupovat i v čase očekávaných klimatických změn. Většina příkladů pochází ze středních Čech, ale platnost knihy je širší a vztahuje se na celé území České republiky. Publikace je určena v zásadě pro široké publikum, ale zejména pro místní samosprávy, referáty životního prostředí, školy, a to i z jiných českých a moravských krajů,“ říká náměstek pro životní prostředí Miloš Petera (ČSSD).

Kniha je zamýšlena i jako inspirace pro další české a moravské kraje. Má rozsah 200 stran a obsahuje 150 barevných fotografií. Doporučená cena je 499 korun.


Středočeský kraj ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka