www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jak na jarní úklid na zahradě? Nespalujte, využívejte sběrné nádoby na bioodpad

2017-03-14 08:45:39 | Město Příbram, Ing. Petr Milec ©

V počínajících jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrady a zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti patří i spalování staré suché trávy, listí a jiného bioodpadu. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale nabízí se otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob.

Foto

(Ilustrační foto)

V zákoně na ochranu ovzduší je uvedeno, že v otevřených ohništích je možné spalovat jen suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Dobře usušené seno, listí, větve stromů a jiné rostlinné materiály tedy není zakázáno na otevřeném ohništi pálit, a to kdykoliv. Porušení tohoto ustanovení zákona může kontrolovat a sankcionovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Případné pálení většího množství materiálu je vhodné předem elektronicky ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na adrese http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-uo-pribram-uzemni-odbor-pribram.aspx. Pouze ve výjimečných případech je možno volat přímo na operační středisko tel: 950 870 444. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření.

Využívejte kontejnery na bioodpad
Z důvodů vyloučení rizika možných stížností sousedů na obtěžování kouřem (§ 1013 občanského zákoníku) lze občanům města Příbram doporučit využití kontejnerů na bioodpad, které jsou rozmístěny na území města. V případě většího množství doporučujeme odvoz bioodpadu přímo do sběrného dvora (kompostárny) v ulici Za Balonkou v Příbrami I – tel.: 775 785 764. Více informací zde: www.ts-pb.cz.

Občanům ostatních měst a obcí doporučujeme obrátit se na příslušnou obec, která je dle vyhlášky 321/2014 Sb., povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování uvedeného materiálu.

Ing. Petr Milec,
odbor životního prostředí


Město Příbram, Ing. Petr Milec ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:tonda Vloženo: 2017-03-16 19:36:04 IP: 176.98.110.***
děkuji za odpověď p.Milec
Autor:tonda Vloženo: 2017-03-14 17:53:06 IP: 176.98.110.***
Dobrý den lze biokontejnery objednat i pro základní školy.Zdarma? Děkuji za odpověď p.Ing.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

Doporučujeme!

Spolek ve čtvrtek

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka